Produkty

DSS JAŚMIN - System Zarządzania Walką i Łączności Żołnierza

DSS JAŚMIN

DSS JAŚMIN jest jedynym polskim dojrzałym, kompleksowym i sieciocentrycznym Systemem Zarządzania Walką i Łączności Żołnierza bądź ratownika (ang. DSS - Dismounted Soldier System). Wyposażony jest również w lekki personalny węzeł teleinformatyczny i równocześnie stanowi kolejny komponent Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN. To innowacyjne rozwiązanie nowocześnie zabezpiecza potrzeby teleinformatyczne żołnierza bądź ratownika. Integruje ich wyposażenie i pozwala zarządzać nim. Umożliwia również efektywne zarządzanie walką żołnierzadrużyny / zespołu spieszonego, w tym zobrazowanie sytuacji taktycznej na cyfrowych podkładach mapowych oraz wymianę informacji o położeniu wojsk / jednostek, otrzymywanie i wydawanie rozkazów oraz zgłaszanie i także obrazowanie napotkanych zagrożeń itp. Rozwiązanie to może być również wykorzystywane autonomicznie.

Zasadniczymi komponentami DSS JAŚMIN są m.in.:

 • oprogramowanie / Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Żołnierza (Drużyny / Zespołu) - DSS C3IS JAŚMIN (system / moduł programowy SWD C3IS JAŚMIN);
 • Indywidualny Terminal Taktyczny T5" / T8" lub Komputerowy Terminal Taktyczny T10” / T12", który stanowi jednocześnie główny element personalnego Węzła Teleinformatycznego.

Główne funkcjonalności DSS JAŚMIN:

 • zapewnia nowoczesne wyposażenie teleinformatyczne żołnierza, które umożliwia głównie:
  • transmisję danych, obrazu oraz komunikację głosową w technologii IP,
  • optymalny wybór i wykorzystanie najlepszego dostępnego medium transmisyjnego,
  • interoperacyjność z innymi systemami, w tym sojuszniczymi, m.in. poprzez zastosowanie standardów obowiązujących w NATO,
  • integrację oraz ciągły monitoring wyposażenia żołnierza / ratownika (np.: czujników zewnętrznych, funkcji terminala, pozycji GPS i środków łączności),
  • rozbudowę oraz integrację systemu z innymi elementami uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy / ratowników, dzięki swojej modułowości,
  • prostą - w pełni automatyczną oraz intuicyjną instalację i konfigurację wszystkich elementów (sprzętowych i programowych) DSS JAŚMIN za pomocą oprogramowania Zarządzanie Modułami JAŚMIN (komponentu Systemu Zarządzania JAŚMIN, wdrożonego i szeroko eksploatowanego w SZ RP),
 • umożliwia również:
  • istotne wsparcie: dowodzenia żołnierzem / ratownikiem, zespołem bojowym (grupą żołnierzy funkcjonującą zwłaszcza poza pojazdem) oraz ich działania i współdziałania m.in. poprzez skuteczną i sprawdzoną współpracę oraz automatyczną wymianę danych z systemami dowodzenia szczebla wyższego (np.: BMS JAŚMIN - Systemem Zarządzania Walką i Łączności Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny oraz w zależności od potrzeb HMS JAŚMIN - Wielodomenowym Zautomatyzowanym Systemem Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego) oraz JFSS JAŚMIN - Systemem Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego,
  • osiągnięcie przewagi informacyjnej i tym samym m.in. tworzenie oraz istotne zwiększenie świadomości sytuacyjnej żołnierza / ratownika działającego w grupie i monitorowanie jego położenia w terenie, co m.in. znacząco zwiększa jego bezpieczeństwo, np. poprzez natychmiastową i skuteczną dystrybucję informacji o zagrożeniach oraz zautomatyzowany system informowania o bieżącym położeniu sił własnych,
  • skuteczną integrację i współpracę z innymi systemami (także sojuszniczymi, m.in. poprzez zastosowanie standardów obowiązujących w NATO), w tym:
   • dowodzeniałączności i walki, również OPL oraz JFSS JAŚMIN (jedynym polskim Systemem Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP),
   • rozpoznania (dozorowania) m.in. poprzez wykorzystanie informacji pozyskiwanych ze wszystkich dostępnych sensorów pola walki (np.: śmigłowców, BSL, pojazdów i wyposażenia żołnierza), również o zagrożeniach chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych za pomocą ustandaryzowanych przez NATO raportów typu CBRN (Reporting Nuclear Detonations Biological and Chemical Attacks and Predicting and Warning of Associated Hazards and Hazard Areas - STANAG 2103),
   • symulacyjno-szkoleniowymi (np.: JCATS i VBS2 / VBS3) za pomocą standardu HLA (High Level Architecture);
  • bieżące zobrazowanie sytuacji taktycznej oraz śledzenie wojsk własnych i sprzymierzonych na poziomie indywidualnego żołnierza (BLUE FORCE TRACKING) z zastosowaniem standardów NFFI (NATO Friendly Force Information) oraz FFI (Friendly Force Identification - STANAG 5527),
  • planowanie misji (w tym odbiór misji zaplanowanych przez przełożonych), wizualizację (zgodnie z APP-6A/B/C i MIP Implementation Rules) oraz pełną obsługę planów, rozkazów i meldunków, zgodnie ze standardem STANAG 2014,
  • prowadzenie rozpoznania i wskazywanie celów,
  • proste wprowadzanie obiektów i znaków taktycznych poprzez spersonalizowany interfejs dotykowy lub ręczny manipulator,
  • szybkie przesyłanie wiadomości tekstowych (CHAT), w tym meldunków,
  • analizę warunków terenowych, w tym wizualizację przestrzeni 3D,
  • automatyczne raportowanie o sytuacji podczas prowadzenia działań bojowych lub akcji ratowniczych,
  • automatyczną agregację danych o podległych żołnierzach / ratownikach,
  • przechowywanie danych operacyjnych w bazie danych modelu JC3IEDM programu MIP,
  • replikację danych programu MIP za pomocą autorskiego i unikalnego protokołu BRM (Battlefield Replication Mechanism) na poziomie taktycznym z zastosowaniem łączy radiowych,
  • obsługę komunikatów w standardach: ADatP-3 (w wersji 11C/F, 12.2, 13.1 i 14), OTH-GOLD oraz VMF (Variable Message Format),
  • komunikację z żołnierzami / ratownikami przy użyciu protokołu NATO JDSS (Joint Dismounted Soldier System - STANAG 4677),
  • wykorzystywanie wektorowych podkładów topograficznych dystrybuowanych w technologiach VPF i SHP oraz rastrowych podkładów topograficznych w technologiach: CADRG, ECW, MrSID, GeoTIFF i JPEG, a także map modelu terenu DTED,
  • obsługę podkładów topograficznych dystrybuowanych m.in. w technologiach WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service).

Głównymi przykładowymi elementami sprzętowymi DSS JAŚMIN są:

 

 • pozostałe dodatkowe wyposażenie żołnierza / ratownika - w zależności od pożądanego ukompletowania DSS JAŚMIN, w jego skład mogą wchodzić: radiostacja indywidualna IP, wyświetlacz nagłowny HMD, manipulator oraz sensory. Przykładowe wersje tych urządzeń, produkowane i/lub dostosowywane przez TELDAT do omawianego systemu, są przedstawione poniżej.
 
 
Przykłady wyposażenia oraz praktycznego wykorzystania DSS JAŚMIN przedstawiają poniższe: schemat oraz ilustracje.

 

DSS JAŚMIN (w tym jego główne komponenty sprzętowe i programowe) był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in.:

 • nagrodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyznaną w 2014 r. dla produktu najlepiej służącego bezpieczeństwu żołnierzy Sił Zbrojnych RP - przyznaną podczas XXII MSPO, za integrację JAŚMINa - Systemu Systemów (którego jednym z głównych komponentów był DSS JAŚMIN) z Automatycznym Sygnalizatorem Skażeń PROMETHEUS;

 • wyróżnieniem w 2016 r. przez MON w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP dla Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN jako innowacyjnegokompleksowegowzajemnie spójnego i unikalnego Systemu Systemów (którego DSS JAŚMIN jest jednym z głównych komponentów) w zakresie wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia i łączności, dedykowanego dla wszystkich szczebli dowodzenia do żołnierza włącznie;

 • 2 nagrodami Defender uzyskanymi podczas kolejnych edycji MSPO:
  • w 2018 r. za najnowszą / znacznie rozbudowaną wersje SWD C3IS JAŚMIN - Zautomatyzowany System Systemów Zarządzania Walką dla Wszystkich Poziomów (w tym szczebli) Dowodzenia i Działań Wojsk, do żołnierza włącznie. Jednym z głównych komponentów programowych tego rozwiązania jest istotnie rozwinięty DSS C3IS JAŚMIN,

 • w 2013 r. za Zintegrowany System Informacyjny WTS, którego jednym z głównych komponentów był także DSS JAŚMIN,

 • 2 nagrodami otrzymanymi w trakcie kolejnych edycji Międzynarodowych Wystaw Air Fair: