Produkty

JFSS JAŚMIN - System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego

JFSS JAŚMIN - System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP

JFSS JAŚMIN to jedyny polski kompleksowy System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP - Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego. Zapewnia on głównie efektywną i automatyczną wymianę danych pomiędzy podmiotami i obiektami (w tym statkami powietrznymi) biorącymi udział w ww. wsparciu ogniowym, a także zwiększa precyzyjność wskazywania celów, w tym naprowadzania na nie wspomnianych obiektów latających. Tym samym rozwiązanie to istotnie zwiększa niezawodność i skuteczność realizacji zadań ogniowych przez środki rażenia (głównie: artylerii, rakietowe i lotnicze) będące w dyspozycji dowódcy określonego szczebla. W rezultacie zapewnia ono wojskom własnym i sojuszniczym sprzyjające warunki do wykonania postawionych im zadań operacyjno-taktycznych w wyniku obniżenia potencjału bojowego przeciwnika, w tym jego zdolności bojowej oraz zdezorganizowania realizowanych przez niego bieżących działań.

JFSS JAŚMIN jest kolejnym innowacyjnym i jednym z głównych komponentów Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN (SPT JAŚMIN), w skład której wchodzi szereg rozwiązań z powodzeniem eksploatowanych m.in. w SZ RP. System ten składa się z gotowych, głównie polskich wyrobów, dedykowanych dla potrzeb szeroko pojętego rażenia ogniowego, co stanowi jego pierwszorzędną cechę. Dostarcza on szereg funkcjonalności znacznie zwiększających efektywność działań bojowych.

JFSS JAŚMIN przeznaczony jest m.in. dla:

 • wysuniętych nawigatorów lotnictwa (FAC - Forward Air Controller, JTAC - Joint Terminal Attack Controller);
 • koordynatorów wsparcia ogniowego (JFO - Joint Fires Observer);
 • oficerów łącznikowych dla sił powietrznych (ALO - Air Liaison Officer);
 • pododdziałów rozpoznania w celu zapewniania świadomości sytuacyjnej.

Zasadnicze komponenty JFSS JAŚMIN to m.in.:

Główne zalety i zdolności JFSS JAŚMIN:

 • istotne zwiększenie świadomości sytuacyjnej Użytkowników/Operatorów połączonego wsparcia ogniowego;
 • zwiększenie skuteczności wsparcia ogniowego w wyniku zapewnienia koordynacji ognia wszystkich dostępnych środków ogniowych (naziemnych i powietrznych);
 • zwiększenie efektywności wsparcia ogniowego, realizującego bezpośrednie i ogólne wsparcie ogniowe, w tym: ognia artylerii, uderzenia rakietowego, uderzenia lotniczego oraz użycia środków inżynieryjnych;
 • wsparcie procesu planowania i wykonywania zadań wsparcia ogniowego, w tym bezpośredniego wsparcia lotniczego wojsk (CAS);
 • możliwość wyświetlania Operatorowi wyznaczonych linii skoordynowanego ognia i koordynacji wsparcia ogniowego, w tym zasadniczych ograniczeń w wykonywaniu zadań wsparcia ogniowego tj.: korytarzy powietrznych przelotu własnego lotnictwa, rejonów zakazu prowadzenia ognia oraz granic bezpieczeństwa wojsk własnych;
 • dwustronna efektywna wymiana danych w czasie rzeczywistym ze środkami rażenia ogniowego, w tym ze statkami powietrznymi;
 • wymiana danych ze statkami bezzałogowymi, w tym odbiór sygnału video w standardzie VDL (Video Data Link);
 • współpraca z systemami symulacji (np. JCATS - Joint Conflict And Tactical Simulation i VBS2/3 - Virtual Battlespace), w celu ułatwienia procesu szkolenia Obsług;
 • unikalna możliwość rozszerzenia zastosowania przedmiotowego systemu, również w odniesieniu do statków powietrznych nie posiadających możliwości komunikacji w standardach VMF i Link 16 (np. MiG-29, za pomocą funkcjonalności CID-MIG, umożliwiającej podniesienie świadomości sytuacyjnej pilotów);
 • identyfikacja oraz automatyczny odbiór lokalizacji położenia wojsk własnych (FFT - Friendly Force Tracking), zapewnione poprzez CID JAŚMIN;
 • wskazywanie środkom rażenia ogniowego lokalizacji wojsk własnych dla uniknięcia ognia bratobójczego, tzw. Blue-Blue Fire;
 • automatyczna synchronizacja i wymiana danych z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie systemu, w celu uniknięcia błędu ludzkiego przy ręcznym wprowadzaniu danych (np. pozycji własnej, pozycji wojsk własnych, pozycji celu itp.);
 • sterowanie urządzeniami stanowiącymi wyposażenie systemu (np. TZKOP) za pomocą terminala operatora;
 • unikalna i efektywna współpraca z innymi systemami (w tym SZ RP i NATO) oraz możliwość szybkiej i skutecznej rozbudowy o inne systemy wsparcia dowodzenia i działania wojsk dzięki zastosowaniu SWD C3IS JAŚMIN (także unikalnego i kompleksowego oprogramowania od lat wykorzystywanego przez wojsko), z którego uniwersalnego zestawu usług wywodzą się zunifikowane moduły programowe dedykowane dla rozwiązań SPT JAŚMIN, m.in.: HMS C3IS JAŚMIN (oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji i Brygady), BMS (oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny) oraz DSS (oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką Poziomu Indywidualnego Żołnierza);
 • planowanie misji, wizualizacja (zgodnie z APP-6A/B i MIP Implementation Rules) oraz pełna obsługa planów, rozkazów i meldunków, zgodnie ze standardem STANAG 2014;
 • komunikacja z żołnierzami przy użyciu protokołu NATO JDSS (Joint Dismounted Soldier System - STANAG 4677);
 • wykorzystywanie wektorowych podkładów topograficznych dystrybuowanych w technologiach VPF i SHP oraz rastrowych podkładów topograficznych w technologiach CADRG, ECW, MrSID, Geo TIFF i JPEG oraz map modelu terenu DTED;
 • możliwość wykorzystywania i dostarczania podkładów topograficznych dystrybuowanych m.in. w technologiach WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service);
 • szybkie przesyłanie wiadomości tekstowych (CHAT) z wykorzystaniem predefiniowanych meldunków i szablonów;
 • modułowa budowa, umożliwiająca także szybką integrację z urządzeniami niezbędnymi do pracy operatorów systemu;
 • integracja z usługami katalogowymi, zgodnie ze standardem STANAG 4644 (TELDAT Battlefield Directory).

W skład przedmiotowego systemu wchodzi ponadto dedykowany specjalistyczny sprzęt militarny (środki łączności i sensory będące na wyposażeniu wojska) zintegrowany również z modułami programowymi (funkcjonalnościami) SWD C3IS JAŚMIN. Kolejną istotną cechą techniczno-unifikacyjną i użytkowo-rozwojową tego rozwiązania jest to, że jego oprogramowanie - podobnie jak w przypadku HMS, BMS i DSS JAŚMIN - wchodzi w skład jednego produktu, jakim jest wspomniany system C3IS JAŚMIN.

JFSS JAŚMIN występuje w dwóch dedykowanych i w pełni zintegrowanych wariantach: zestawu przewoźnego i zestawu przenośnego. Jego schemat funkcjonalny jest przedstawiony poniżej.

Przykłady wyposażenia oraz praktycznego wykorzystania JFSS JAŚMIN przedstawiają poniższe ilustracje.