Usługi

Zdalne utrzymanie systemów

TELDAT zapewnia także stałe zdalne serwisowe utrzymanie i nadzór rozległych systemów teleinformatycznych za pomocą Systemu Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA (w tym ZWT JAŚMIN). Narzędzie to jest w całości opracowane i wdrożone przez naszych inżynierów. Umożliwia ono bieżący monitoring nadzorowanej sieci (w tym wykonywanie oraz zgłaszanie awarii, w celu ich szybkiej identyfikacji i usunięcia), a także zdalne zarządzanie wszystkimi urządzeniami aktywnymi wchodzącymi w jej skład, zwłaszcza produkowanymi przez TELDAT.

Powyższe zadania realizowane są w naszej spółce przez Stanowisko Nadzoru i Utrzymania Systemów, będące w strukturze Departamentu Wdrożeń i Utrzymania Systemów. Ponadto za pośrednictwem tego stanowiska udzielane są profesjonalne porady oraz doradztwo techniczne dla Administratorów i Użytkowników systemów i urządzeń.