Usługi

Projektowanie systemów zabezpieczeń

Zajmujemy się także:

  • projektowaniem, wykonaniem i utrzymaniem (w tym konserwacją) systemów alarmowych m.in. o najwyższej klasie zabezpieczenia, w tym w obiektach mobilnych, których jeden z przykładów jest przedstawiony poniżej;
  • projektowaniem, realizacją i utrzymaniem zabezpieczeń produkowanych wyrobów:
    • sprzętowych (np. czytników kart dostępu z możliwością wykorzystania infrastruktury klucza publicznego PKI),
    • programowych (np. Systemu Bezpiecznej Wymiany Informacji i sieci VPN w oparciu o zbiór protokołów IPSec),
    • bezpiecznych połączeń VPN („site to site” oraz „remote VPN”).