Do pobrania

Publikacje naukowe

 

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ/AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej
Tom II Warszawa 2018 "Budowanie skutecznych relacji z interesariuszami na praktycznym przykładzie realizacji projektu Patriot Router" ISBN-978-83-7523-648-4

ISBN-978-83-7523-650-7
Public Management 2013 - Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi

Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Tom I Warszawa 2013 "Zarządzanie wsparciem współpracy cywilno-wojskowej w działaniach kryzysowych" ISBN-978-83- 7523-263-9

ISBN-978-83- 7523-264-6
Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym

Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Warszawa 2012 "Możliwości wykorzystania HMS Web Portal na potrzeby zarządzania kryzysowego" ISBN-978-83- 7523-201-1
Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej

Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Kwartalnik
nr 3/2012
Rok I Warszawa 2012
"Sieciocentryczny aspekt współpracy cywilno-wojskowej w działaniach kryzysowych / Centric Network aspect of civil military cooperation in crisis operations" ISSN 2084- 7297
Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Kwartalnik
nr 2(75) Warszawa 2009
"JAŚMIN jako sieciocentryczna platforma teleinformatyczna dla współczesnego pola walki / JAŚMIN as a network centric teleinformatic platform of a contemporary battlefield" ISSN 0867- 2245
Wsparcie teleinformatyczne dowództw w działaniach wojsk lądowych - Materiały z konferencji Zakładu Systemów Teleinformatycz-
nych 5.11.2008 r.

Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Warszawa 2009 "Możliwości mobilne Systemu JAŚMIN" ISBN-978-83- 7523-069-7

 

15 SIERADZKA BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA

Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych - VIII Konferencja Łączności Sieradz 2017

"JFSS JAŚMIN – System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego – jako system zwiększający efektywność działania wojsk"

ISBN 978-83-940387-3-1
Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycz- nych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych - VI Konferencja Łączności Sieradz 2015

"Automatyzacja wymiany informacji na potrzeby Close Air Support - rozwiązanie praktyczne"

"Automatyzacja procesu pozyskiwania i dystrybuowania informacji sensorycznej na polu walki"

ISBN 978-83-940387-1-7
Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycz-
nych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych - V Konferencja Łączności
Sieradz 2014 "CID SERVER JAŚMIN" ISBN 978-83-930009-2-0
Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycz-
nych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych - IV Konferencja Łączności
Sieradz 2013 "Terminale Taktyczne Systemu JAŚMIN" ISBN 978-83- 930009-1-3
Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycz-
nych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych - III Konferencja Łączności
Sieradz 2012 "Koncepcja i zakres wykorzystania GBWI do ochrony udostępnianych informacji",

"Web Portal JAŚMIN zintegrowany system wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR"
-
Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycz-
nych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych - II Konferencja Łączności i Informatyki
Sieradz 2011 "Wnioski z wykorzystania zautomatyzowanych systemów wsparcia dowodzenia w wybranych ćwiczeniach organizowanych przez AON",

"Praktyczne rozwiązanie integracji żołnierza spieszonego z systemem informacji pola walki"
ISBN 978-83- 89954-98-5
Ewolucja Wojskowych Systemów Teleinformatycz-
nych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych - Materiały z Konferencji Naukowej
Sieradz 2010 "Wybrane aspekty automatyzacji procesu dowodzenia",

"Perspektywa automatyzacji dowodzenia Wojsk Lądowych",

"Oprogramowanie Systemu BMS JAŚMIN-FONET"
ISBN 978-83- 89954-53-4

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Modernizacja połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych - Ogólnopolska Konferencja Naukowa Warszawa 2014 "Możliwości adaptacji samolotów typu MiG-29 znajdujących się na wyposażeniu Sił Powietrznych RP do standardów NATO w obszarze zwiększania świadomości sytuacyjnej pilota" ISBN 978-83-7938-039-8
Military Communications and Information Technology: A Trusted Cooperation Enabler - Volume 1

Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej
Warszawa 2012 "The Concept of Integration Tool for the Civil and Military Service Cooperation During Emergency Response Operations",

"Application of CID Server in Decision Support for Command and Control"
ISBN 978-83- 62954-31-5

ISBN 978-83- 62954-31-3
Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler

Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej
Warszawa 2011 "Safe Exchange of Information for Civil-Military Operations",

"Command and Control Portal as a Unified Way of Collaboration of Different Staff Cells in Army Headquarters on Operational Level as well as Cooperation with External Civil Organisations"

"Reliable and Effective Management of Hardware and Software in Battlefield Environment"
ISBN 978-83- 62954-20-9
Concepts and Implementations for Innovative Military Communications & Information Technology

Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej
Warszawa 2010 "Practical solution for integration of single soldier equipment with information system at the battlefield"

"Information assurance in coalition mission environment"
ISBN 978-83- 61486-70-1
Military Communications and Information Systems Conference - MCC 2009 Praga 2009 "JASMINE system: network centric concept and practical solution"

"Means for operational data exchange in JASMINE System"

"XML Guard as a base service utilized to provide Information Exchange Gateway Functional Services in IEG JASMINE"
-