Produkty

DSS JAŚMIN - System Zarządzania Walką Żołnierza

DSS JAŚMIN

DSS JAŚMIN jest kompleksowym i sieciocentrycznym systemem zarządzania walką żołnierza bądź ratownika (ang. DSS - Dismounted Soldier System). Stanowi lekki personalny węzeł teleinformatyczny i równocześnie kolejny komponent Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN. Jest innowacyjnym rozwiązaniem, zabezpieczającym potrzeby teleinformatyczne żołnierza bądź ratownika. Integruje ich wyposażenie i pozwala zarządzać nim. Umożliwia również efektywne zarządzanie walką żołnierza, drużyny / zespołu spieszonego, w tym zobrazowanie sytuacji taktycznej na cyfrowych podkładach mapowych oraz wymianę informacji o położeniu wojsk / jednostek, otrzymywanie i wydawanie rozkazów oraz zgłaszanie i także obrazowanie napotkanych zagrożeń itp. Rozwiązanie to może być również wykorzystywane autonomicznie.

Zasadniczymi komponentami DSS JAŚMIN są m.in.:

Główne funkcjonalności DSS JAŚMIN:

 • zapewnia nowoczesne wyposażenie teleinformatyczne żołnierza, które umożliwia głównie:
  • transmisję danych, obrazu i głosu w technologii IP,
  • optymalny wybór i wykorzystanie najlepszego dostępnego medium transmisyjnego,
  • interoperacyjność z innymi systemami, w tym sojuszniczymi,
  • integrację oraz ciągły monitoring wyposażenia żołnierza / ratownika (np.: czujników zewnętrznych, funkcji terminala, pozycji GPS i środków łączności),
  • rozbudowę oraz integrację systemu z innymi elementami uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy / ratowników, dzięki swojej modułowości,
  • prostą - w pełni automatyczną oraz intuicyjną instalację i konfigurację wszystkich elementów (sprzętowych i programowych) DSS JAŚMIN;
 • umożliwia również:
  • istotne wsparcie: dowodzenia żołnierzem / ratownikiem, zespołem bojowym (grupą żołnierzy funkcjonującą zwłaszcza poza pojazdem) oraz ich działania i współdziałania,
  • uzyskanie przewagi informacyjnej,
  • tworzenie i istotne zwiększenie świadomości sytuacyjnej żołnierza / ratownika działającego w grupie i monitorowanie jego położenia w terenie, co m.in. znacząco zwiększa jego bezpieczeństwo,
  • dostarczanie wspólnego obrazu sytuacyjnego,
  • skuteczną i sprawdzoną współpracę oraz automatyczną wymianę danych z systemami dowodzenia szczebla wyższego (np.: BMS JAŚMIN - Systemem Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny oraz w zależności od potrzeb HMS JAŚMIN - Systemem Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji i Brygady),
  • analizę warunków terenowych, w tym wizualizację przestrzeni 3D,
  • szybkie przesyłanie wiadomości tekstowych (CHAT), w tym meldunków,
  • planowanie misji, a także odbiór misji zaplanowanych przez przełożonych,
  • prowadzenie rozpoznania i wskazywanie celów,
  • automatyczne raportowanie o sytuacji podczas prowadzenia działań bojowych lub akcji ratowniczych,
  • proste wprowadzanie obiektów i znaków taktycznych poprzez ręczny manipulator oraz interfejs dotykowy,
  • automatyczną agregację danych o podległych żołnierzach / ratownikach,
  • komunikację z żołnierzami / ratownikami przy użyciu protokołu NATO JDSS (Joint Dismounted Soldier System - STANAG 4677),
  • replikację danych programu MIP za pomocą protokołu BRM (Battlefield Replication Mechanism) na poziomie taktycznym z zastosowaniem łączy radiowych.

Głównymi przykładowymi elementami sprzętowymi DSS JAŚMIN są:

 

 • pozostałe dodatkowe wyposażenie żołnierza / ratownika - w zależności od pożądanego ukompletowania DSS JAŚMIN, w jego skład mogą wchodzić: radiostacja indywidualna IP, wyświetlacz nagłowny HMD, manipulator oraz sensory. Przykładowe wersje tych urządzeń, produkowane i/lub dostosowywane przez TELDAT do omawianego systemu, są przedstawione poniżej.
 
 
Przykłady wyposażenia, a także praktycznego wykorzystania DSS JAŚMIN przedstawiają poniższe: schemat oraz ilustracje.

 

DSS JAŚMIN (w tym jego główne komponenty sprzętowe i programowe) był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in.:

 • wyróżnieniem przyznanym w 2016 r. przez MON w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP w kategorii przemysł dla Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN jako innowacyjnegokompleksowegowzajemnie spójnego i unikalnego Systemu Systemów (którego DSS JAŚMIN jest jednym z głównych komponentów) w zakresie wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia i łączności, dedykowanego dla wszystkich szczebli dowodzenia do żołnierza włącznie;

 • nagrodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla produktu najlepiej służącego bezpieczeństwu żołnierzy Sił Zbrojnych RP - przyznaną podczas XXII MSPO, za integrację JAŚMINa - Systemu Systemów (którego jednym z głównych komponentów był DSS JAŚMIN) z Automatycznym Sygnalizatorem Skażeń PROMETHEUS;

 • nagrodą Defender za Zintegrowany System Informacyjny WTS, którego jednym z głównych komponentów był także DSS JAŚMIN, uzyskaną podczas XXI MSPO;

 • 2 nagrodami otrzymanymi w trakcie kolejnych edycji Międzynarodowych Wystaw Air Fair: