O firmie

Uprawnienia i certyfikaty

TELDAT jest:

 • partnerem Agencji NCI (NATO Communications and Information Agency), także w zakresie eksperckim;
 • członkiem Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju:

 • wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej oraz posiada kod producenta zgodny z zaleceniem ITU-T T.35:

 

TELDAT posiada m.in.:

 • świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, stwierdzające pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulami: TAJNE, NATO SECRET oraz SECRET UE/EU SECRET, które zostały wydane przez Krajową Władzę Bezpieczeństwa. Tego typu szerokie i wysokie uprawnienia posiadają tylko nieliczne przedsiębiorstwa polskiego przemysłu obronnego:

 • koncesje MSWiA m.in. na:
  • wytwarzanie i obrót wyrobami oraz technologiami wojskowymi i policyjnymi, w tym w zakresie ochrony informacji niejawnych:

  • techniczną ochronę produkowanych przez spółkę obiektów mobilnych, realizowaną również na podstawie autoryzacji TECHOMU na projektowanie, instalowanie i konserwację systemów alarmowych o najwyższej klasie zabezpieczenia:

 • certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 na projektowanie, produkcję, instalowanie i serwis systemów (urządzeń) elektronicznych, teleinformatycznych, informatycznych, telekomunikacyjnych i alarmowych:

 • certyfikat Systemu Zarządzania Jakością AQAP 2110 na cały prowadzony zakres działalności:

 • certyfikat Systemu Zarządzania Jakością AQAP 2210 na wytwarzanie, powielanie, dostawę i utrzymywanie oprogramowania:

 • certyfikat Systemu Zarządzania - Wewnętrzny System Kontroli na obrót towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym:

 • kod NCAGE nr 0568H w Natowskim Systemie Kodyfikacyjnym NCS (NATO Codification System) oraz rejestrację w Krajowej Bazie Podmiotów Gospodarki Narodowej 43 H4:

 • certyfikaty i potwierdzenia interoperacyjności dla opracowanego przez firmę Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (SWD C3IS JAŚMIN, w tym jego oprogramowania dedykowanego m.in. dla systemów: HMS JAŚMIN, BMS JAŚMIN i DSS JAŚMIN), wydane przez Agencję NATO C3 Agency (aktualnie NCI Agency - NATO Communications and Information Agency). Tego typu dokumentów nie posiada: żaden inny polski oraz zdecydowana większość światowych systemów:

 • kolejne, także unikalne w odniesieniu do polskich rozwiązań, potwierdzenia interoperacyjności wymienionego już SWD C3IS JAŚMIN w ramach międzynarodowego programu MIP (Multilateral Interoperability Programme):

 • certyfikat uznania za najbardziej nowoczesną i stabilną sieć teleinformatyczną zbudowaną na bazie rozwiązań JAŚMINa, podczas dotychczasowych ćwiczeń Combined Endeavor, organizowanych przez Dowództwo Wojsk Amerykańskich w Europie:

 • certyfikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem "POLALARM", potwierdzający wiarygodność firmy w zakresie innowacyjności, działalności badawczo-rozwojowej, publicystycznej, a także edukacyjnej w niniejszej dziedzinie.