O firmie

Informacje ogólne

 

 

 

TELDAT siedziba noc

 

TELDAT jest jedyną polską firmą z zakresu wojskowego IT (w tym automatyzacji dowodzenia itp.) od ponad 21 lat dynamicznie i efektywnie działającą w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa i obrony, która posiada w tej dziedzinie: największy narodowy i liczący się w świecie wysoko wyspecjalizowany potencjał (także inżynierski), szerokie kompetencje i zdolności oraz kompleksowe i zunifikowane, w niektórych płaszczyznach unikalne i referencyjne, cenione w kraju oraz za granicą rozwiązania sprzętowe i programowe. Spółka specjalizuje się głównie w skutecznej realizacji prac badawczo-rozwojowych, projektowaniu, produkowaniu, rozwijaniu, a także wdrażaniu i utrzymaniu (w tym rzadko spotykanym w wojskowych rozwiązaniach IT zdalnym serwisowym nadzorze) specjalistycznych produktów teleinformatycznych, dedykowanych zwłaszcza dla podmiotów realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obrony narodowej oraz sojuszniczej. Posiada również niezbędne świadectwa, certyfikaty, inne uprawnienia oraz liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. uzyskane za opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Całość ww. atrybutów pozycjonuje TELDAT w czołówce projektantów i producentów zintegrowanych (kompleksowych) systemów wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia, działań wojsk i łączności, także określanych systemami systemów.

Wyroby oraz świadczone usługi TELDAT (jak żadne inne polskie tego typu) były i są w dużym asortymencie, dużej ilości, szerokim zakresie oraz z sukcesem wykorzystywane, a także badane i testowane, m.in. w:

  • większości jednostek i instytucji Wojska Polskiego, Siłach Zbrojnych trzech państw sojuszniczych (a także w fazie wdrażania w kolejnych armiach koalicyjnych) oraz na najważniejszych międzynarodowych teatrach działań wojskowych (w tym wojennych), zdyslokowanych zwłaszcza w: Afganistanie, Rumunii, WłoszechPakistanie, Republice Środkowoafrykańskiej, Kongo, Czadzie, krajach nadbałtyckich, Kuwejcie i na Bałkanach;

  • kolejnych edycjach największych militarnych ćwiczeń organizowanych przez Siły Zbrojne RP, USA oraz NATO, w tym w zakresie wsparcia dowodzenia i łączności. Były i są nimi głównie: Combined Endeavor, NATO CWID, NATO CWIX (rozgrywane w wielu państwach europejskich), Bold Quest (realizowane w USA), ALLIED SPIRIT VIII (rozgrywane w Niemczech) oraz ANAKONDA (szczególnie edycja rozgrywana w Polsce w 2016 r.), a także m.in. DRAGON, BAGRAM, COMPACT GREY, BORSUK, PIERŚCIEŃ, ŚWIDER i LATOWICZ. W wielu tych przedsięwzięciach rozwiązania i usługi TELDAT były wykorzystywane jako referencyjne oraz jedyne polskie;

  • międzynarodowych projektach i programach o zasięgu globalnym, np.: realizowanych w coraz szerszym zakresie z Raytheon z USA oraz w ramach Wielostronnego Programu Interoperacyjności MIP (Multilateral Interoperability Programme), w którym TELDAT oraz jego produkty występują od lat także jako jedyne polskie i będące jednymi z nielicznych, które przeszły najwyższy poziom tych sprawdzeń;

  • polskich, NATO-wskich, europejskich i amerykańskich laboratoriach badawczych. W tych ostatnich były one sprawdzane (w tym w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego) przez ponad rok. Pozytywne rezultaty m.in. tego procesu zdecydowały, że wojskowe rozwiązania produkowane przez TELDAT są dedykowane na rynek globalny do nowej generacji systemu Patriot.

Przeszło 20-letnia aktywna i efektywna działalność TELDAT w omawianej dziedzinie istotnie przyczyniła się do rozwoju systemów wsparcia dowodzenia, działań wojsk i łączności, także w wymiarze sojuszniczym. Pozwoliło to na usytuowanie Polski w tym zakresie w czołówce państw NATO, co wcześniej nigdy nie miało miejsca.

Flagowym i zarazem innowacyjnym zbiorem produktów TELDAT jest Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN (SPT JAŚMIN) - unikalny System Systemów w zakresie wsparcia: dowodzenia, działań wojsk i łączności. Jest on szerokim zbiorem specjalistycznych systemów, urządzeń i oprogramowań, z których jak z klocków można budować zintegrowane i rozległe (globalne) systemy informacyjne, czego nie umożliwiają żadne inne, zwłaszcza polskie rozwiązania.

Powyższe rozwiązania cieszyły się i cieszą uznaniem Zamawiających, Gestorów, Organizatorów oraz Użytkowników wojskowych systemów teleinformatycznych, w tym z: Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i USA. Ich walory i niezawodność zostały udokumentowane m.in. licznymi: nagrodami, certyfikatami, potwierdzeniami i opiniami, w tym sygnowanymi przez Agencję NCI (NATO Communications and Information Agency) / NATO C3 Agency. Tego typu ważnych nobilitacji, w tym Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie mają zwłaszcza żadne inne polskie tej klasy wyroby techniki wojskowej. Nie mają one także np. referencji eksploatacyjnych Akademii Sztuki Wojennej (wcześniej AON), które posiada główny, kompleksowy i w wielu zakresach unikalny komponent programowy JAŚMINa - System Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (SWD C3IS JAŚMIN), z którego uniwersalnego i także unikalnego zestawu usług (co jest pierwszorzędną cechą tego rozwiązania) zbudowane są jego moduły programowe, dedykowane dla: HMS JAŚMIN (Systemu Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji i Brygady), BMS JAŚMIN (Systemu Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny), DSS JAŚMIN (Systemu Zarządzania Walką Żołnierza), JFSS JAŚMIN (Systemu Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego - w tym TZKOP / JTAC), WPJ (rozwiązania intranetowego, m.in. wspierającego procesy dowodzenia/zarządzania poprzez zastosowanie scentralizowanego portalu, umożliwiającego np. tworzenie POSO) i CID JAŚMIN (Serwera Identyfikacji Bojowej istotnie zwiększającego identyfikację obiektów wojsk własnych i sojuszniczych, wymianę danych w tym zakresie między rodzajami sił zbrojnych, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa wojsk i tym samym efektywność ich działań).

TELDAT współpracuje z wieloma instytucjami i podmiotami gospodarczymi, działającymi na rzecz bezpieczeństwa i obronności, także w skali międzynarodowej. Na ich rzecz realizuje m.in.: prace badawczo-rozwojowe, dostawy oraz wsparcie techniczne dla procesów wdrażania i eksploatacji specjalistycznych systemów teleinformatycznych w wersjach mobilnych i stacjonarnych.

Całość powyższych działań TELDAT wykonywał i realizuje z najwyższą starannością, nienagannie i zawsze przed terminem, co potwierdzają stosowne dokumenty oraz liczne referencje i opinie naszych Kontrahentów, z których najważniejsze są zaprezentowane w działach: