O firmie

Wyróżnienia i nagrody

TELDAT oraz jego rozwiązania były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane m.in. podczas międzynarodowych przedsięwzięć targowych:

 • wyróżnieniem w 2016 r. przez MON w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP 2015 w kategorii przemysł dla Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN jako innowacyjnego, kompleksowego, wzajemnie spójnego i unikalnego Systemu Systemów w zakresie wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia i łączności, dedykowanego dla wszystkich szczebli dowodzenia do żołnierza włącznie:

 • wyróżnieniem specjalnym i nagrodą ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej za najbardziej zaawansowany technologicznie wyrób techniki wojskowej - System JAŚMIN podczas jubileuszowego XV MSPO. Niniejsze nobilitacje są precedensem, bowiem po raz pierwszy przyznane zostały firmie polskiego przemysłu obronnego, a nie jednostce badawczo-rozwojowej, jak to było dotychczas:

 • nagrodą GRAND PRIX za System Zarządzania Walką Szczebla Taktycznego BMS JAŚMIN, przyznaną w ramach konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017, odbywającego się pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

 • nagrodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla produktu najlepiej służącemu bezpieczeństwu żołnierzy Sił Zbrojnych RP, przyznaną podczas XXII MSPO, za integrację JAŚMINa - Systemu Systemów z Automatycznym Sygnalizatorem Skażeń PROMETHEUS - jako przykład szerokich zdolności integracyjnych tej platformy oraz rozległego pozyskiwania i dystrybuowania także informacji sensorycznych:

Powyższe wyróżnienie po raz pierwszy trafiło do cywilnej osoby prywatnej i zostało przyznane na wniosek: sejmowej Komisji Obrony Narodowej, resortu ON, Sztabu Generalnego WP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych im struktur, a także Organizatora i Użytkowników wojskowych systemów dowodzenia i łączności.

 

 • nagrodą Lidera Polskiego Przemysłu Obronnego, przyznaną przez Nową Technikę Wojskową podczas XVIII MSPO. Wyróżnienie to jest również bardzo cenne dla TELDATu, bowiem zostało nadane przez liczący się niezależny periodyk wojskowy i dotychczas przyznano je tylko kilku firmom:

  • za BMS, którego zasadniczymi komponentami były urządzenia i oprogramowanie pokładowej wersji Systemu JAŚMIN:

 • 4 nagrodami otrzymanymi w trakcie kolejnych edycji Międzynarodowych Wystaw Air Fair:
  • nagrodą główną za najbardziej innowacyjną i kompleksową ofertę dla Sił Zbrojnych z zakresu dowodzenia i łączności - System JAŚMIN z modułami HMS, BMS i DSS:

  • nagrodą główną za pierwszy, polski innowacyjny integrator CID JAŚMIN istotnie zwiększający skuteczność wymiany danych Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych oraz bezpieczeństwo obiektów latających:

  • nagrodą za System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym realizowanego przez statki powietrzne - JFSS JAŚMIN zintegrowany m.in. z HMS i BMS JAŚMIN:

  • nagrodą za innowacyjny System Komunikacji Pokładowej VIS JAŚMIN wraz z terminalami taktycznymi:

 • nagrodą „Projekt Roku PMI Poland Chapter” w konkursie organizowanym przez międzynarodowy instytut PMI (Project Management Institute). Odbyło się to podczas 11 Międzynarodowego Kongresu PMI Poland Chapter, objętego honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. Nagroda ta została przyznana za projekt „Patriot Router”, którego efektem było opracowanie i wykonanie zaawansowanych technologicznie militarnych routerów dla nowej generacji systemu Patriot. Jest to pierwsza tego typu nobilitacja otrzymana przez polskie przedsiębiorstwo obronne. Również ona potwierdza profesjonalizm i efektywność TELDAT w realizacji projektów, w tym w dziedzinie C4ISR, a także ich wartość i globalne znaczenie oraz zachowanie przy ich opracowywaniu i wdrażaniu najwyższych międzynarodowych standardów:

 • tytułem "Symbol Innowacji 2015" w ramach ogólnopolskiego programu prowadzonego przez Monitor Rynkowy Dziennika Gazeta Prawna i Monitor Biznesu Rzeczpospolitej, głównie za Sieciocentryczną Platformę Teleinformatyczną JAŚMIN. Nagroda jest również uznaniem dla TELDAT za kilkunastoletnie oraz niespotykane zwłaszcza w kraju podejmowanie ogromnych wyzwań i wysiłków, zmierzających m.in. do wiarygodnej weryfikacji i rozwoju swoich kompetencji oraz produktów z zakresu wsparcia dowodzenia i łączności, głównie poprzez ich owocne wykorzystanie (w tym testowanie) w trakcie najważniejszych międzynarodowych przedsięwzięć wojskowych, w tym kolejnych edycji ćwiczenia NATO CWIX:

 • nagrodą za dotychczasowy wkład w rozwój teleinformatycznych systemów wsparcia dowodzenia i rozwiązań dedykowanych dla SZ RP, przyznaną przez Polską Izbę Producentów na Rzecz Obronności Kraju:

 • Złotym Laurem uzyskanym za Zintegrowane Węzły Teleinformatyczne KTSA na V MTL LOGISTYKA’99: