Prace Badawczo-Rozwojowe

Nasz podmiot gospodarczy od blisko 25 lat efektywnie realizuje prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, zwłaszcza z zakresu innowacyjnych oraz zaawansowanych specjalistycznych rozwiązań teleinformatycznych, głównie na rzecz bezpieczeństwa i obronności. W proces ten zaangażowanych jest około 80% wysokowyspecjalizowanej i doświadczonej kadry inżynierskiej, w tym naukowej. Zajmuje się ona głównie: badaniem i analizą najnowszych trendów oraz technologii, opracowywaniem i wdrażaniem nowych oraz rozwijaniem i utrzymaniem dotychczasowych najwyższej jakości wyrobów z zakresu informatyki, teleinformatyki, w tym z dziedziny zautomatyzowanych systemów kierowania/dowodzenia oraz specjalistycznego instytucjonalnego oraz osobowego powiadamiania/alarmowania i ostrzegania.

W ramach przedmiotowych działań nasze departamenty badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, średniorocznie realizują co najmniej kilkanaście dużych i wartościowych projektów zwłaszcza w dziedzinie specjalistycznego IT, głównie z zakresu C4ISR, skierowanych na polskie i zagraniczne rynki obronne itp. Najbardziej cenionymi, perspektywicznymi i w wielu przypadkach już z powodzeniem eksploatowanymi są m.in.:

NCBiR