Usługi

Instalowanie i utrzymanie systemów

W celu zapewnienia kompleksowego wsparcia technicznego dla dużej ilości wyrobów (systemów, urządzeń i oprogramowania) dostarczanych przez TELDAT, bardzo doświadczeni i wysoko wyspecjalizowani w niniejszym zakresie inżynierowie naszej firmy zajmują się m.in. ich:

  • instalowaniem, uruchamianiem oraz utrzymaniem (w tym serwisowaniem) w kraju i za granicą, np. w trakcie ważnych przedsięwzięć wojskowych (w tym misji, ćwiczeń i warsztatów);
  • zdalnym zabezpieczeniem prawidłowej eksploatacji wymienionych rozwiązań, głównie poprzez posiadane zdolności i narzędzia (w tym programowe). Zadania te wykonujemy całodobowo w siedzibie TELDAT za pośrednictwem Stanowiska Nadzoru i Utrzymania Systemów, będącego w strukturze Departamentu Wdrożeń i Utrzymania Systemów.