O firmie

Informacje ogólne

 

 

 

TELDAT siedziba noc

 

TELDAT jest jedyną polską firmą z zakresu wojskowego ICT (w tym rozległych zautomatyzowanych systemów zarządzania walką i działaniami kryzysowymi) od 25 lat dynamicznie i efektywnie działającą w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa i obrony, która posiada w tej dziedzinie: największy narodowy i liczący się w świecie wysoko wyspecjalizowany potencjał (także inżynierski), szerokie kompetencje i zdolności oraz kompleksowe i zunifikowane, w niektórych płaszczyznach unikalne i referencyjne, cenione w kraju oraz za granicą rozwiązania sprzętowe i programowe. Spółka jest podmiotem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dysponuje jednymi z najwyższych i najszerszych uprawnień w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony informacji niejawnych. Specjalizuje się głównie w skutecznej realizacji prac badawczo-rozwojowych, projektowaniu, produkowaniu, rozwijaniu, a także wdrażaniu i utrzymaniu (w tym rzadko spotykanym w wojskowych rozwiązaniach ICT zdalnym serwisowym nadzorze) specjalistycznych produktów teleinformatycznych, dedykowanych zwłaszcza dla podmiotów realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obrony narodowej oraz sojuszniczej (dla których zawsze wykonuje umowy / zadania w tym zakresie przed terminem i bez uwag z ich strony). Posiada również niezbędne świadectwa, certyfikaty, inne uprawnienia oraz wyjątkowo liczne i znaczące  nagrody oraz wyróżnienia, uzyskane w Polsce i za granicą m.in. za opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań (były one przyznane np. przez Prezydenta, MON i Ministra NiSW RP). Całość ww. atrybutów pozycjonuje TELDAT w czołówce projektantów i producentów zintegrowanych (kompleksowych) systemów wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia, działań wojsk i łącznościtakże określanych systemami systemów.

Wyroby oraz świadczone usługi TELDAT (jak żadne inne polskie tego typu) były i są w dużym asortymencie, dużej ilości, szerokim zakresie oraz z sukcesem wykorzystywane, a także badane i testowane, m.in. w:

  • większości jednostek i instytucji Wojska Polskiego, Siłach Zbrojnych wielu państw sojuszniczych (a także w fazie wdrażania w kolejnych armiach koalicyjnych) oraz na najważniejszych międzynarodowych teatrach działań pokojowych i stabilizacyjnych, zdyslokowanych zwłaszcza w: Afganistanie, Pakistanie, Republice Środkowoafrykańskiej, Kongo, Czadzie, krajach nadbałtyckich, na Bałkanach, Kuwejcie oraz kontyngentach na Łotwie, w Rumunii i we Włoszech, Iraku, Bośni i Hercegowinie oraz Libanie;

  • kolejnych edycjach największych militarnych ćwiczeń organizowanych przez Siły Zbrojne RPUSA oraz NATO, w tym w zakresie wsparcia dowodzenia i łączności. Były i są nimi m.in.: Combined EndeavorNATO CWIDNATO CWIX (rozgrywane w wielu państwach europejskich), Bold Quest (realizowane głównie w USA), ALLIED SPIRIT i COMBINED RESOLVE (rozgrywane w Niemczech), SABER STRIKE oraz ANAKONDA (szczególnie edycje realizowane w ostatnich latach np. w Polsce) oraz BAGRAM, DRAGON, COMPACT GREY, BORSUK, STOKROTKA, PIERŚCIEŃ, ŚWIDER i LATOWICZ (rozgrywane na polskich poligonach). W wielu tych przedsięwzięciach rozwiązania i usługi TELDAT były wykorzystywane jako referencyjne oraz jedyne polskie;

  • międzynarodowych projektach i programach o zasięgu globalnym, np.: realizowanych w coraz szerszym zakresie z Raytheon z USA oraz w ramach Wielostronnego Programu Interoperacyjności MIP (Multilateral Interoperability Programme), w którym TELDAT oraz jego produkty występują od lat także jako jedyne polskie i będące jednymi z nielicznychktóre przeszły najwyższy poziom tych sprawdzeń;

  • polskich, NATO-wskich, europejskich i amerykańskich laboratoriach badawczych. W tych ostatnich były one sprawdzane (w tym w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego) przez ponad rok. Pozytywne rezultaty m.in. tego procesu zdecydowały, że wojskowe rozwiązania produkowane przez TELDAT są dedykowane na rynek globalny do nowej generacji systemu Patriot.

25-letnia aktywna i efektywna działalność TELDAT w omawianej dziedzinie istotnie przyczyniła się do rozwoju zautomatyzowanych systemów dowodzenia oraz wsparcia działań wojsk i łączności, również w wymiarze sojuszniczymPozwoliło to na usytuowanie Polski w niniejszym zakresie w czołówce państw NATO, co wcześniej nigdy nie miało miejsca. Rozsławiło także nasz kraj w świecie i przyczyniło się do promocji polskiej marki.

Flagowym i zarazem innowacyjnym zbiorem produktów TELDAT jest Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN (SPT JAŚMIN) - unikalny, a także kompleksowy Wielodomenowy System Systemów Zarządzania Walką i Łączności. Jest on szerokim zbiorem specjalistycznych narodowych systemów, urządzeń i oprogramowań, na bazie których sprawnie (jak z klocków) można budować i rozwijać zautomatyzowane, w pełni zintegrowane oraz rozlegle działające systemy zarządzania walką itp., czego nie umożliwiają żadne inne, zwłaszcza polskie produkty.

Powyższe rozwiązania cieszyły się i cieszą uznaniem Zamawiających, Gestorów, Organizatorów oraz Użytkowników wojskowych systemów teleinformatycznych, w tym z: Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i USA. Ich walory, niezawodność i wysoka interoperacyjność zostały udokumentowane m.in. licznymi: nagrodami, certyfikatami, potwierdzeniami i opiniami, w tym sygnowanymi przez Agencję NCI (NATO Communications and Information Agency) / NATO C3 Agency. Tego typu ważnymi nobilitacjami, w tym Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie dysponują zwłaszcza żadne inne polskie tej klasy wyroby techniki wojskowejNie mają one także np. referencji eksploatacyjnych Akademii Sztuki Wojennej (wcześniej AON), które posiada głównykompleksowy i w wielu zakresach też unikalny komponent programowy JAŚMINa - System Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (SWD C3IS JAŚMIN), z którego uniwersalnego i także unikalnego zestawu usług (co jest pierwszorzędną cechą tego rozwiązania) zbudowane są jego zunifikowane / wzajemnie spójne moduły programowededykowane dla następujących zasadnicznych systemów funkcjonalnychHMS JAŚMIN (Systemu Zarządzania Walką i Łączności Poziomu Operacyjnego/Taktycznego), BMS JAŚMIN (Systemu Zarządzania Walką i Łączności Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny), którego istotnym komponentem jest także VIS JAŚMIN (jedyny tej generacji System Komunikacji Pokładowej, stanowiący najbardziej zminiaturyzowany podstawowy pokładowy węzeł teleinformatyczny), DSS JAŚMIN (Systemu Zarządzania Walką i Łączności Żołnierza), JFSS JAŚMIN (Systemu Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP / JTAC), WPJ (rozwiązania intranetowego, m.in. wspierającego procesy dowodzenia / zarządzania poprzez zastosowanie scentralizowanego portalu, umożliwiającego np. tworzenie POSO), CID JAŚMIN (Serwera Identyfikacji Bojowej) istotnie zwiększającego identyfikację obiektów wojsk własnych i sojuszniczych oraz wymianę danych w tym zakresie między rodzajami sił zbrojnych, który - także jako jedyny polski wyrób - uzyskał rekomendację NATO (jego międzynarodowej komisji CIAV - Coalition Interoperability Assurance & Validation) do operacyjnego wykorzystania oraz SZK JAŚMIN (Systemu Zarządzania Kryzysowego).

Kolejną pierwszorzędną cechą ww. rozwiązań jest to, że posiadają one także specjalnie zaprojektowany dla nich sprzęt wojskowy. Podobnie jak omówione powyżej oprogramowanie jest on również wzajemnie zunifikowany i cechuje go pełna spójność oraz nadto minimalne gabaryty, waga i zużycie energii, zdolność do ochrony informacji niejawnych oraz wysoka odporność na uszkodzenia i warunki klimatyczne. Dotyczy to też urządzeń pokładowych (w tym jednych z najlepszych w świecie wojskowych terminali komputerowych) przeznaczonych do transporterów opancerzonych, czołgów itd., np. wyżej wymienionego BMS JAŚMIN.

Następnym wyróżnikiem rozwiązań ww. Systemu Systemów JAŚMIN jest m.in. to, że wywodzą się z nich (technologicznie i funkcjonalnie) wojskowe wyroby teleinformatyczne od kilku lat wykorzystywane w nowej generacji systemach Patriot w wielu armiach sojuszniczych oraz wdrażane w kolejnych. Za dynamiczne wzrastające i wzorowe dostawy tych rozwiązań na rynek globalny oraz ich wysoką jakość TELDAT, jako dotychczas również jedyna polska firma obronna, został w latach 2018-2020 wyróżniony także: medalem „Zasłużony dla Eksportu RP”, nagrodami „EPIC Award” przez Raytheon Global oraz „4-Gwiazdkowy Doskonały Dostawca” („4-Star Supplier Excellence Award”) przez Raytheon Integrated Defense Systems (IDS). Do tych dwóch ostatnich nobilitacji spółka została wyselekcjonowana spośród wielu tysięcy dostawców z całego świata, którzy realizują kontrakty dla ww. czołowej i liczącej się na międzynarodowym rynku obronnym korporacji amerykańskiej.