O firmie

Społeczność

Społeczność TELDATu to w większości wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra inżynierska, zajmująca się badaniami, rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych, specjalistycznych rozwiązań teleinformatycznych. Stanowi ona – także w zakresie eksperckim – m.in. wsparcie dla struktur NATO. Specjaliści ci oraz pozostali pracownicy, to w większości inżynierowie informatyki, elektroniki oraz telekomunikacji. Duża ich część aktywnie kontynuuje swój rozwój naukowy, uzyskując stopnie doktora itp. Są oni autorami wielu rozwiązań w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki, m.in. wdrożonych w skali Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz wykorzystywanych w licznych i ważnych wojskowych przedsięwzięciach międzynarodowych. Posiadają także wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji swoich specjalistycznych zadań, w tym stosowne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, w większości umożliwiające dostęp do informacji o klauzuli TAJNE, NATO SECRET i EU SECRET.