Produkty

CID JAŚMIN - Serwer Identyfikacji Bojowej

CID JAŚMIN

 

Serwer Identyfikacji Bojowej CID JAŚMIN (oznaczony w skrócie CID JAŚMIN lub CID - z ang. Combat IDentification) stanowi innowacyjną i o wiele szerszą niż w oryginalnej koncepcji NATO implementację założeń tego typu rozwiązania. Pełni on rolę wyspecjalizowanego integratora, istotnie podnoszącego świadomość sytuacyjną wojsk w trakcie działań połączonych, głównie poprzez: identyfikację obiektów wojsk własnych i sojuszniczych, wymianę danych w tym zakresie między rodzajami sił zbrojnych, co zwłaszcza znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa wojsk i tym samym podnosi efektywność ich działań.

CID JAŚMIN także jest jednym z głównych komponentów Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, zaliczającej się do grupy systemów wsparcia dowodzenia oraz działań wojsk C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).Może on występować również jako rozwiązanie autonomiczne i pracować samodzielnie.

Zasadniczym komponentem sprzętowym CID JAŚMIN jest urządzenie Server Box platformy JAŚMIN, przedstawione poniżej:

CID JAŚMIN był i jest z powodzeniem wykorzystywany (w tym wiarygodnie badany i testowany) w trakcie wielu przedsięwzięć zagranicznych i krajowych, w tym w ramach:

 • międzynarodowego ćwiczenia BOLD QUEST 2014, 2015, 2016 i 2017 w USA, gdzie dotychczas był eksploatowany jako jedyne polskie rozwiązanie oraz odniósł znaczący sukces i w tym zakresie:
  • bez jakichkolwiek problemów uzyskał akredytację podłączenia do sieci niejawnej tego ćwiczenia,
  • pozytywnie zakończył testy z systemami wojsk NATO, m.in. USA, Danii i Włoch oraz pośredniczył w wymianie danych, np. z samolotami A10, B1, F15, F16, F18, F18D oraz F18E-Super Hornet, w zakresie m.innymi: wizualizacji sytuacji operacyjnej i dostępności danych z serwera CID JAŚMIN w postaci tekstowej na terminalu pilota oraz śledzenia pozycji wymienionych samolotów,
  • przeszedł również pozytywnie testy obciążeniowe,
  • współpracował z systemem obrony przeciwlotniczej PATRIOT w przedmiocie wymiany informacji o sytuacji powietrznej;
 • kolejnych edycji ćwiczeń:
  • zagranicznych: NATO CWIX 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017,
  • taktycznych, dowódczo-sztabowych i studyjnych realizowanych w Polsce.

CID JAŚMIN jest m.in. laureatem nagrody AIR FAIR 2014 za pierwszy, polski innowacyjny integrator CID JAŚMIN istotnie zwiększający skuteczność wymiany danych Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych oraz bezpieczeństwo obiektów latających.