Produkty

System Komunikacji Pokładowej VIS JAŚMIN

VIS JASMINE pl full

System Komunikacji Pokładowej VIS JAŚMIN (oznaczony w skrócie VIS JAŚMIN lub VIS - z ang. Vehicle Intercom System) jest podstawowym komponentem pokładowej wersji JAŚMINa. Jest to innowacyjne rozwiązanie – superINTERKOM, który nie ma, zwłaszcza tej generacji, swojego narodowego odpowiednika. Stanowi on zaawansowany technologicznie podstawowy pokładowy węzeł teleinformatyczny, wykonany w technologii IPv6. Rozwiązanie to jest sieciocentryczną wielousługową platformą sprzętową i programową o budowie modułowej, zapewniającą niezawodną komunikację i niezbędne usługi istotnie usprawniające pracę załóg wszelkich pojazdów (w tym wojskowych), jednostek pływających (okrętów podwodnych i nawodnych), a także obiektów latających.

VIS JAŚMIN jest rozwiązaniem przyjaznym w obsłudze, bardziej mobilnym i posiadającym dużo większe możliwości funkcjonalne w odniesieniu do dotychczasowych systemów tej klasy, pomimo iż wykorzystuje mniejszą ilość elementów składowych o mniejszych gabarytach i mniejszym poborze mocy. Urządzenia systemu VIS wykonane są w najnowszej technologii i zapewniają wysoką odporność na uszkodzenia i warunki klimatyczne. Rozwiązanie to stanowi nową jakość w rozwoju pokładowych systemów dowodzenia i łączności.

Na bazie VIS JAŚMIN, jak z klocków Lego, można budować także systemy nadrzędne (BMS - system zarządzania walką szczebla taktycznego) i podrzędne (DSS - system zarządzania walką poziomu indywidualnego żołnierza). W tym celu należy go doposażyć głównie w moduły programowe Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN: odpowiednio BMS C3IS JAŚMIN lub DSS C3IS JAŚMIN. Rozwiązanie to może być wykorzystywane autonomicznie i pracować samodzielnie.

Główne zdolności VIS JAŚMIN:

 • nowoczesny superINTERKOM wykonany w technologii IPv6 dla wszystkich członków załogi, zapewniający m.in. cyfrowe przetwarzanie mowy, gwarantujące wysoką jakość i zrozumiałość informacji przekazywanych wewnątrz i na zewnątrz pojazdu;
 • dużo wyższa mobilność, mniejsze gabaryty, mniejsza masa, niższa cena, niższe zużycie energii przy zdecydowanie większych możliwościach w odniesieniu do dotychczasowych wyrobów tego typu;
 • optymalna współpraca z bezprzewodowymi środkami łączności radiowej (głównie: WiFi, radiostacjami i satelitami) oraz łatwa praca na tzw. wynosie (poza pojazdem) bez potrzeby używania dodatkowych urządzeń;
 • łatwa i skuteczna integracja szerokiej gamy efektorów i sensorów;
 • niezawodność zapewniona poprzez rozłożenie kluczowych funkcjonalności na poszczególne moduły systemu;
 • możliwość indywidualnej regulacji poziomu głośności dla każdego członka załogi;
 • aktywna redukcja hałasu i szumów w całym systemie VIS;
 • bardzo prosta konfiguracja oraz łatwa i intuicyjna obsługa urządzeń VIS (bez zbędnych pokręteł i przycisków), podobna do zastosowanej w urządzeniach typu smartfon;
 • współpraca z Systemem Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN oraz innymi klasy C4ISR;
 • wykorzystanie Terminali VIS jednocześnie do: transmisji głosu, danych, obsługi alarmów, a także użytkowania oprogramowania, np.: SWD C3IS JAŚMIN (w wersji dla żołnierza spieszonego DSS C3IS JAŚMIN) lub innego oprogramowania specjalistycznego, także komercyjnego (np. nawigacyjnego);
 • możliwość zastosowania różnych systemów operacyjnych;
 • możliwość uruchomienia w sytuacjach wyjątkowych oprogramowania VIS na dowolnym urządzeniu (np. smartfon) i podłączenia się do systemu za pomocą sieci bezprzewodowej;
 • możliwość wykorzystania do 6 radiostacji różnego typu w pojedynczym systemie VIS;
 • indywidualna praca na selektywnie wybranej radiostacji lub jednoczesna na wielu;
 • wyjątkowo łatwa możliwość pracy Terminali VIS poza pojazdem z wykorzystaniem komunikacji bezprzewodowej;
 • bogata funkcjonalność Terminali VIS zapewniających: własne źródło pozycjonowania GPS, magnetometr, akcelerometr, czujniki oświetlenia i temperatury, kamerę, wbudowaną baterię, możliwość podłączenia zewnętrznych czujników, a także automatyczny wybór dostępnego połączenia sieciowego (przewodowego lub bezprzewodowego);
 • sygnalizacja i reakcja na zagrożenia (alarmy, czujniki oraz efektory) wyświetlana, a także odtwarzana w postaci dźwiękowej na Terminalach VIS i przekazywana np. do systemu BMS;
 • definiowanie i obsługa alarmów skojarzonych z dowolną ilością fizycznych czujników i efektorów;
 • syntezowanie komunikatów alarmowych, w tym możliwość definiowania własnych;
 • obsługa źródeł pozycjonowania pojazdu (np. GPS);
 • rozgłaszanie wewnątrz pojazdu informacji z różnych źródeł, również za pomocą wbudowanego głośnika;
 • jednoczesna obsługa wielu kanałów rozmównych sterowana z Terminala VIS oraz z przycisków PTT (Push-To-Talk);
 • możliwość wykonywania połączeń głosowych w technologii VoIP, również z wykorzystaniem protokołu SIP;
 • nagrywanie prowadzonych rozmów w systemie VIS centralnie (na urządzeniu WAN Access Box) oraz indywidualnie (na każdym Terminalu VIS);
 • niezawodność pracy gwarantowana m.in. przez automatyczną diagnostykę systemu VIS i możliwość monitorowania jego pracy, w tym ostrzegania o ewentualnych błędach i usterkach;
 • zarządzanie energią w zależności od używanego źródła zasilania oraz wykorzystywanych funkcji;
 • możliwość i łatwość dostosowania pracy VIS JAŚMIN do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 • graficzna wizualizacja stanu pracy łączności wewnętrznej i zewnętrznej;
 • skalowalna ilość Użytkowników podłączonych do systemu;
 • dedykowane interfejsy zapewniające bezawaryjną pracę systemu w pojazdach bojowych, np. dla połączeń pomiędzy wieżą a podwoziem poprzez złącze ślizgowe;
 • pełna zgodność ze specyfikacjami i standardami wojskowymi w zakresie odporności mechaniczno-klimatycznej oraz wymagań kompatybilności elektromagnetycznej:
  • w myśl klasyfikacji Norm Obronnych NO-06-A101 i NO-06-A103 urządzenia systemu VIS zaliczają się do grup urządzeń: N.11-O-II-A/B, N.12-O-II-A/B oraz w przypadku Terminala VIS dodatkowo N.14-O-II-A/B,
  • dopuszczalne poziomy emisji ubocznych i odporność na narażenia elektromagnetyczne urządzeń systemu VIS odpowiadają wymaganiom zawartym w Normie Obronnej NO-06-A200;
 • możliwość spełnienia norm tempestowych wg potrzeb Użytkownika.

Zasadniczymi elementami sprzętowymi VIS JAŚMIN są urządzenia przedstawione poniżej.

 
VIS zestaw
 
Przykłady wykorzystania VIS JAŚMIN, w tym warianty implementacji tego rozwiązania na różnych platformach pokładowych, przedstawiają poniższe: schemat oraz ilustracje.

 

VIS JAŚMIN jest laureatem wielu nagród, m.in.:

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za produkt najlepiej służący podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP - integrację Automatycznego Sygnalizatora Skażeń PROMETHEUS z JAŚMINEM - Systemem Systemów (w tym głównie z Systemem Komunikacji Pokładowej VIS JAŚMIN) podczas MSPO 2014 w Kielcach;

DEFENDER, przyznany podczas MSPO 2015 za Mobilny Węzeł Łączności wyposażony w VIS JAŚMIN;

DEFENDER, przyznany za Zintegrowany System Informacyjny WTS podczas MSPO 2013, którego jednymi z głównych komponentów był także VIS JAŚMIN;

DEFENDER, uzyskany podczas MSPO 2013 za pojazd ATENA II, który był również wyposażony w BMS JAŚMIN, w tym jego interkom - VIS JAŚMIN;

AIR FAIR 2013 za innowacyjny System Komunikacji Pokładowej VIS JAŚMIN wraz z terminalami taktycznymi z zainstalowanym oprogramowaniem BMS C3IS JAŚMIN.