Usługi

Projektowanie systemów alarmowania

TELDAT zajmuje się również projektowaniem, realizacją i utrzymaniem specjalistycznych systemów grupowego alarmowania i powiadamiania, dedykowanych dla instytucji związanych z bezpieczeństwem, obronnością i zarządzaniem kryzysowym. Aktualnie głównymi wyrobami w tym zakresie jest rodzina Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA, zwanych w skrócie ZWT KTSA, których mobilną odmianą są Systemy JAŚMIN (omówione w dziale PRODUKTY na niniejszej stronie internetowej). Ich integralną częścią jest oprogramowanie Systemu Bezpiecznej Wymiany Informacji, zwane w skrócie SBWI lub zamiennie SARON, które może być wykorzystywane również w warunkach polowych (produkt ten jest także szczegółowo opisany w dziale PRODUKTY na niniejszej stronie internetowej).