AKTUALNOŚCI

CO OFERUJEMY

urzadzenia_2.png
Efektywną realizację prac badawczo-rozwojowych, projektowych, konstrukcyjnych i produkcyjnych oraz wdrażanie i utrzymanie (w tym rzadko spotykany w wojskowych rozwiązaniach ICT zdalny serwisowy nadzór) szerokiej gamy kompleksowych specjalistycznych rozwiązań teleinformatycznych (sprzętowych i programowych), które w całości opracował, opracowuje i wdraża TELDAT. Posiadamy w tym zakresie wysoko specjalistyczny polski potencjał i kompetencje starannie budowane od 23 lat w kraju i za granicą.

jasmin swd hms bms vis dss jfss SZK JAŚMIN wpj cid ieg sbwi

KILKA INFORMACJI O FIRMIE

siedziba.jpg

TELDAT jest jedyną polską firmą z zakresu wojskowego ICT (w tym automatyzacji dowodzenia itp.) od 23 lat dynamicznie i efektywnie działającą w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa i obrony, która posiada w tej dziedzinie: największy narodowy i liczący się w świecie wysoko wyspecjalizowany potencjał (także inżynierski), szerokie kompetencje i zdolności oraz kompleksowe i zunifikowane, w niektórych płaszczyznach unikalne i referencyjne, cenione w kraju oraz za granicą rozwiązania sprzętowe i programowe.

Nasze liczne wyróżnienia i nagrody

UE_fundusze.png