Produkty

VIS JAŚMIN - System Komunikacji Pokładowej

VIS JASMINE pl full

System Komunikacji Pokładowej VIS JAŚMIN (oznaczony w skrócie VIS JAŚMIN lub VIS - z ang. Vehicle Intercom System) jest podstawowym komponentem pokładowej wersji Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN. Jest to innowacyjne rozwiązaniesuperINTERKOM, który nie ma, zwłaszcza tej generacji, swojego narodowego odpowiednika. Stanowi on zaawansowany technologicznie podstawowy pokładowy węzeł teleinformatyczny, wykonany w technologii IPv6. Rozwiązanie to jest sieciocentryczną wielousługową platformą sprzętową i programową o budowie modułowej, zapewniającą niezawodną komunikację i niezbędne usługi istotnie usprawniające pracę załóg wszelkich pojazdów (w tym wojskowych), jednostek pływających (okrętów podwodnych i nawodnych), a także obiektów latających.

Przedmiotowy system jest przyjazny w obsłudze, bardziej mobilny i posiada dużo większe możliwości funkcjonalne w odniesieniu do dotychczasowych systemów tej klasy, pomimo iż wykorzystuje mniejszą ilość elementów składowych o mniejszych gabarytach i mniejszym poborze mocy. Urządzenia systemu VIS wykonane są w najnowszej technologii i zapewniają wysoką odporność na uszkodzenia i warunki klimatyczne. Rozwiązanie to stanowi nową jakość w rozwoju pokładowych systemów dowodzenia i łączności.

Na bazie VIS JAŚMIN, jak z klocków, można budować także systemy nadrzędne (BMS - System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny) i podrzędne (DSS - System Zarządzania Walką Żołnierza). W tym celu należy go doposażyć głównie w moduły programowe Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN: odpowiednio BMS C3IS JAŚMIN lub DSS C3IS JAŚMIN. Rozwiązanie to może być wykorzystywane autonomicznie i pracować samodzielnie.

Główne zdolności VIS JAŚMIN:

 • nowoczesny superINTERKOM wykonany w technologii IPv6 dla wszystkich członków załogi, zapewniający m.in. cyfrowe przetwarzanie mowy, gwarantujące wysoką jakość i zrozumiałość informacji przekazywanych wewnątrz i na zewnątrz pojazdu;
 • dużo wyższa mobilność, mniejsze gabaryty, mniejsza masa, niższa cena, niższe zużycie energii przy zdecydowanie większych możliwościach w odniesieniu do dotychczasowych wyrobów tego typu;
 • optymalna współpraca z bezprzewodowymi środkami łączności radiowej (głównie: WiFi, radiostacjami i satelitami) oraz łatwa praca na tzw. wynosie (poza pojazdem) bez potrzeby używania dodatkowych urządzeń;
 • łatwa i skuteczna integracja szerokiej gamy efektorów i sensorów;
 • niezawodność zapewniona poprzez rozłożenie kluczowych funkcjonalności na poszczególne moduły systemu;
 • możliwość indywidualnej regulacji poziomu głośności dla każdego członka załogi;
 • aktywna redukcja hałasu i szumów w całym systemie VIS;
 • bardzo prosta konfiguracja oraz łatwa i intuicyjna obsługa urządzeń VIS (bez zbędnych pokręteł i przycisków), podobna do zastosowanej w urządzeniach typu smartfon;
 • współpraca z Systemem Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN oraz innymi klasy C4ISR;
 • wykorzystanie Terminali VIS jednocześnie do: transmisji głosu, danych, obsługi alarmów, a także użytkowania oprogramowania, np.: SWD C3IS JAŚMIN (w wersji dla żołnierza spieszonego DSS C3IS JAŚMIN) lub innego oprogramowania specjalistycznego, także komercyjnego (np. nawigacyjnego);
 • możliwość zastosowania różnych systemów operacyjnych;
 • możliwość uruchomienia w sytuacjach wyjątkowych oprogramowania VIS na dowolnym urządzeniu (np. smartfon) i podłączenia się do systemu za pomocą sieci bezprzewodowej;
 • możliwość wykorzystania do 6 radiostacji różnego typu w pojedynczym systemie VIS;
 • indywidualna praca na selektywnie wybranej radiostacji lub jednoczesna na wielu;
 • bogata funkcjonalność Terminali VIS zapewniających: własne źródło pozycjonowania GPS, magnetometr, akcelerometr, czujniki oświetlenia i temperatury, kamerę, wbudowaną baterię, możliwość podłączenia zewnętrznych czujników, a także automatyczny wybór dostępnego połączenia sieciowego (przewodowego lub bezprzewodowego);
 • sygnalizacja i reakcja na zagrożenia (alarmy, czujniki oraz efektory) wyświetlana, a także odtwarzana w postaci dźwiękowej na Terminalach VIS i przekazywana np. do systemu BMS;
 • definiowanie i obsługa alarmów skojarzonych z dowolną ilością fizycznych czujników i efektorów;
 • syntezowanie komunikatów alarmowych, w tym możliwość definiowania własnych;
 • obsługa źródeł pozycjonowania pojazdu (np. GPS);
 • rozgłaszanie wewnątrz pojazdu informacji z różnych źródeł, również za pomocą wbudowanego głośnika;
 • jednoczesna obsługa wielu kanałów rozmównych sterowana z Terminala VIS oraz z przycisków PTT (Push-To-Talk);
 • możliwość wykonywania połączeń głosowych w technologii VoIP, również z wykorzystaniem protokołu SIP;
 • nagrywanie prowadzonych rozmów w systemie VIS centralnie (na urządzeniu WAN Access Box) oraz indywidualnie (na każdym Terminalu VIS);
 • niezawodność pracy gwarantowana m.in. przez automatyczną diagnostykę systemu VIS i możliwość monitorowania jego pracy, w tym ostrzegania o ewentualnych błędach i usterkach;
 • zarządzanie energią w zależności od używanego źródła zasilania oraz wykorzystywanych funkcji;
 • możliwość i łatwość dostosowania pracy VIS JAŚMIN do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 • graficzna wizualizacja stanu pracy łączności wewnętrznej i zewnętrznej;
 • skalowalna ilość Użytkowników podłączonych do systemu;
 • dedykowane interfejsy zapewniające bezawaryjną pracę systemu w pojazdach bojowych, np. dla połączeń pomiędzy wieżą a podwoziem poprzez złącze ślizgowe;
 • pełna zgodność ze specyfikacjami i standardami wojskowymi w zakresie odporności mechaniczno-klimatycznej oraz wymagań kompatybilności elektromagnetycznej:
  • w myśl klasyfikacji Norm Obronnych NO-06-A101 i NO-06-A103 urządzenia systemu VIS zaliczają się do grup urządzeń: N.11-O-II-A/B, N.12-O-II-A/B oraz w przypadku Terminala VIS dodatkowo N.14-O-II-A/B,
  • dopuszczalne poziomy emisji ubocznych i odporność na narażenia elektromagnetyczne urządzeń systemu VIS odpowiadają wymaganiom zawartym w Normie Obronnej NO-06-A200;
 • możliwość spełnienia norm tempestowych wg potrzeb Użytkownika.

Zasadniczymi elementami sprzętowymi VIS JAŚMIN są urządzenia przedstawione poniżej.

 
VIS JAŚMIN - System Komunikacji Pokładowej
 
Przykłady wykorzystania VIS JAŚMIN, w tym warianty implementacji tego rozwiązania na różnych platformach pokładowych, przedstawiają poniższe: schemat oraz ilustracje.

 

VIS JAŚMIN jest laureatem wielu nagród, m.in.:

 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za produkt najlepiej służący podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP - integrację Automatycznego Sygnalizatora Skażeń PROMETHEUS z JAŚMINEM - Systemem Systemów (w tym głównie z Systemem Komunikacji Pokładowej VIS JAŚMIN) podczas MSPO 2014 w Kielcach;

 • DEFENDER, przyznany podczas MSPO 2015 za Mobilny Węzeł Łączności wyposażony w VIS JAŚMIN;

 • DEFENDER, przyznany za Zintegrowany System Informacyjny WTS podczas MSPO 2013, którego jednymi z głównych komponentów był także VIS JAŚMIN;

 • DEFENDER, uzyskany podczas MSPO 2013 za pojazd ATENA II, który był również wyposażony w BMS JAŚMIN, w tym jego interkom - VIS JAŚMIN;

 • AIR FAIR 2013 za innowacyjny System Komunikacji Pokładowej VIS JAŚMIN wraz z terminalami taktycznymi z zainstalowanym oprogramowaniem BMS C3IS JAŚMIN.