AKTUALNOŚCI

CO OFERUJEMY

Efektywną realizację prac badawczo-rozwojowych, projektowych, konstrukcyjnych i produkcyjnych oraz wdrażanie i utrzymanie (w tym rzadko spotykany w wojskowych rozwiązaniach IT zdalny serwisowy nadzór) szerokiej gamy kompleksowych specjalistycznych rozwiązań teleinformatycznych (sprzętowych i programowych), które w całości opracował, opracowuje i wdraża TELDAT. Posiadamy w tym zakresie wysoko specjalistyczny polski potencjał i kompetencje starannie budowane przez 20 lat w kraju i za granicą.

jasminswdhmsbmsvisdsswpjcidiegsbwi

KILKA INFORMACJI O FIRMIE

TELDAT jest jedyną polską firmą z zakresu wojskowego IT od blisko dwudziestu lat dynamicznie i efektywnie działającą na rynku obronnym, która posiada: tak wysoko wyspecjalizowany potencjał, szerokie kompetencje i zdolności oraz kompleksowe i wzajemnie spójne, w niektórych płaszczyznach unikalne i referencyjne produkty.

więcej

Nasze liczne wyróżnienia i nagrody