Produkty

DSS C3IS JAŚMIN - oprogramowanie / Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Żołnierza

DSS C3IS JAŚMIN - oprogramowanie / Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Żołnierza

DSS C3IS JAŚMIN jest jednym z kilku systemów SWD C3IS JAŚMIN (oprogramowania / Wielodomenowego Zautomatyzowanego Systemu Systemów Zarządzania Walką na wszystkich poziomach dowodzenia i działań wojsk). To rozwiązanie programowe jest jedynym tego typu zwłaszcza polskim Zautomatyzowanym Systemem Zarządzania Walką Żołnierza, umożliwiającym głównie efektywne dowodzenie walką żołnierza i/lub sekcji bojowej (grupy żołnierzy) oraz teleinformatyczne wsparcie jego/ich działań. Może on być dodatkowo doposażony w specjalnie zaprojektowany militarny personalny Węzeł Teleinformatyczny.

DSS C3IS JAŚMIN, podobnie jak inne nw. systemy ww. SWD C3IS JAŚMIN, wywodzi się z unikalnego, uniwersalnego i kompleksowego zestawu usług tego drugiego kompleksowego rozwiązania, posiada wiele zasadniczych funkcjonalności jego pozostałych systemów - m.in.: BMS C3IS JAŚMIN oraz JFFS C3IS JAŚMIN (których opisy zawarte są w odrębnych tego typu materiałach) i w razie potrzeby może łatwo oraz sprawnie korzystać z pozostałych niezbędnych usług tych wyrobów i stanowić podstawę do szybkiej rozbudowy o nie. To wysoce specjalistyczne oprogramowanie, także jako jedyne polskie, m.in.: posiada rekomendacje i certyfikaty interoperacyjności NATO, referencje eksploatacyjne AON / ASzWoj, było wielokroć nagradzane (również przez: Prezydenta RP i MON), jest z powodzeniem eksploatowane w SZ RP (głównie w ww. ASzWoj) oraz w wielu największych i najważniejszych międzynarodowych przedsięwzięciach wojskowych (np.: Wielostronnym Programie Interoperacyjności MIP oraz kolejnych edycjach ćwiczeń COMBINED ENDEAVOR i NATO CWIX). Wszystko to razem stanowi pierwszorzędne i unikalne cechy tego rozwiązania.

Główne funkcjonalności DSS C3IS JAŚMIN:

 • istotne wsparcie: dowodzenia żołnierzem / ratownikiem, zespołem bojowym (grupą żołnierzy funkcjonującą zwłaszcza poza pojazdem) oraz ich działania i współdziałania m.in. poprzez skuteczną i sprawdzoną współpracę oraz automatyczną wymianę danych z systemami dowodzenia szczebla wyższego (np.: BMS C3IS JAŚMIN - Zautomatyzowanym Systemem Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny oraz w zależności od potrzeb HMS C3IS JAŚMIN - Zautomatyzowanym Systemem Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego) oraz JFSS C3IS JAŚMIN - Zautomatyzowanym Systemem Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego;
 • zapewnienie osiągnięcia przewagi informacyjnej i tym samym m.in. tworzenia oraz istotnego zwiększenia świadomości sytuacyjnej żołnierza / ratownika działającego w grupie i monitorowania jego położenia w terenie, co m.in. znacząco zwiększa jego bezpieczeństwo, np. poprzez natychmiastową i skuteczną dystrybucję informacji o zagrożeniach oraz zautomatyzowany system informowania o bieżącym położeniu sił własnych;
 • skuteczna integracja i współpraca z innymi systemami (także sojuszniczymi, m.in. poprzez zastosowanie standardów obowiązujących w NATO), w tym:
  • dowodzenia, łączności i walki, również OPL oraz JFSS JAŚMIN (jedynym polskim Systemem Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP),
  • rozpoznania (dozorowania) m.in. poprzez wykorzystanie informacji pozyskiwanych ze wszystkich dostępnych sensorów pola walki (np.: śmigłowców, BSL, pojazdów i wyposażenia żołnierza), również o zagrożeniach chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych za pomocą ustandaryzowanych przez NATO raportów typu CBRN (Reporting Nuclear Detonations Biological and Chemical Attacks and Predicting and Warning of Associated Hazards and Hazard Areas - STANAG 2103),
  • symulacyjno-szkoleniowymi (np.: JCATS i VBS2 / VBS3) za pomocą standardu HLA (High Level Architecture);
 • bieżące zobrazowanie sytuacji taktycznej oraz śledzenie wojsk własnych i sprzymierzonych na poziomie indywidualnego żołnierza (BLUE FORCE TRACKING) z zastosowaniem standardów: NFFI (NATO Friendly Force Information) oraz FFI (Friendly Force Identification - STANAG 5527);
 • planowanie misji (w tym odbiór misji zaplanowanych przez przełożonych), wizualizacja (zgodnie z APP-6A/B/C i MIP Implementation Rules) oraz pełna obsługa planów, rozkazów i meldunków, zgodnie ze standardem STANAG 2014;
 • prowadzenie rozpoznania i wskazywanie celów;
 • proste wprowadzanie obiektów i znaków taktycznych poprzez spersonalizowany interfejs dotykowy lub ręczny manipulator;
 • szybkie przesyłanie wiadomości tekstowych (CHAT), w tym meldunków;
 • analiza warunków terenowych, w tym wizualizacja przestrzeni 3D;
 • automatyczne raportowanie o sytuacji podczas prowadzenia działań bojowych lub akcji ratowniczych;
 • automatyczna agregacja danych o podległych żołnierzach / ratownikach;
 • przechowywanie danych operacyjnych w bazie danych modelu JC3IEDM programu MIP;
 • replikacja danych programu MIP za pomocą autorskiego i unikalnego protokołu BRM (Battlefield Replication Mechanism) na poziomie taktycznym z zastosowaniem łączy radiowych;
 • obsługa komunikatów w standardach ADatP-3 (w wersji 11C/F, 12.2, 13.1 i 14), OTH-GOLD oraz VMF (Variable Message Format);
 • komunikacja z żołnierzami / ratownikami przy użyciu protokołu NATO JDSS (Joint Dismounted Soldier System - STANAG 4677);
 • wykorzystywanie wektorowych podkładów topograficznych dystrybuowanych w technologiach VPF i SHP oraz rastrowych podkładów topograficznych w technologiach CADRG, ECW, MrSID, GeoTIFF i JPEG, a także map modelu terenu DTED;
 • obsługa podkładów topograficznych dystrybuowanych m.in. w technologiach WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service);
 • prosta - w pełni automatyczna oraz intuicyjna instalacja i konfiguracja DSS C3IS JAŚMIN za pomocą oprogramowania Zarządzanie Modułami JAŚMIN (komponentu Systemu Zarządzania JAŚMIN, wdrożonego i szeroko eksploatowanego SZ RP).

Przykłady ekranów oprogramowania klienckiego DSS C3IS JAŚMIN oraz jego wykorzystania przedstawiają poniższe ilustracje.

DSS C3IS JAŚMIN - oprogramowanie / Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Żołnierza