Oferty pracy

1. Inżynier Oprogramowania (C#)

Opis stanowiska:
Poszukujemy osób z doświadczeniem programistycznym (absolwentów lub słuchaczy ostatniego roku studiów informatycznych) do pracy nad zaawansowanymi projektami informatycznymi realizowanymi głównie na potrzeby armii.

Wymagania:
Od kandydata oczekujemy:

 • podstawowej lub dobrej znajomości:
  • .NET Framework (2.0-4.5) oraz języka programowania C#,
  • technik programowania obiektowego;
 • umiejętności;
  • stosowania wzorców projektowych,
  • analitycznego myślenia i efektywnego rozwiązywania problemów;
 • samodzielności, odpowiedzialności, kreatywności, ciekawości świata i poznawania nowych technologii oraz chęci rozwoju;
 • opanowanej umiejętności uczenia się;
 • otwartości na ludzi, w tym łatwości nawiązywania kontaktów;
 • znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie średniozaawansowanym.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość metodyk adaptacyjnych (np.: XP, TDD, SCRUM);
 • doświadczenie w:
  • programowaniu zespołowym z wykorzystaniem systemów kontroli wersji (git, svn) oraz narzędzi organizujących współpracę (np. Redmine),
  • projektowaniu i tworzeniu interfejsu użytkownika (WinForms, WPF, MVVM, PRISM),
  • pracy z relacyjnymi bazami danych (T-SQL, narzędzia O/R Mapping, np. NHibernate),
  • pracy z serwisami komunikacyjnymi (Microsoft WCF, .Net Remoting, WebServices);
 • znajomość narzędzi wspomagających proces wytwórczy (Visual Studio, MsBuild, CruiseControl.Net, NuGet);
 • umiejętność tworzenia:
  • testów jednostkowych (NUnit, XUnit, Moq),
  • produktów na podstawie analizy dokumentacji,
  • dokumentacji projektowej oraz instrukcji użytkownika;
 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji opartych na architekturze SOA.

 

APLIKUJ

2. Inżynier Oprogramowania (C/C++)

Opis stanowiska:
Poszukujemy osób z doświadczeniem programistycznym (absolwentów lub słuchaczy ostatniego roku studiów informatycznych) do pracy nad zaawansowanymi projektami informatycznymi realizowanymi głównie na potrzeby armii.

Wymagania:
Od kandydata oczekujemy:

 • podstawowej lub dobrej znajomości:
  • języków programowania C/C++,
  • technik programowania obiektowego,
  • systemu operacyjnego Linux/Unix;
 • umiejętności;
  • stosowania wzorców projektowych,
  • analitycznego myślenia i efektywnego rozwiązywania problemów;
 • samodzielności, odpowiedzialności, kreatywności, ciekawości świata i poznawania nowych technologii oraz chęci rozwoju;
 • opanowanej umiejętności uczenia się;
 • otwartości na ludzi, w tym łatwości nawiązywania kontaktów;
 • znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie średniozaawansowanym.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość metodyk adaptacyjnych (np.: XP, TDD, SCRUM);
 • znajomość języka programowania Python;
 • znajomość narzędzi GNU Autotools;
 • znajomość technik debugowania (valgrind, gdb);
 • doświadczenie w:
  • programowaniu zespołowym z wykorzystaniem systemów kontroli wersji (git) oraz narzędzi organizujących współpracę (np. Redmine),
  • tworzeniu oprogramowania dla różnych platform sprzętowych (ARM, x86),
  • tworzeniu aplikacji sieciowych;
 • umiejętność tworzenia:
  • oprogramowania dla systemów wbudowanych,
  • testów jednostkowych (np. GoogleTest, CppTest),
  • produktów na podstawie analizy dokumentacji,
  • dokumentacji projektowej oraz instrukcji użytkownika.

 

APLIKUJ

3. Specjalista ds. Wdrożeń Systemów / Specjalista ds. Utrzymania Systemów

Opis stanowiska:
Poszukujemy osób do pracy nad zaawansowanymi projektami informatycznymi realizowanymi głównie na potrzeby armii w procesie wdrożeń i utrzymania systemów teleinformatycznych.

Wymagania:
Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia o profilu teleinformatycznym lub informatycznym, elektronika, telekomunikacja;
 • znajomości:
  • technologii sieciowych w tym: routing, switching, voip, ips, ids, ipsec, firewall,
  • znajomości technologii telekomunikacyjnych w tym: POTS, PBX, ISDN, PRI, xDSL,
  • środowiska systemów operacyjnych: Windows 7/10/2008/2012,
  • ogólnej wiedzy dot. systemów telekomunikacyjnych, teleinformatycznych (m.in. znajomości ogólnej systemów i protokołów),
  • języka angielskiego na poziomie B2;
 • umiejętności;
  • konfiguracji urządzeń sieciowych – poziom CCNA,
  • analitycznego myślenia i efektywnego rozwiązywania zadań,
  • efektywnego przeprowadzania szkoleń dla klienta,
  • dyspozycyjności, samodzielności, odpowiedzialności i kreatywności,
  • aktywnego prawa jazdy kategorii B,
  • gotowości do częstych wyjazdów służbowych (w tym zagranicznych).

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie we wdrażaniu systemów teleinformatycznych bezpośrednio u klienta;
 • doświadczenie w administrowaniu/serwisowaniu systemów teleinformatycznych;
 • znajomość sieci teleinformatycznych i urządzeń sieciowych CISCO – preferowany certyfikat CCNA, ukończone szkolenie CCNP;
 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej na potrzeby implementacji wdrażanych/utrzymywanych systemów;
 • znajomość innych języków obcych;
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli TAJNE/POUFNE.

 

APLIKUJ

4. Specjalista ds. Marketingu i Handlu

Opis stanowiska:
Poszukujemy osób z doświadczeniem w zakresie: tworzenia pism, dokumentów ofertowych, w tym w ramach zamówień publicznych, opracowywania aktualności na stronę www, tworzenia treści i obsługi social mediów w celu promocji firmy i jej produktów, realizowanych głównie na potrzeby armii.

Wymagania:
Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • lekkiego pióra;
 • biegłej obsługi pakietu MS Office, szczególnie Word i Excel;
 • b.dobrej znajomości j. angielskiego (w mowie i piśmie);
 • podstawowej wiedzy z zakresu social media;
 • gotowości do podróży służbowych oraz udziału w przedsięwzięciach targowych, promocyjnych itp.;
 • znajomości zagadnień z zakresu zamówień publicznych;
 • samodzielności, odpowiedzialności, kreatywności, ciekawości świata i poznawania nowych technologii oraz chęci rozwoju;
 • umiejętności analitycznego myślenia, efektywnego rozwiązywania problemów, planowania i organizacji własnej pracy (także pod presją czasu);
 • otwartości na ludzi, w tym łatwości nawiązywania kontaktów;
 • prawa jazdy kategorii B.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w:
  • przygotowaniu prezentacji w Power Point,
  • tworzeniu materiałów graficznych na potrzeby promocji firmy;
 • znajomość:
  • oprogramowania do tworzenia grafiki rastrowej (Photoshop) i wektorowej (Corel Draw),
  • oprogramowania SDL Trados.

 

APLIKUJOferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • elastyczny czas pracy (od 7:00-9:00 do 15:00-17:00);
 • zarobki adekwatne do posiadanych umiejętności oraz premie motywacyjne;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz poznawanie nowych technologii;
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole i miłej atmosferze;
 • możliwość pracy nad międzynarodowymi projektami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: praca@teldat.com.pl

Przed wysłaniem / przekazaniem aplikacji, prosimy o zapoznanie się z "Klauzulą informacyjną przy rekrutacji do pracy".

Wraz z aplikacjami przesyłanymi drogą elektroniczną lub dostarczanymi w wersji papierowej, prosimy o załączenie podpisanej "Klauzuli zgody przy rekrutacji do pracy oraz Klauzuli informacyjnej przy rekrutacji do pracy", zgodnymi z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. – dalej RODO).