Produkty

DSS C3IS JAŚMIN

DSS C3IS JAŚMIN - oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką Żołnierza

DSS C3IS JAŚMIN jest jednym z głównych modułów programowych Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN. Oprogramowanie to jest zasadniczym komponentem DSS JAŚMIN, umożliwiającym głównie efektywne zarządzanie walką poziomu indywidualnego żołnierza i/lub sekcji bojowej (grupy żołnierzy), działającymi na szczeblu taktycznym. To rozwiązanie programowe może być również wykorzystywane autonomicznie.

Główne funkcjonalności DSS C3IS JAŚMIN:

 • istotne wsparcie: dowodzenia żołnierzem / ratownikiem, zespołem bojowym (grupą żołnierzy funkcjonującą zwłaszcza poza pojazdem) oraz ich działania i współdziałania m.in. poprzez skuteczną i sprawdzoną współpracę oraz automatyczną wymianę danych z systemami dowodzenia szczebla wyższego (np.: BMS JAŚMIN - Systemem Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny oraz w zależności od potrzeb HMS JAŚMIN - Systemem Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku);
 • zapewnienie osiągnięcia przewagi informacyjnej i tym samym m.in. tworzenia oraz istotnego zwiększenia świadomości sytuacyjnej żołnierza / ratownika działającego w grupie i monitorowania jego położenia w terenie, co m.in. znacząco zwiększa jego bezpieczeństwo, np. poprzez natychmiastową i skuteczną dystrybucję informacji o zagrożeniach oraz zautomatyzowany system informowania o bieżącym położeniu sił własnych;
 • skuteczna integracja i współpraca z innymi systemami (także sojuszniczymi, m.in. poprzez zastosowanie standardów obowiązujących w NATO), w tym:
  • dowodzenia, łączności i walki, również OPL oraz JFSS JAŚMIN (pierwszym polskim Systemem Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP),
  • rozpoznania (dozorowania) m.in. poprzez wykorzystanie informacji pozyskiwanych ze wszystkich dostępnych sensorów pola walki (np.: śmigłowców, BSL, pojazdów i wyposażenia żołnierza), również o zagrożeniach chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych za pomocą ustandaryzowanych przez NATO raportów typu CBRN (Reporting Nuclear Detonations Biological and Chemical Attacks and Predicting and Warning of Associated Hazards and Hazard Areas - STANAG 2103),
  • symulacyjno-szkoleniowymi (np.: JCATS i VBS2 / VBS3) za pomocą standardu HLA (High Level Architecture);
 • bieżące zobrazowanie sytuacji taktycznej oraz śledzenie wojsk własnych i sprzymierzonych na poziomie indywidualnego żołnierza (BLUE FORCE TRACKING) z zastosowaniem standardów NFFI (NATO Friendly Force Information - STANAG 5527) oraz FFI (Friendly Force Identification);
 • planowanie misji (w tym odbiór misji zaplanowanych przez przełożonych), wizualizacja (zgodnie z APP-6A/B i MIP Implementation Rules) oraz pełna obsługa planów, rozkazów i meldunków, zgodnie ze standardem STANAG 2014;
 • prowadzenie rozpoznania i wskazywanie celów;
 • proste wprowadzanie obiektów i znaków taktycznych poprzez spersonalizowany interfejs dotykowy lub ręczny manipulator;
 • szybkie przesyłanie wiadomości tekstowych (CHAT), w tym meldunków;
 • analiza warunków terenowych, w tym wizualizacja przestrzeni 3D;
 • automatyczne raportowanie o sytuacji podczas prowadzenia działań bojowych lub akcji ratowniczych;
 • automatyczna agregacja danych o podległych żołnierzach / ratownikach;
 • przechowywanie danych operacyjnych w bazie danych modelu JC3IEDM programu MIP;
 • replikacja danych programu MIP za pomocą protokołu BRM (Battlefield Replication Mechanism) na poziomie taktycznym z zastosowaniem łączy radiowych;
 • obsługa komunikatów w standardach ADatP-3 (w wersji 11C/F, 12.2, 13.1 i 14), OTH-GOLD oraz VMF (Variable Message Format);
 • komunikacja z żołnierzami / ratownikami przy użyciu protokołu NATO JDSS (Joint Dismounted Soldier System - STANAG 4677);
 • wykorzystywanie wektorowych podkładów topograficznych dystrybuowanych w technologiach VPF i SHP oraz rastrowych podkładów topograficznych w technologiach CADRG, ECW, MrSID, GeoTIFF i JPEG, a także map modelu terenu DTED;
 • obsługa podkładów topograficznych dystrybuowanych m.in. w technologiach WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service);
 • prosta - w pełni automatyczna oraz intuicyjna instalacja i konfiguracja DSS C3IS JAŚMIN za pomocą oprogramowania Zarządzanie Modułami JAŚMIN (komponentu Systemu Zarządzania JAŚMIN, wdrożonego i szeroko eksploatowanego SZ RP).

Przykładowe ekrany oprogramowania klienckiego DSS C3IS JAŚMIN przedstawiają poniższe ilustracje.

DSS C3IS JAŚMIN - oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką Żołnierza