Usługi

Projektowanie sieci WAN i LAN

Nasza spółka, m.in. dla wdrażanych systemów i urządzeń, w zależności od potrzeb Klienta, zajmuje się projektowaniem, wykonaniem i zarządzaniem rozległymi sieciami (WAN) lub sieciami lokalnymi (LAN), w tym także rozwijanych w warunkach polowych.

Posiadamy również zdolności i narzędzia (także programowe) do świadczenia całodobowego zdalnego serwisowego nadzoru i utrzymania wymienionych sieci, zwłaszcza tych, które są zbudowane w oparciu o rozwiązania teleinformatyczne produkowane przez TELDAT. Zadanie to realizuje Stanowisko Nadzoru i Utrzymania Systemów, będący w strukturze Departamentu Wdrożeń i Utrzymania Systemów.