logo UE

Produkty

System Bezpiecznej Wymiany Informacji (SBWI – SARON)

SBWI SARON

 

System Bezpiecznej Wymiany Informacji (zwany także SBWI lub SARON) jest funkcjonalnym komponentem Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA (w wersjach stacjonarnych) oraz Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych JAŚMIN (w wersjach polowych). Jest systemem dojrzałym, rozległym i od wielu lat w trybie ciągłym z powodzeniem wykorzystywanym w określonych jednostkach i instytucjach sektora publicznego, zwłaszcza w zakresie wyjątkowo specjalistycznego grupowego (instytucjonalnego oraz osobowego) alarmowania i/lub powiadamiania, np. o aktualnych zagrożeniach. SARON może występować również jako rozwiązanie autonomiczne i pracować samodzielnie. Do zapewnienia jego funkcjonowania niezbędna jest jednak właściwa infrastruktura sprzętowo-sieciowa, która każdorazowo powinna być uzgodniona z producentem tego systemu.

SBWI służy głównie do rozległej, szybkiej oraz bezpiecznej dystrybucji informacji, inicjujących zwłaszcza określone, pożądane i niezbędne działania np. w zakresie obrony narodowej, zarządzania kryzysowego itp. Rozwiązanie to jest wykonane w najnowocześniejszych technologiach przekazu danych, głównie: IP i VoIP. Umożliwia ono sprawne i stosownie zabezpieczone przesyłanie informacji (wyjątkowo specjalistycznych sygnałów alarmowych, różnego rodzaju powiadomień o zagrożeniach, rozkazów, meldunków, raportów itp.) z użyciem technologii szyfrowania, uwierzytelniania i kontroli dostępu w sieciach teleinformatycznych. Daje tym samym możliwość przekazywania wybranym adresatom (strukturom, jednostkom oraz ich stanom osobowym, a także w razie potrzeby ludności) tych ważnych w danej chwili informacji (sygnałów) praktycznie w dowolne miejsce ich aktualnego usytuowania.

Główne funkcjonalności SBWI:

 • szybkie, bezpieczne i rozległe przekazywanie informacji (w tym wyjątkowo specjalistycznych sygnałów alarmowych i powiadomień) zdefiniowanych w systemie;
 • wybór stacji, do których wymienione informacje zostaną przekazane;
 • automatyczne informowanie o przekazaniu informacji (w tym sygnałów alarmowych i powiadomień);
 • automatyczne informowanie o odczytaniu otrzymanych informacji, m.in. sygnałów alarmowych;
 • automatyczne informowanie o podjętym działaniu;
 • zarządzanie systemem i monitorowanie pracy tego rozwiązania, m.in. poprzez graficzne zobrazowanie jego stanu;
 • bieżące informowanie o użytkownikach w sieci i zasobach sprzętowych poprzez integrację z usługami katalogowymi TELDAT Battlefield Directory;
 • bieżące informowanie o stacjach pracujących w sieci;
 • hierarchiczna tabela adresowa ogniw alarmowania i powiadamiania;
 • dystrybucja kart dostępu do Modułów Programowych DSO i OD z możliwością wykorzystania infrastruktury klucza publicznego PKI na tych kartach, zaimplementowanej w sieci typu WAN;
 • integracja z systemami telefonii VoIP na platformie CISCO CallManager;
 • integracja z systemami wsparcia dowodzenia (np. Systemem Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN) oraz wspomagania kryzysowego.

SBWI składa się z następujących głównych komponentów programowych:

Ponadto w skład SBWI na ogół powinny wchodzić także następujące elementy infrastrukturalno-sprzętowe (ich konkretny rodzaj i ilość powinny być każdorazowo przedmiotem uzgodnień z przyszłym Użytkownikiem tego rozwiązania):

Przykładową strukturę oraz ideę przebiegu specjalistycznego rozległego informowania (w tym alarmowania i powiadamiania) realizowanego przez SBWI przedstawia poniższy schemat: