Prace Badawczo-Rozwojowe

Nasz podmiot gospodarczy od kilkunastu lat efektywnie realizuje prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, zwłaszcza z zakresu nowoczesnych specjalistycznych rozwiązań teleinformatycznych. W ten proces zaangażowanych jest blisko 80% wysoko wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry inżynierskiej. Zajmuje się ona głównie: opracowywaniem i wdrażaniem nowych oraz rozwijaniem i utrzymaniem dotychczasowych najwyższej jakości wyrobów z zakresu informatyki, teleinformatyki oraz specjalistycznych systemów alarmowych i powiadamiania.

W ramach przedmiotowych działań średniorocznie realizowanych jest co najmniej kilkanaście dużych, wartościowych i perspektywicznych projektów w różnych dziedzinach, w tym skierowanych na rynki zagraniczne. Jednymi z ostatnich rezultatów tych prac są głównie:

 

W kontekście powyższego podkreślenia wymaga, iż nasz pion badawczo-rozwojowy i wdrożeniowy opracował i wdrożył wiele unikalnych i cenionych (również w skali światowej) rozwiązań. Są to m.in.: