AKTUALNOŚCI

CO OFERUJEMY

Efektywną realizację prac badawczo-rozwojowych, projektowych, konstrukcyjnych i produkcyjnych oraz wdrażanie i utrzymanie (w tym rzadko spotykany w wojskowych rozwiązaniach IT zdalny serwisowy nadzór) szerokiej gamy kompleksowych specjalistycznych rozwiązań teleinformatycznych (sprzętowych i programowych), które w całości opracował, opracowuje i wdraża TELDAT. Posiadamy w tym zakresie wysoko specjalistyczny polski potencjał i kompetencje starannie budowane przez 20 lat w kraju i za granicą.

jasminswdhmsbmsvisdssjfsswpjcidiegsbwi

KILKA INFORMACJI O FIRMIE

TELDAT jest jedyną polską firmą z zakresu wojskowego IT (w tym automatyzacji dowodzenia itp.) od dwudziestu lat dynamicznie i efektywnie działającą w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa i obrony, która posiada w tej dziedzinie: największy narodowy i liczący się w świecie wysoko wyspecjalizowany potencjał (także inżynierski), szerokie kompetencje i zdolności oraz kompleksowe i zunifikowane, w niektórych płaszczyznach unikalne i referencyjne, cenione w kraju oraz za granicą rozwiązania sprzętowe i programowe.

więcej

Nasze liczne wyróżnienia i nagrody