O firmie

Wyróżnienia i nagrody

TELDAT oraz jego liczne rozwiązania były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane m.in. podczas międzynarodowych przedsięwzięć targowych:

 • nagrodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyznaną podczas XXII MSPO dla produktu najlepiej służącemu bezpieczeństwu żołnierzy Sił Zbrojnych RP za integrację Systemu Systemów JAŚMIN z Automatycznym Sygnalizatorem Skażeń PROMETHEUS - jako przykład szerokich zdolności integracyjnych tej platformy oraz rozległego pozyskiwania i dystrybuowania także informacji sensorycznych. To wyjątkowe i ważne wyróżnienie zostało po raz pierwszy przyznane prywatnemu polskiemu sektorowi obronnemu:

 • nagrodą i wyróżnieniem MON w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP:
  • w kategorii przemysł - dla Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN jako innowacyjnego, kompleksowego, wzajemnie spójnego i unikalnego Systemu Systemów w zakresie wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia i łączności, dedykowanego dla wszystkich szczebli dowodzenia do żołnierza włącznie:

 • w kategorii projektów badawczo-rozwojowych - za innowacyjny System Bezprzewodowego Zarządzania Sterowanymi Przeciwpancerno-Przeciwtransportowymi Ładunkami Wybuchowymi realizowany przez TELDAT we współpracy z Bydgoskimi Zakładami Elektromechanicznymi "BELMA" S.A.:

 • wyróżnieniem specjalnym i nagrodą ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej za najbardziej zaawansowany technologicznie wyrób techniki wojskowej - System JAŚMIN podczas XV MSPO. Niniejsze nobilitacje są precedensem, bowiem po raz pierwszy przyznane zostały firmie polskiego przemysłu obronnego, a nie jednostce badawczo-rozwojowej, jak to było dotychczas:

 • 7 nagrodami przyznanymi TELDAT przez Raytheon - m.in. producenta systemu Patriot - za najwyższą jakość produktów i ich wzorowe dostawy:
  • 3 nagrodami Premier Award: za współpracę w 2021 r. i szczególne osiągnięcia w kategoriach: Zarządzanie Biznesem / Obsługa Klienta i Współpraca, oraz w 2022 r. za Współpracę i Obsługę Klienta. Te prestiżowe nobilitacje dla TELDAT przyznane w ramach Programu Raytheon Technologies Performance+, mają na celu wyróżnienie dostawców o najwyższej wydajności, którzy zapewnili firmie Raytheon Technologies wyjątkową wartość:

 • nagrodą EPIC Award dla doskonałego dostawcy w zakresie wydajności, innowacji oraz współpracy. Została ona przyznana po raz pierwszy polskiej spółce przez Raytheon Global w ramach „2018 Raytheon Supplier Excellence Program” (Program Doskonałości Dostawców Raytheon). TELDAT wybrano do tego prestiżowego wyróżnienia spośród dziesiątek tysięcy podmiotów z całego świata, które realizują dostawy dla wszystkich firm wchodzących w skład ww. korporacji amerykańskiej. Wartość i znaczenie tej nagrody są tym większe, że była ona poprzedzona poniższym wyróżnieniem przyznanym przez Raytheon IDS:

 • 3 nagrodami 4-Gwiazdkowy Doskonały Dostawca (4-Star Supplier Excellence Award). Tego typu wysokie wyróżnienia zostały również przyznane po raz pierwszy polskiej firmie, w tym przypadku przez Raytheon Integrated Defense Systems (IDS). TELDAT do ww. nagród wyselekcjonowany został spośród tysięcy dostawców z całego świata:

 • 5 nagrodami Defender uzyskanymi podczas kolejnych edycji MSPO:
  • za najnowszej generacji Węzeł Teleinformatyczny w wersji przenośnej, stanowiący wyjątkowo duży zbiór innowacyjnych rozwiązań sprzętowych i programowych, mających istotne znaczenie dla systemu dowodzenia i łączności SZ RP oraz armii sojuszniczych:

 • za BMS, którego zasadniczymi komponentami były urządzenia i oprogramowanie pokładowej wersji Systemu JAŚMIN:

 • nagrodami i wyróżnieniami przyznanymi w ramach kolejnych edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Szefa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

 • nagrodą specjalną - pierścieniem Bene de Patria MeritusDobrze Zasłużony Ojczyźnie” przyznanym dla Prezesa naszej spółki - śp. Pana dr. inż. Henryka Kruszyńskiego:

 • nagrodą specjalną - pierścieniem Bene de Patria MeritusDobrze Zasłużony Ojczyźnie” przyznanym dla Prezesa naszej spółki - Pana mgr inż. Sebastiana Cichockiego:

 • Złotymi Gwiazdami oraz Złotym Medalem Lider Bezpieczeństwa Państwa dla prezesów TELDAT za Innowacyjność i wieloletnią działalność na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa:

 • nagrodą Innowacyjna Firma na Rzecz Bezpieczeństwa Państwa za innowacyjność oferowanych wyrobów, szeroki zakres uprawnień i kompetencji:

 • wyróżnieniem za Szczególne Osiągnięcia w Doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością, przyznanym pierwszy raz firmie obronnej:

Powyższe wyróżnienie po raz pierwszy trafiło do cywilnej osoby prywatnej i zostało przyznane na wniosek: sejmowej Komisji Obrony Narodowej, resortu ON, Sztabu Generalnego WP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych im struktur, a także Organizatora i Użytkowników wojskowych systemów dowodzenia i łączności.

 • nagrodą Lidera Polskiego Przemysłu Obronnego, przyznaną przez Nową Technikę Wojskową podczas XVIII MSPO. Wyróżnienie to jest również bardzo cenne dla TELDATu, bowiem zostało nadane przez liczący się niezależny periodyk wojskowy i dotychczas przyznano je tylko kilku firmom:

 • medalem honorowymZasłużony dla Eksportu Rzeczypospolitej Polskiej”, przyznanym przez Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy RP pod patronatem m.in. MSZ oraz MPiT i wręczonym przez Wiceministra tego ostatniego resortu. Jest on: uznaniem dla dynamicznie wzrastającego eksportu TELDAT na rynek globalny i potwierdzeniem profesjonalizmu oraz efektywności firmy w tym zakresie, a także kolejnym dowodem wysokiej wartości, jakości i oceny naszych wysokospecjalistycznych produktów, które są opracowywane i wdrażane przy zachowaniu najwyższych międzynarodowych standardów:

 • 5 nagrodami otrzymanymi w trakcie kolejnych edycji Międzynarodowych Wystaw Air Fair:
  • nagrodą główną za najbardziej innowacyjną i kompleksową ofertę dla Sił Zbrojnych z zakresu dowodzenia i łączności - System JAŚMIN z modułami HMS, BMS i DSS:

 • nagrodą główną za pierwszy, polski innowacyjny integrator CID JAŚMIN istotnie zwiększający skuteczność wymiany danych Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych oraz bezpieczeństwo obiektów latających:

 • nagrodą za System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym realizowanego przez statki powietrzne JFSS JAŚMIN zintegrowany m.in. z HMS i BMS JAŚMIN:

 • nagrodą za innowacyjny System Komunikacji Pokładowej VIS JAŚMIN wraz z terminalami taktycznymi:

 • 2 nagrodamiProjekt Roku PMI Poland Chapter” w konkursach organizowanych przez międzynarodowy instytut PMI (Project Management Institute) uzyskanymi podczas kolejnych edycji Międzynarodowego Kongresu PMI Poland Charter, objętego honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji:
 • za projekt „Patriot Router”którego efektem było opracowanie i wykonanie zaawansowanych technologicznie militarnych routerów dla nowej generacji systemu PatriotJest to pierwsza tego typu nobilitacja otrzymana przez polskie przedsiębiorstwo obronne. Również potwierdza ona profesjonalizm i efektywność TELDAT w realizacji projektów, w tym w dziedzinie C4ISR, a także ich wartość i globalne znaczenie oraz zachowanie przy ich opracowywaniu i wdrażaniu najwyższych międzynarodowych standardów:

 • za projektKTSA GSM”, którego rezultatem było opracowanie innowacyjnego oprogramowania i funkcjonalności zwiększających szybkość działania oraz wydajność wysoce specjalistycznego systemu rozległego instytucjonalnego i osobowego powiadamiania / alarmowania (SBWI - SARON). Jest to kompleksowe rozwiązanie produkcji TELDAT, wdrożone w określonych jednostkach oraz instytucjach sektora publicznego i od wielu lat z powodzeniem eksploatowane, a także systematycznie rozwijane. Ta i poprzednia nagroda stanowi jedyny tego typu zbiór wyróżnień otrzymany przez polską firmę (nie tylko z branży obronnej), które także potwierdza wysokie kompetencje i profesjonalizm TELDATu w realizacji projektów na najwyższym międzynarodowym poziomie:

 • tytułem "Symbol Innowacji 2015" w ramach ogólnopolskiego programu prowadzonego przez Monitor Rynkowy Dziennika Gazeta Prawna i Monitor Biznesu Rzeczpospolitej, głównie za Sieciocentryczną Platformę Teleinformatyczną JAŚMIN. Nagroda jest również uznaniem dla TELDAT za kilkunastoletnie oraz niespotykane zwłaszcza w kraju podejmowanie ogromnych wyzwań i wysiłków, zmierzających m.in. do wiarygodnej weryfikacji i rozwoju swoich kompetencji oraz produktów z zakresu wsparcia dowodzenia i łączności, głównie poprzez ich owocne wykorzystanie (w tym testowanie) w trakcie najważniejszych międzynarodowych przedsięwzięć wojskowych, w tym kolejnych edycji ćwiczenia NATO CWIX:

 • nagrodą za dotychczasowy wkład w rozwój teleinformatycznych systemów wsparcia dowodzenia i rozwiązań dedykowanych dla SZ RP, przyznaną przez Polską Izbę Producentów na Rzecz Obronności Kraju:

 • Złotym Laurem uzyskanym za Zintegrowane Węzły Teleinformatyczne KTSA na V MTL LOGISTYKA: