Oferty pracy

1. Inżynier Oprogramowania / Starszy Inżynier Oprogramowania (C#)

Opis stanowiska:
Poszukujemy doświadczonych programistów na stanowisko Inżynier Oprogramowania (min. 2 lata doświadczenia) oraz Starszy Inżynier Oprogramowania (min. 5 lat doświadczenia) do pracy nad zaawansowanymi projektami informatycznymi realizowanymi głównie na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Wymagania:
Od kandydata oczekujemy:

 • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku (lub 5 lat w przypadku Starszego Inżyniera);
 • zaawansowanej znajomości technologii .NET oraz języka C#;
 • znajomości technik programowania obiektowego;
 • praktycznej znajomości wzorców projektowych;
 • znajomości GIT;
 • umiejętności tworzenia testów jednostkowych (NUnit, XUnit, Moq);
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • samodzielności, odpowiedzialności, kreatywności, ciekawości świata i poznawania nowych technologii oraz chęci rozwoju;
 • otwartości na ludzi, w tym łatwości nawiązywania kontaktów;
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego;

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w:
  • tworzeniu aplikacji Web oraz SPA (ASP.NET Core, Vue, TypeScirpt),
  • tworzeniu interfejsu użytkownika (WPF, MVVM),
  • pracy z relacyjnymi bazami danych (T-SQL, Entity Framework),
  • pracy z serwisami komunikacyjnymi (REST, gRPC, Microsoft WCF, WebServices);
 • znajomość narzędzi Visual Studio, NuGet, GitHub, GitLab;
 • znajomość narzędzi CI\CD, Docker;
 • praktyczna umiejętność wdrażania dobrych praktyk programowania oraz stosowania metodyki TDD;
 • doświadczenie w pracy zgodnie z metodykami Agile (Scrum, Kanban).

 

APLIKUJ

2. Inżynier Oprogramowania / Starszy Inżynier Oprogramowania (C/Systemy wbudowane)

Opis stanowiska:
Poszukujemy programistów do pracy nad zaawansowanymi projektami informatycznymi realizowanymi głównie na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Wymagania:
Od kandydata oczekujemy:

 • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku (lub 5 lat w przypadku Starszego Inżyniera);
 • bardzo dobrej znajomości języka C;
 • znajomość języków skryptowych;
 • doświadczenia w  tworzeniu oprogramowania dla systemów wbudowanych na różnych platformach sprzętowych (np. ARM, x86, AVR, MIPS);
 • bardzo dobrej znajomości systemów operacyjnych Linux oraz RTOS;
 • dobrej znajomości sieci informatycznych i protokołów sieciowych;
 • znajomość interfejsów cyfrowych (np. I2C, SPI, UART, RS485, CAN);
 • wiedzy w zakresie elektroniki;
 • umiejętności czytania schematów elektronicznych;
 • umiejętności wykorzystania narzędzi pomiarowych (oscyloskop, analizator stanów logicznych);
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • samodzielności, odpowiedzialności, kreatywności, ciekawości świata i poznawania nowych technologii oraz chęci rozwoju;
 • otwartości na ludzi, w tym łatwości nawiązywania kontaktów;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

Dodatkowym atutem będzie:

 • umiejętność programowania modułów jądra Linux;
 • znajomość systemu Yocto/Bitbake;
 • znajomość narzędzi GNU Autotools;
 • znajomość układów programowalnych FPGA oraz języka opisu sprzętu (np. VHDL);
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa: Secure/Trusted boot, TPM, kryptografia, PKI;
 • znajomość technik i standardów tworzenia aplikacji wbudowanych, np. TDD, MISRA, Cert C;
 • znajomość systemu kontroli wersji GIT;
 • doświadczenie w pracy zgodnie z metodykami Agile (Scrum, Kanban).

 

APLIKUJ

3. Inżynier Oprogramowania / Starszy Inżynier Oprogramowania (C++/Linux)

Opis stanowiska:
Poszukujemy programistów do pracy nad zaawansowanymi projektami informatycznymi realizowanymi głównie na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Wymagania:
Od kandydata oczekujemy:

 • minimum 2 doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (lub 5 lat w przypadku Starszego Inżyniera);
 • dobrej znajomości przynajmniej jednego z języków programowania (np. C++, Python, Java, C#);
 • przynajmniej podstawowej znajomości języka C++;
 • bardzo dobrej znajomości systemu Linux oraz jednej z powłok systemu np. bash;
 • szerokiej wiedzy w zakresie rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • samodzielności, odpowiedzialności, kreatywności, ciekawości świata i poznawania nowych technologii oraz chęci rozwoju;
 • otwartości na ludzi, w tym łatwości nawiązywania kontaktów;
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość GIT;
 • znajomość C++ 14 i 17;
 • doświadczenie w tworzeniu systemów wbudowanych w oparciu o Linux;
 • znajomość narzędzi CI\CD, Docker;
 • znajomość narzędzi budowania (Yocto, Autotools, make);
 • znajomość narzędzi debugowania;
 • praktyczna umiejętność wdrażania dobrych praktyk programowania oraz stosowania metodyki TDD;
 • doświadczenie w pracy zgodnie z metodykami Agile (Scrum, Kanban).

 

APLIKUJ

4. Młodszy Inżynier Oprogramowania (C#)

Opis stanowiska:
Poszukujemy osób z pasją programistyczną: początkujących programistów, absolwentów lub słuchaczy ostatniego roku studiów informatycznych do pracy nad zaawansowanymi projektami informatycznymi realizowanymi głównie na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Wymagania:
Od kandydata oczekujemy:

 • praktycznej znajomości technologii .NET oraz języka C#;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • samodzielności, odpowiedzialności, kreatywności, ciekawości świata i poznawania nowych technologii oraz chęci rozwoju;
 • otwartości na ludzi, w tym łatwości nawiązywania kontaktów;
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość GIT;
 • doświadczenie w:
  • tworzeniu aplikacji Web oraz SPA (ASP.NET Core, Vue, TypeScirpt),
  • tworzeniu interfejsu użytkownika (WPF, MVVM),
  • pracy z relacyjnymi bazami danych (T-SQL, Entity Framework),
  • pracy z serwisami komunikacyjnymi (REST, gRPC, Microsoft WCF, WebServices),
  • pracy ze środowiskiem Docker;
 • znajomość narzędzi Visual Studio, NuGet, GitHub, GitLab;
 • umiejętność tworzenia testów jednostkowych (NUnit, XUnit, Moq).

 

APLIKUJ

5. Młodszy Inżynier Oprogramowania (C/Systemy wbudowane)

Opis stanowiska:
Poszukujemy osób z pasją programistyczną: początkujących programistów, absolwentów lub słuchaczy ostatniego roku studiów informatycznych do pracy nad zaawansowanymi projektami informatycznymi realizowanymi głównie na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Wymagania:
Od kandydata oczekujemy:

 • dobrej znajomości języka C;
 • znajomości systemów operacyjnych Linux lub RTOS;
 • podstawowej znajomości sieci informatycznych i protokołów sieciowych;
 • podstawowej wiedzy w zakresie elektroniki;
 • umiejętności czytania schematów elektronicznych;
 • umiejętności wykorzystania narzędzi pomiarowych (oscyloskop, analizator stanów logicznych);
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • samodzielności, odpowiedzialności, kreatywności, ciekawości świata i poznawania nowych technologii oraz chęci rozwoju;
 • otwartości na ludzi, w tym łatwości nawiązywania kontaktów;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • umiejętność programowania modułów jądra Linux;
 • znajomość interfejsów cyfrowych (np. I2C, SPI, UART, RS485, CAN);
 • umiejętności tworzenia oprogramowania dla systemów wbudowanych na różnych platformach sprzętowych (np. ARM, x86, AVR, MIPS);
 • znajomość systemu Yocto/Bitbake;
 • znajomość narzędzi GNU Autotools;
 • znajomość języków skryptowych;
 • znajomość układów programowalnych FPGA oraz języka opisu sprzętu (np. VHDL);
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa: Secure/Trusted boot, TPM, kryptografia, PKI;
 • znajomość technik i standardów tworzenia aplikacji wbudowanych, np. TDD, MISRA, Cert C;
 • znajomość systemu kontroli wersji GIT;
 • doświadczenie w pracy zgodnie z metodykami Agile (Scrum, Kanban).

 

APLIKUJ

6. Młodszy Inżynier Oprogramowania (C++/Linux)

Opis stanowiska:
Poszukujemy osób z pasją programistyczną: początkujących programistów, absolwentów lub słuchaczy ostatniego roku studiów informatycznych do pracy nad zaawansowanymi projektami informatycznymi realizowanymi głównie na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Wymagania:
Od kandydata oczekujemy:

 • przynajmniej podstawowej znajomości języka C++;
 • podstawowej znajomości systemu Linux oraz jednej z powłok systemu np. bash;
 • podstawowej wiedzy w zakresie rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • samodzielności, odpowiedzialności, kreatywności, ciekawości świata i poznawania nowych technologii oraz chęci rozwoju;
 • otwartości na ludzi, w tym łatwości nawiązywania kontaktów;
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • dobrej znajomości przynajmniej jednego z języków programowania (np. C++, Python, Java, C#);
 • znajomość GIT;
 • doświadczenie w tworzeniu systemów wbudowanych w oparciu o Linux;
 • znajomość narzędzi CI\CD, Docker;
 • znajomość narzędzi budowania (Yocto, Autotools, make);
 • znajomość narzędzi debugowania;
 • praktyczna umiejętność wdrażania dobrych praktyk programowania oraz stosowania metodyki TDD;
 • doświadczenie w pracy zgodnie z metodykami Agile (Scrum, Kanban).

 

APLIKUJ

7. Specjalista ds. Wdrożeń Systemów / Specjalista ds. Utrzymania Systemów

Opis stanowiska:
Poszukujemy osób do pracy nad zaawansowanymi projektami informatycznymi realizowanymi głównie na potrzeby armii w procesie wdrożeń i utrzymania systemów teleinformatycznych.

Wymagania:
Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia o profilu teleinformatycznym lub informatycznym, elektronika, telekomunikacja;
 • znajomości:
  • technologii sieciowych w tym: routing, switching, voip, ips, ids, ipsec, firewall,
  • znajomości technologii telekomunikacyjnych w tym: POTS, PBX, ISDN, PRI, xDSL,
  • środowiska systemów operacyjnych: Windows 7/10/2008/2012,
  • ogólnej wiedzy dot. systemów telekomunikacyjnych, teleinformatycznych (m.in. znajomości ogólnej systemów i protokołów),
  • języka angielskiego na poziomie B2;
 • umiejętności;
  • konfiguracji urządzeń sieciowych – poziom CCNA,
  • analitycznego myślenia i efektywnego rozwiązywania zadań,
  • efektywnego przeprowadzania szkoleń dla klienta,
  • dyspozycyjności, samodzielności, odpowiedzialności i kreatywności,
  • aktywnego prawa jazdy kategorii B,
  • gotowości do częstych wyjazdów służbowych (w tym zagranicznych).

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie we wdrażaniu systemów teleinformatycznych bezpośrednio u klienta;
 • doświadczenie w administrowaniu/serwisowaniu systemów teleinformatycznych;
 • znajomość sieci teleinformatycznych i urządzeń sieciowych CISCO – preferowany certyfikat CCNA, ukończone szkolenie CCNP;
 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej na potrzeby implementacji wdrażanych/utrzymywanych systemów;
 • znajomość innych języków obcych;
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli TAJNE/POUFNE.

 

APLIKUJOferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • elastyczny czas pracy (od 7:00-9:00 do 15:00-17:00);
 • zarobki adekwatne do posiadanych umiejętności oraz premie motywacyjne;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz poznawanie nowych technologii;
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole i miłej atmosferze;
 • możliwość pracy nad międzynarodowymi projektami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: praca@teldat.com.pl

Przed wysłaniem / przekazaniem aplikacji, prosimy o zapoznanie się z "Klauzulą informacyjną przy rekrutacji do pracy".

Wraz z aplikacjami przesyłanymi drogą elektroniczną lub dostarczanymi w wersji papierowej, prosimy o załączenie podpisanej "Klauzuli zgody przy rekrutacji do pracy oraz Klauzuli informacyjnej przy rekrutacji do pracy", zgodnymi z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. – dalej RODO).