AKTUALNOŚCI

CO OFERUJEMY

urzadzenia-www.png
Efektywną realizację prac badawczo-rozwojowych, projektowych, konstrukcyjnych i produkcyjnych oraz wdrażanie i utrzymanie (w tym rzadko spotykany w wojskowych rozwiązaniach ICT zdalny serwisowy nadzór) szerokiej gamy kompleksowych specjalistycznych rozwiązań teleinformatycznych (sprzętowych i programowych), które w całości opracował, opracowuje i wdraża TELDAT. Posiadamy w tym zakresie wysoko specjalistyczny polski potencjał i kompetencje starannie budowane od 26 lat w kraju i za granicą.

jasmin swd hms bms vis dss jfss SZK JAŚMIN wpj cid ieg sbwi

TELDAT W LICZBACH

28 lat

Doświadczenia na rynku obronnym, także międzynarodowym

25000

Wdrożonych komponentów sprzętowych i programowych

14000

Przeszkolonych Użytkowników, w tym instruktorów - nauczycieli akademickich

165

Zrealizowanych zasadniczych (w tym licznych wieloletnich) kontraktów, także zagranicznych

KILKA INFORMACJI O FIRMIE

siedziba.jpg

TELDAT jest jedyną polską firmą z zakresu wojskowego ICT (w tym kompleksowych, zintegrowanych, mobilnych oraz rozlegle działających zautomatyzowanych systemów zarządzania walką i działaniami kryzysowymi) 28. rok dynamicznie i efektywnie funkcjonującą w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa i obronności narodowej oraz sojuszniczej, która posiada w tej dziedzinie: największy narodowy i liczący się w świecie wysoko wyspecjalizowany potencjał (także inżynierski), szerokie kompetencje i zdolności oraz kompleksowe i zunifikowane, w niektórych płaszczyznach unikalne i referencyjne, cenione w kraju oraz za granicą rozwiązania sprzętowe i programowe.

Nasze liczne wyróżnienia i nagrody

ue_fundusze-2020.png