Usługi

Specjalistyczne szkolenia

W celu zapewnienia kompleksowego wsparcia technicznego dla dużej ilości wyrobów (systemów, urządzeń i oprogramowania) dostarczanych przez TELDAT, bardzo doświadczeni i wysoko wyspecjalizowani w niniejszym zakresie inżynierowie naszej firmy realizują również specjalistyczne szkolenia dla ich Administratorów, Obsług i Zespołów Remontowych. Przedsięwzięcia te są realizowane zwłaszcza w odniesieniu do następujących zagadnień tematycznych:

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN i jej komponenty

TEMAT SZKOLENIA
OPIS SZKOLENIA

Szkolenie podstawowe dotyczące HMS JAŚMIN - przeznaczenie, architektura (budowa), możliwości, zasada działania oraz prawidłowa konfiguracja, nadzór, utrzymanie, obsługa i efektywne wykorzystanie tego rozwiązania i jego komponentów.

Zasadniczy cel:

 • zapoznanie z niezbędną wiedzą o przeznaczeniu, architekturze (budowie), możliwościach funkcjonalnych oraz zasadzie działania HMS JAŚMIN, w tym jego modułów sprzętowych i programowych;

 • nabycie przez Uczestników szkolenia zasadniczych praktycznych umiejętności w zakresie: prawidłowej konfiguracji, obsługi i efektywnego wykorzystania, nadzoru oraz utrzymania HMS JAŚMIN i jego komponentów.

Przeznaczenie:
Głównie dla Obsług i Użytkowników HMS JAŚMIN, otrzymujących zwłaszcza nowe zestawy tych rozwiązań w wersjach przenośnych i kontenerowych lub rozpoczynających ich użytkowanie.

Zdobyte uprawnienia:
Certyfikat w zakresie uprawnień do podstawowej obsługi HMS JAŚMIN i jego komponentów.

Przewidywany czas szkolenia: 5 dni

Szkolenie zaawansowane dotyczące HMS JAŚMIN - przeznaczenie, architektura (budowa), możliwości, zasada działania oraz zaawansowana konfiguracja, nadzór, utrzymanie, obsługa i efektywne wykorzystanie tego rozwiązania i jego komponentów.

Zasadniczy cel:

 • ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy o przeznaczeniu, architekturze (budowie), możliwościach funkcjonalnych oraz zasadzie działania HMS JAŚMIN, w tym jego modułów sprzętowych i programowych;

 • doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie: zaawansowanej prawidłowej konfiguracji, obsługi, pełnego i efektywnego wykorzystania, nadzoru oraz utrzymania HMS JAŚMIN i jego komponentów.

Przeznaczenie:
Głównie dla Obsług i Użytkowników HMS JAŚMIN, posiadających już zestawy tych rozwiązań w wersjach przenośnych i kontenerowych, uczestniczących we wcześniejszym szkoleniu podstawowym w niniejszym zakresie.

Zdobyte uprawnienia:

Certyfikat w zakresie uprawnień do zaawansowanej obsługi HMS JAŚMIN i jego komponentów.

Przewidywany czas szkolenia: 10 dni

Szkolenie serwisowe I stopnia dotyczące HMS JAŚMIN -przeznaczenie, architektura, modułowa budowa oraz konfiguracja, okresowe przeglądy techniczne, wymiana materiałów eksploatacyjnych i realizacja podstawowej obsługi serwisowej tego rozwiązania i jego komponentów.

Zasadniczy cel:

 • zapoznanie z niezbędną wiedzą o przeznaczeniu, architekturze i modułowej budowie HMS JAŚMIN i jego komponentów;

 • nabycie przez Uczestników szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie: prawidłowej konfiguracji, skutecznego dokonywania okresowych przeglądów technicznych, wymiany materiałów eksploatacyjnych, realizacji działań profilaktyczno-prewencyjnych dotyczących HMS JAŚMIN i jego komponentów.

Przeznaczenie:
Głównie dla krajowych i zagranicznych Obsług Serwisowych i Użytkowników HMS JAŚMIN, w tym pełniących służbę poza granicami Polski.

Zdobyte uprawnienia:

Certyfikat w zakresie uprawnień do podstawowej obsługi serwisowej HMS JAŚMIN i jego komponentów.

Przewidywany czas szkolenia: 3 dni

Szkolenie serwisowe II stopnia dotyczące HMS JAŚMIN - przeznaczenie, architektura, modułowa budowa oraz konfiguracja, okresowe przeglądy techniczne, wymiana materiałów eksploatacyjnych i realizacja rozszerzonej obsługi serwisowej tego rozwiązania i jego komponentów.

Zasadniczy cel:

 • zapoznanie z rozszerzoną wiedzą o przeznaczeniu, architekturze i modułowej budowie elementów składowych HMS JAŚMIN;

 • doskonalenie i rozszerzenie przez Uczestników szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie: prawidłowej konfiguracji, efektywnego dokonywania okresowych przeglądów technicznych, wymiany materiałów eksploatacyjnych, testowania i diagnozowania ewentualnych uszkodzeń, realizacji działań profilaktyczno-prewencyjnych oraz sprawnej wymiany określonych modułów i pakietów HMS JAŚMIN i jego komponentów (w tym kabli polowych).

Przeznaczenie:
Głównie dla krajowych i zagranicznych Obsług Serwisowych i Użytkowników HMS JAŚMIN, w tym pełniących służbę poza granicami Polski, uczestniczących we wcześniejszym szkoleniu serwisowym I stopnia.

Zdobyte uprawnienia:

Certyfikat w zakresie uprawnień do rozszerzonej obsługi serwisowej HMS JAŚMIN i jego komponentów.

Przewidywany czas szkolenia: 5 dni

System Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA - jako narzędzie do prawidłowej konfiguracji, zdalnego nadzoru i utrzymania rozwiązań JAŚMINA.

Zasadniczy cel:

 • przypomnienie niezbędnej wiedzy o przeznaczeniu, architekturze (budowie), możliwościach funkcjonalnych i zasadzie działania rozwiązań JAŚMINA;

 • nabycie przez Uczestników szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie: prawidłowej konfiguracji, efektywnego administrowania, zdalnego nadzoru i utrzymania JAŚMINA, za pomocą narzędzi programowych - Zarządzanie Konfiguracją i Systemu Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA.

Przeznaczenie:
Głównie dla Administratorów, Obsług i Użytkowników Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych JAŚMIN, posiadających certyfikat ze szkolenia zaawansowanego HMS JAŚMIN.

Zdobyte uprawnienia:

Certyfikat w zakresie uprawnień do konfiguracji, administrowania, zdalnego nadzoru i utrzymania Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych JAŚMIN z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA.

Przewidywany czas szkolenia: 5 dni

Zarządzanie Modułami JAŚMIN - jako podstawowe narzędzie do konfiguracji rozwiązań JAŚMINA (w tym SWD C3IS JAŚMIN).

Zasadniczy cel:

 • przypomnienie niezbędnej wiedzy o przeznaczeniu, architekturze (budowie), możliwościach funkcjonalnych i zasadzie działania Systemu JAŚMIN;

 • nabycie przez Uczestników szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie dokonywania w pełni automatycznej instalacji, konfiguracji i administrowania rodziną rozwiązań JAŚMINA, w tym SWD C3IS JAŚMIN.

Przeznaczenie:
Głównie dla Administratorów i Użytkowników Systemu JAŚMIN, posiadających certyfikat ze szkolenia zaawansowanego HMS JAŚMIN.

Zdobyte uprawnienia:

Certyfikat w zakresie uprawnień do instalacji, konfiguracji i administrowania SPT JAŚMIN (w tym SWD C3IS JAŚMIN) z wykorzystaniem Zarządzania Modułami JAŚMIN.

Przewidywany czas szkolenia: 5 dni

System Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN i jego oprogramowanie / Zautomatyzowane Systemy Zarządzania Walką

TEMAT SZKOLENIA
OPIS SZKOLENIA

Szkolenie podstawowe dotyczące oprogramowania / Wielodomenowego Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego - HMS C3IS JAŚMIN - przeznaczenie, architektura (budowa), instalacja, prawidłowa konfiguracja, obsługa i efektywne wykorzystanie tego rozwiązania.

Zasadniczy cel:

 • zapoznanie z przeznaczeniem oraz niezbędną wiedzą techniczną dotyczącą oprogramowania HMS C3IS JAŚMIN, w tym jego usytuowania i roli w SWD C3IS JAŚMIN oraz całej Sieciocentrycznej Platformie Teleinformatycznej JAŚMIN, stanowiącej zintegrowany system informacyjny;

 • zaznajomienie z wiedzą o niezbędnej konfiguracji (specyfikacji - w tym parametrach) sprzętu, których wymaga HMS C3IS JAŚMIN;

 • nabycie przez Uczestników szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie: instalacji, prawidłowej konfiguracji, obsługi i efektywnego wykorzystania oprogramowania HMS C3IS JAŚMIN.

Przeznaczenie:
Głównie dla Operatorów i Użytkowników wykorzystujących oprogramowanie HMS C3IS JAŚMIN.

Zdobyte uprawnienia:

Certyfikat w zakresie uprawnień do instalacji, konfiguracji i obsługi oprogramowania HMS C3IS JAŚMIN.

Przewidywany czas szkolenia: 5 dni

Szkolenie dla Administratorów oprogramowania / Wielodomenowego Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego - HMS C3IS JAŚMIN - przeznaczenie, architektura (budowa), instalacja, zaawansowana konfiguracja, obsługa, administracja i pełne wykorzystanie tego rozwiązania.

Zasadniczy cel:

 • ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy technicznej dotyczącej oprogramowania HMS C3IS JAŚMIN, w tym jego usytuowania i roli w SWD C3IS JAŚMIN oraz całej Sieciocentrycznej Platformie Teleinformatycznej JAŚMIN, stanowiącej zintegrowany system informacyjny;

 • zaznajomienie z wiedzą o niezbędnej konfiguracji (specyfikacji - w tym parametrach) sprzętu, których wymaga HMS C3IS JAŚMIN;

 • nabycie przez Uczestników szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie: instalacji, zaawansowanej prawidłowej konfiguracji, pełnego i efektywnego wykorzystania, obsługi i administrowania HMS C3IS JAŚMIN.

Przeznaczenie:
Głównie dla Administratorów wykorzystujących oprogramowanie HMS C3IS JAŚMIN.

Zdobyte uprawnienia:

Certyfikat w zakresie uprawnień do instalacji, administrowania, konfiguracji i obsługi oprogramowania HMS C3IS JAŚMIN.

Przewidywany czas szkolenia: 5 dni

Szkolenie podstawowe dotyczące oprogramowania / Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny - BMS C3IS JAŚMIN - przeznaczenie, architektura (budowa), instalacja, prawidłowa konfiguracja, obsługa i efektywne wykorzystanie tego rozwiązania.

Zasadniczy cel:

 • zapoznanie z przeznaczeniem oraz niezbędną wiedzą techniczną dotyczącą oprogramowania BMS C3IS JAŚMIN, w tym jego usytuowania i roli w SWD C3IS JAŚMIN oraz całej Sieciocentrycznej Platformie Teleinformatycznej JAŚMIN, stanowiącej zintegrowany system informacyjny;

 • zaznajomienie z wiedzą o niezbędnej konfiguracji (specyfikacji - w tym parametrach) sprzętu, których wymaga BMS C3IS JAŚMIN;

 • nabycie przez Uczestników szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie: instalacji, prawidłowej konfiguracji, obsługi i efektywnego wykorzystania oprogramowania BMS C3IS JAŚMIN.

Przeznaczenie:
Głównie dla Operatorów i Użytkowników wykorzystujących oprogramowanie BMS C3IS JAŚMIN.

Zdobyte uprawnienia:

Certyfikat w zakresie uprawnień do instalacji, konfiguracji i obsługi oprogramowania BMS C3IS JAŚMIN.

Przewidywany czas szkolenia: 5 dni

Szkolenie dla Administratorów oprogramowania / Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny - BMS C3IS JAŚMIN - przeznaczenie, architektura (budowa), instalacja, zaawansowana konfiguracja, obsługa, administracja i pełne wykorzystanie tego rozwiązania.

Zasadniczy cel:

 • ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy technicznej dotyczącej oprogramowania BMS C3IS JAŚMIN, w tym jego usytuowania i roli w SWD C3IS JAŚMIN oraz całej Sieciocentrycznej Platformie Teleinformatycznej JAŚMIN, stanowiącej zintegrowany system informacyjny;

 • zaznajomienie z wiedzą o niezbędnej konfiguracji (specyfikacji - w tym parametrach) sprzętu, których wymaga BMS C3IS JAŚMIN;

 • nabycie przez Uczestników szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie: instalacji, zaawansowanej prawidłowej konfiguracji, pełnego i efektywnego wykorzystania, obsługi i administrowania oprogramowania BMS C3IS JAŚMIN.

Przeznaczenie:
Głównie dla Administratorów wykorzystujących oprogramowanie BMS C3IS JAŚMIN.

Zdobyte uprawnienia:

Certyfikat w zakresie uprawnień do instalowania, administrowania, konfiguracji i obsługi oprogramowania BMS C3IS JAŚMIN.

Przewidywany czas szkolenia: 5 dni

Szkolenie dotyczące oprogramowania / Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Żołnierza - DSS C3IS JAŚMIN - przeznaczenie, architektura (budowa), instalacja, prawidłowa konfiguracja, obsługa i efektywne wykorzystanie tego rozwiązania.

Zasadniczy cel:

 • zapoznanie z przeznaczeniem oraz niezbędną wiedzą techniczną dotyczącą oprogramowania DSS C3IS JAŚMIN, w tym jego usytuowania i roli w SWD C3IS JAŚMIN oraz całej Sieciocentrycznej Platformie Teleinformatycznej JAŚMIN, stanowiącej zintegrowany system informacyjny;

 • nabycie przez Uczestników szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie: instalacji, prawidłowej konfiguracji, efektywnej obsługi i pełnego wykorzystania oprogramowania DSS C3IS JAŚMIN.

Przeznaczenie:
Głównie dla Użytkowników wykorzystujących oprogramowanie DSS C3IS JAŚMIN.

Zdobyte uprawnienia:

Certyfikat w zakresie uprawnień do instalacji, konfiguracji i obsługi oprogramowania DSS C3IS JAŚMIN.

Przewidywany czas szkolenia: 5 dni

Węzły Teleinformatyczne w wersji kontenerowej i Węzły Teleinformatyczne w wersji przenośnej

TEMAT SZKOLENIA
OPIS SZKOLENIA

Szkolenia etatowych obsług Węzła Teleinformatycznego w wersji kontenerowej lub przenośnej - obsługa, eksploatacja oraz bezpieczeństwo i higiena pracy z urządzeniami Węzła Teleinformatycznego w wersji kontenerowej lub przenośnej.

Zasadniczy cel:

 • Przekazanie niezbędnej wiedzy głównie o przeznaczeniu, architekturze (budowie), możliwościach funkcjonalnych oraz zasadzie działania Węzła Teleinformatycznego w wersji kontenerowej, w tym jego modułów sprzętowych i programowych;

 • Nabycie przez Uczestników szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie: prawidłowej
  i bezpiecznej konfiguracji, obsługi i efektywnego wykorzystania, nadzoru oraz utrzymania Węzła Teleinformatycznego w wersji kontenerowej lub przenośnej i jego komponentów (w tym realizacja podstawowych czynności obsługowo-naprawczych);

Przeznaczenie:
Głównie dla Operatorów i Użytkowników korzystających z Węzła Teleinformatycznego w wersji kontenerowej lub przenośnej.

Przewidywany czas szkolenia: 32,5 godziny

Szkolenie personelu technicznego Użytkownika w celu uzyskania uprawnień Instruktora - obsługa, eksploatacja oraz bezpieczeństwo i higiena pracy z urządzeniami Węzła Teleinformatycznego w wersji kontenerowej i Węzła Teleinformatycznego w wersji przenośnej.

Zasadniczy cel:

 • Przekazanie niezbędnej wiedzy głównie o przeznaczeniu, architekturze (budowie), możliwościach funkcjonalnych oraz zasadzie działania Węzła Teleinformatycznego, w tym jego modułów sprzętowych i programowych;

 • Nabycie przez Uczestników szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie: prawidłowej
  i bezpiecznej konfiguracji, obsługi i efektywnego wykorzystania, obsługi technicznej i prewencyjnej, nadzoru oraz utrzymania Węzła Teleinformatycznego i jego komponentów (w tym realizacja podstawowych czynności obsługowo-naprawczych) w stopniu eksperckim;

 • Udzielenie Instruktorom merytorycznego wsparcia przy wytworzeniu metodyk przeprowadzania szkolenia wraz z przykładowymi scenariuszami użycia przedmiotowego systemu w związku z potrzebą uruchomienia nowego modułu szkoleniowego dla słuchaczy ośrodka szkoleniowego.

Przeznaczenie:
Głównie dla Instruktorów przeprowadzających szkolenia z obsługi Węzła Teleinformatycznego w wersji kontenerowej i Węzła Teleinformatycznego w wersji przenośnej.

Przewidywany czas szkolenia: 36,5 godzin

System Bezpiecznej Wymiany Informacji (SBWI - SARON)

TEMAT SZKOLENIA
OPIS SZKOLENIA

Szkolenie podstawowe dotyczące Modułu Programowego Dyżurnej Służby Operacyjnej (DSO) - KTSA Alarm DSO - przeznaczenie, architektura (budowa), obsługa i efektywne wykorzystanie tego rozwiązania.

Zasadniczy cel:

 • zapoznanie z przeznaczeniem oraz niezbędną wiedzą techniczną dotyczącą Modułu Programowego DSO - KTSA Alarm DSO, w tym jego usytuowaniem i rolą w Systemie Bezpiecznej Wymiany Informacji;

 • nabycie przez Uczestników szkolenia umiejętności w zakresie prawidłowej obsługi i efektywnego wykorzystania KTSA Alarm DSO.

Przeznaczenie:
Użytkownicy Modułu Programowego DSO - KTSA Alarm DSO.

Zdobyte uprawnienia:

Certyfikat w zakresie uprawnień do obsługi Modułu Programowego Dyżurnej Służby Operacyjnej - KTSA Alarm DSO.

Przewidywany czas szkolenia: 2 dni

Szkolenie dla Administratorów Modułu Programowego Dyżurnej Służby Operacyjnej (DSO) - KTSA Alarm DSO i Serwer DSO oraz Modułu Programowego Systemu Zarządzania (SZ) - KTSA Zarządzanie Alarmowaniem - przeznaczenie, architektura (budowa), instalacja, zaawansowana konfiguracja, efektywna obsługa, administrowanie i pełne wykorzystanie tego rozwiązania.

Zasadniczy cel:

 • zapoznanie z przeznaczeniem oraz niezbędną wiedzą techniczną dotyczącą Modułu Programowego DSO - KTSA Alarm DSO, Serwer DSO oraz Modułu Programowego SZ - KTSA Zarządzanie Alarmowaniem, w tym ich usytuowaniem i rolą w Systemie Bezpiecznej Wymiany Informacji;

 • nabycie przez Uczestników szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie: instalacji, zaawansowanej prawidłowej konfiguracji, pełnego i efektywnego wykorzystania, obsługi i administrowania KTSA Alarm DSO, Serwer DSO i KTSA Zarządzanie Alarmowaniem.

Przeznaczenie:
Administratorzy i Użytkownicy Modułu Programowego DSO - KTSA Alarm DSO i Serwer DSO oraz Modułu Programowego SZ - KTSA Zarządzanie Alarmowaniem.

Zdobyte uprawnienia:

Certyfikat w zakresie uprawnień do instalacji, administrowania, konfiguracji i obsługi Modułu Programowego Dyżurnej Służby Operacyjnej - KTSA Alarm DSO i Serwer DSO oraz Modułu Programowego Systemu Zarządzania.

Przewidywany czas szkolenia: 5 dni

Szkolenie dotyczące Modułu Programowego Oficera Dyżurnego (OD) - KTSA Alarm OD i Serwer OD - przeznaczenie, architektura (budowa), instalacja, prawidłowa konfiguracja, efektywna obsługa, administrowanie i pełne wykorzystanie tego rozwiązania.

Zasadniczy cel:

 • zapoznanie z przeznaczeniem oraz niezbędną wiedzą techniczną dotyczącą Modułu Programowego OD - KTSA Alarm OD i Serwer OD, w tym jego usytuowaniem i rolą w Systemie Bezpiecznej Wymiany Informacji;

 • nabycie przez Uczestników szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie: instalacji, prawidłowej konfiguracji, pełnego i efektywnego wykorzystania, obsługi i administrowania KTSA Alarm OD i Serwer OD.

Przeznaczenie:
Użytkownicy i Administratorzy Modułu Programowego OD - KTSA Alarm OD i Serwer OD.

Zdobyte uprawnienia:

Certyfikat w zakresie uprawnień do instalacji, konfiguracji, obsługi i administrowania Modułu Programowego Oficera Dyżurnego - KTSA Alarm OD i Serwer OD.

Przewidywany czas szkolenia: 4 dni

Zintegrowane Węzły Teleinformatyczne KTSA (wersje stacjonarne)

TEMAT SZKOLENIA
OPIS SZKOLENIA

System Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA jako narzędzie do prawidłowej konfiguracji, zdalnego nadzoru i utrzymania Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA i ich komponentów.

Zasadniczy cel:

 • zapoznanie z przeznaczeniem oraz niezbędną wiedzą techniczną, w tym zdolnościami i zasadą działania Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA;

 • nabycie przez Uczestników szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie: prawidłowej konfiguracji, efektywnego administrowania, zdalnego nadzoru i utrzymania ZWT KTSA, za pomocą narzędzia programowego - Systemu Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA.

Przeznaczenie:
Głównie dla Administratorów i Użytkowników Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA i ich komponentów, nadzorujących rozległe sieci teleinformatyczne.

Zdobyte uprawnienia:

Certyfikat w zakresie uprawnień do konfiguracji, administrowania oraz zdalnego nadzoru i utrzymania Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA i ich komponentów.

Przewidywany czas szkolenia: 5 dni

Zarządzanie Konfiguracją jako podstawowe narzędzie do konfiguracji Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA i ich komponentów.

Zasadniczy cel:

 • zapoznanie z przeznaczeniem oraz niezbędną wiedzą techniczną, w tym zdolnościami i zasadą działania Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA;

 • nabycie przez Uczestników szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie: prawidłowej konfiguracji, efektywnego administrowania i obsługi ZWT KTSA, za pomocą narzędzia programowego - Zarządzanie Konfiguracją.

Przeznaczenie:
Administratorzy i Użytkownicy Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA i ich komponentów.

Zdobyte uprawnienia:

Certyfikat w zakresie uprawnień do konfiguracji, administrowania i obsługi Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA.

Przewidywany czas szkolenia: 4 dni

Centrum Zarządzania Prawami KTSA jako narzędzie do zarządzania hierarchią oraz parametrami Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA i ich komponentów.

Zasadniczy cel:

 • zapoznanie z przeznaczeniem oraz niezbędną wiedzą techniczną, w tym zdolnościami i zasadą działania Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA;

 • nabycie przez Uczestników szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie: prawidłowego definiowania hierarchii, uprawnień i parametrów ZWT KTSA, za pomocą narzędzia programowego - Centrum Zarządzania Prawami KTSA.

Przeznaczenie:
Administratorzy Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA i ich komponentów.

Zdobyte uprawnienia:

Certyfikat w zakresie uprawnień do zarządzania hierarchią oraz parametrami Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA.

Przewidywany czas szkolenia: 3 dni

W zależności od potrzeb, w uzgodnionym z Zamawiającymi terminie, nasza spółka oferuje przeprowadzanie, dla ich wyznaczonych przedstawicieli, specjalistycznych szkoleń w następujących głównych wariantach:

 • w bazie szkoleniowej naszej firmy, w oparciu o trenażery, urządzenia i oprogramowanie spółki TELDAT (lub sprzęt dostarczony przez Użytkownika, np. aparatownie JAŚMIN, będące w jego dyspozycji);
 • w siedzibie Zamawiającego lub wyznaczonym przez Niego miejscu (także poza granicami Polski), w oparciu o wyposażenie (głównie rozwiązania JAŚMINA) będące w posiadaniu Użytkownika.

TELDAT oferuje również kompetentne i efektywne specjalistyczne wsparcie techniczne dla Użytkowników naszych rozwiązań w trakcie różnego rodzaju przedsięwzięć (także międzynarodowych), w tym na teatrach działań oraz w toku ćwiczeń i warsztatów. W jego skład mogą także wchodzić specjalistyczne szkolenia.

Wszelkie zapytania w tym zakresie prosimy kierować na adres: szkolenia@teldat.com.pl