Produkty

CID JAŚMIN - Serwer Identyfikacji Bojowej

CID JAŚMIN

Serwer Identyfikacji Bojowej CID JAŚMIN (oznaczony w skrócie CID JAŚMIN lub CID - z ang. Combat IDentification) stanowi innowacyjną i o wiele szerszą niż w oryginalnej koncepcji NATO (ADatP-37 - STANAG 5528) implementację założeń tego typu rozwiązania. Pełni on rolę wyspecjalizowanego integratora, istotnie podnoszącego świadomość sytuacyjną wojsk w trakcie działań połączonych, głównie poprzez: identyfikację obiektów wojsk własnych i sojuszniczych, wymianę danych w tym zakresie między rodzajami sił zbrojnych, co zwłaszcza znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa wojsk i tym samym podnosi efektywność ich działań.

CID JAŚMIN jest także kolejnym innowacyjnym i jednym z głównych komponentów Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, w skład której wchodzi szereg rozwiązań z powodzeniem eksploatowanych m.in. w SZ RP. Rozwiązanie to może być również wykorzystywane autonomicznie.

Zasadniczym komponentem sprzętowym CID JAŚMIN jest urządzenie Server Box platformy JAŚMIN.

CID JAŚMIN był i jest z powodzeniem wykorzystywany (w tym wiarygodnie badany i testowany) w trakcie wielu przedsięwzięć zagranicznych i krajowych, np. w ramach:

 • międzynarodowego ćwiczenia BOLD QUEST 2014, 2015, 2016, 2017 i 2021 - 2023 w USA, gdzie dotychczas był eksploatowany jako jedyne polskie rozwiązanie oraz odniósł znaczący sukces i w tym zakresie:
  • bez jakichkolwiek problemów uzyskał akredytację podłączenia do sieci niejawnej tego ćwiczenia,
  • pozytywnie zakończył testy z systemami wojsk NATO, m.in. USA, Danii i Włoch oraz pośredniczył w wymianie danych, np. z samolotami A10, AH-64, B1, F15, F16, F18, F18D oraz F18E-Super Hornet, w zakresie m.in.: wizualizacji sytuacji operacyjnej i dostępności danych z serwera CID JAŚMIN w postaci tekstowej na terminalu pilota oraz śledzenia pozycji wymienionych samolotów,
  • przeszedł również pozytywnie testy obciążeniowe,
  • współpracował z systemem obrony przeciwlotniczej PATRIOT w przedmiocie wymiany informacji o sytuacji powietrznej;
 • kolejnych edycji ćwiczeń:
  • zagranicznych: NATO CWIX 2012 - 2023,
  • taktycznych, dowódczo-sztabowych i studyjnych realizowanych w Polsce.

Przykładowy scenariusz wykorzystania CID JAŚMIN przedstawia poniższy schemat.

Ważnym walorem CID JAŚMIN (zwłaszcza jego oprogramowania) jest fakt, iż posiada on liczne: rekomendacje NATO do wykorzystania operacyjnego w armiach sojuszniczych, raporty z ważnych pozytywnych sprawdzeń oraz referencje eksploatacyjne Akademii Sztuki Wojennej. Te kolejne i w wielu przypadkach unikalne cechy tego rozwiązania są potwierdzone m.in. przez:

 • rekomendację do operacyjnego wykorzystania oprogramowania Serwera Identyfikacji Bojowej CID JAŚMIN wydaną przez sojuszniczą komisję CIAV (Coalition Interoperability Assurance & Validation);

 • rekomendację do praktycznego wykorzystania JFSS JAŚMIN (w którego skład wchodzi również oprogramowanie omawianego CID JAŚMIN) jednoznacznie potwierdzającą, że są to jedyne polskie produkty tego typu, które wraz z nielicznymi tylko amerykańskimi tej klasy rozwiązaniami pozytywnie przeszły testy zrealizowane przez USAF Operations Chief Joint Staff, J6 Joint Deployable Analysis Team (JDAT);

 • jego wieloletnie owocne wykorzystywanie (w tym wiarygodne badanie i testowanie) w trakcie wielu ww. wojskowych przedsięwzięć zagranicznych i krajowych, w tym w ramach kolejnych edycji ważnych międzynarodowych ćwiczeń: BOLD QUEST (realizowanych z udziałem dużej ilości wojska i środków bojowych, w tym samolotów najnowszej generacji) oraz NATO CWIX (największych koalicyjnych przedsięwzięć w zakresie interoperacyjności bojowej).

CID JAŚMIN był także wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in.:

 • wyróżnieniem w 2016 r. przez MON w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP w kategorii przemysł dla Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN jako innowacyjnego, kompleksowego, wzajemnie spójnego i unikalnego Systemu Systemów (którego CID JAŚMIN jest jednym z zasadniczych komponentów) w zakresie wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia i łączności, dedykowanego dla wszystkich szczebli dowodzenia do żołnierza włącznie;

 • nagrodą Defender w 2018 r. za najnowszą / znacznie rozbudowaną wersję SWD C3IS JAŚMIN (również wchodzące w jego skład oprogramowanie CID JAŚMIN), który jest szeroko rozwinięty i z powodzeniem eksploatowany na globalną skalę w SZ RP;

 • 2 nagrodami otrzymanymi w trakcie kolejnych edycji Międzynarodowych Wystaw Air Fair:
  • nagrodą główną, otrzymaną w 2014, za pierwszy, polski innowacyjny integrator CID JAŚMIN istotnie zwiększający skuteczność wymiany danych Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych oraz bezpieczeństwo obiektów latających,

 • w 2019 r. nagrodą za Sieciocentryczny System Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (w tym jego oprogramowanie JFSS C3IS JAŚMIN i CID C3IS JAŚMIN), zapewniający m.in.: integracjęzobrazowanie i wymianę informacji ze statkami powietrznymi;