Produkty

JFSS JAŚMIN - System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego

JFSS JAŚMIN

JFSS JAŚMIN to jedyny polski kompleksowy System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP - Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego. Zapewnia on głównie efektywną i automatyczną wymianę danych pomiędzy podmiotami i obiektami (w tym statkami powietrznymi) biorącymi udział w ww. wsparciu ogniowym, a także zwiększa precyzyjność wskazywania celów, w tym naprowadzania na nie wspomnianych obiektów latających. Tym samym rozwiązanie to istotnie zwiększa niezawodność i skuteczność realizacji zadań ogniowych przez środki rażenia (głównie: artylerii, rakietowe i lotnicze) będące w dyspozycji dowódcy określonego szczebla. W rezultacie zapewnia ono wojskom własnym i sojuszniczym sprzyjające warunki do wykonania postawionych im zadań operacyjno-taktycznych w wyniku obniżenia potencjału bojowego przeciwnika, w tym jego zdolności bojowej oraz zdezorganizowania realizowanych przez niego bieżących działań.

JFSS JAŚMIN jest kolejnym innowacyjnym i jednym z głównych komponentów Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN (SPT JAŚMIN), w skład której wchodzi szereg rozwiązań z powodzeniem eksploatowanych m.in. w SZ RP. System ten składa się z gotowych, głównie polskich wyrobów, dedykowanych dla potrzeb szeroko pojętego rażenia ogniowego, co stanowi jego pierwszorzędną cechę. Dostarcza on szereg funkcjonalności znacznie zwiększających efektywność działań bojowych.

JFSS JAŚMIN przeznaczony jest m.in. dla:

 • wysuniętych nawigatorów lotnictwa (FAC - Forward Air Controller, JTAC - Joint Terminal Attack Controller);
 • koordynatorów wsparcia ogniowego (JFO - Joint Fires Observer);
 • oficerów łącznikowych dla sił powietrznych (ALO - Air Liaison Officer);
 • pododdziałów rozpoznania w celu zapewniania świadomości sytuacyjnej.

Zasadnicze komponenty JFSS JAŚMIN to m.in.:

Główne zalety i zdolności JFSS JAŚMIN:

 • istotne zwiększenie świadomości sytuacyjnej Operatorów połączonego wsparcia ogniowego;
 • zwiększenie efektywności naziemnych i powietrznych środków wsparcia ogniowego (w tym: ognia artylerii, uderzenia rakietowego, uderzenia lotniczego) poprzez automatyzację wymiany danych w czasie rzeczywistym;
 • wsparcie procesu planowania i wykonywania zadań wsparcia ogniowego, w tym bezpośredniego wsparcia lotniczego wojsk (CAS - Close Air Support) lub wezwania ognia z pola walki (CFF – Call for Fire);
 • zapewnienie Operatorowi odzwierciedlenia na podkładzie mapowym elementów koordynacji wsparcia ogniowego, w tym zasadniczych ograniczeń w wykonywaniu zadań wsparcia ogniowego tj.: korytarzy powietrznych przelotu własnego lotnictwa, rejonów zakazu prowadzenia ognia oraz granic bezpieczeństwa wojsk własnych;
 • efektywna wymiana danych w czasie rzeczywistym ze środkami rażenia ogniowego, (w tym ze statkami powietrznymi) oraz Stanowiskami Dowodzenia artylerii w standardach VMF (Variable Message Format) oraz ADatP-3;
 • wymiana danych ze statkami bezzałogowymi, w tym odbiór sygnału video FMV (Full Morion Video) w sieci VDL (Video Data Link) z urządzenia typu SNIPER w standardach: PAL, NTSC, MPEG-4, MPEG-2 i MJPEG;
 • współpraca z systemami symulacji (np. JCATS - Joint Conflict And Tactical Simulation i VBS2/3 - Virtual Battlespace), w celu ułatwienia procesu szkolenia Operatorów;
 • unikalna możliwość rozszerzenia zastosowania przedmiotowego systemu, również w odniesieniu do statków powietrznych nie posiadających możliwości komunikacji w standardach VMF i Link 16 (np. MiG-29, za pomocą funkcjonalności CID-MIG, umożliwiającej podniesienie świadomości sytuacyjnej pilotów);
 • identyfikacja oraz automatyczny odbiór lokalizacji położenia wojsk własnych (FFT - Friendly Force Tracking), zapewnione poprzez CID JAŚMIN;
 • wskazywanie środkom rażenia ogniowego lokalizacji wojsk własnych dla uniknięcia ognia bratobójczego, tzw. Blue-Blue Fire;
 • automatyczna synchronizacja i wymiana danych z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie systemu, w celu uniknięcia błędu ludzkiego przy ręcznym wprowadzaniu danych (np. pozycji własnej, pozycji wojsk własnych, pozycji celu itp.);
 • sterowanie urządzeniami stanowiącymi wyposażenie systemu (np. TZKOP) za pomocą terminala Operatora;
 • unikalna i efektywna współpraca z innymi systemami (w tym SZ RP i NATO) oraz możliwość szybkiej i skutecznej rozbudowy o inne systemy wsparcia dowodzenia i działań wojsk dzięki zastosowaniu SWD C3IS JAŚMIN (także unikalnego i kompleksowego oprogramowania od lat wykorzystywanego przez wojsko), z którego uniwersalnego zestawu usług wywodzą się zunifikowane moduły programowe dedykowane dla rozwiązań SPT JAŚMIN, m.in.: HMS C3IS JAŚMIN (oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji i Brygady), BMS C3IS JAŚMIN (oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny) oraz DSS C3IS JAŚMIN (oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką Żołnierza);
 • automatyczne nanoszenie celów oraz zatwierdzanie i określanie ich parametrów przy wykorzystaniu cyfrowych podkładów mapowych;
 • planowanie misji, wizualizacja (zgodnie z APP-6A/B i MIP Implementation Rules) oraz pełna obsługa planów, rozkazów i meldunków, zgodnie ze standardem STANAG 2014;
 • aplikacje (usługi) wspierające działanie CAS, DACAS (Digitally Aided CAS) i DAFS (Digitally Aided Fire Support), w tym mechanizmy półautomatycznej edycji meldunków, komunikatów i wiadomości;
 • półautomatyczna interpretacja i edycja wybranych typów wiadomości sformatowanych w standardzie ADatP-3 (m.in.: typu FM - Fire Mission, ATI - Artillery Target Intelligence, NNFP - Fire Plan, SPRT - Support Airspace Coordination Area, ACMREQ i AIRREQ);
 • komunikacja z żołnierzami przy użyciu protokołu NATO JDSS (Joint Dismounted Soldier System - STANAG 4677);
 • wykorzystywanie wektorowych podkładów topograficznych dystrybuowanych w technologiach VPF i SHP oraz rastrowych podkładów topograficznych w technologiach CADRG, ECW, MrSID, GeoTIFF i JPEG, a także map modelu terenu DTED;
 • zapewnienie obsługi podkładów topograficznych dystrybuowanych m.in. w technologiach WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service);
 • szybkie przesyłanie wiadomości tekstowych (CHAT) z wykorzystaniem predefiniowanych meldunków i szablonów;
 • modułowa budowa, umożliwiająca także szybką integrację z urządzeniami niezbędnymi do pracy Operatorów systemu;
 • integracja z usługami katalogowymi, zgodnie ze standardem STANAG 4644 (TELDAT Battlefield Directory).

W skład przedmiotowego systemu wchodzi ponadto dedykowany specjalistyczny sprzęt militarny (środki łączności i sensory będące na wyposażeniu wojska) zintegrowany również z modułami programowymi (funkcjonalnościami) SWD C3IS JAŚMIN. Kolejną istotną cechą techniczno-unifikacyjną i użytkowo-rozwojową tego rozwiązania jest to, że jego oprogramowanie - podobnie jak w przypadku HMS, BMS i DSS JAŚMIN - wchodzi w skład jednego produktu, jakim jest wspomniany system C3IS JAŚMIN.

JFSS JAŚMIN występuje w dwóch dedykowanych i w pełni zintegrowanych wariantach: zestawu przewoźnego i zestawu przenośnego. Jego schemat funkcjonalny jest przedstawiony poniżej.

Przykłady wyposażenia oraz praktycznego wykorzystania JFSS JAŚMIN przedstawiają poniższe ilustracje.

 

JFSS JAŚMIN (w tym jego komponenty sprzętowe i programowe) był wyróżniany i nagradzany, m.in.:

 • nagrodą Defender - uzyskaną podczas XXVI MSPO, za najnowszą / znacznie rozbudowaną wersje SWD C3IS JAŚMIN - Zautomatyzowany System Systemów Zarządzania Walką dla Wszystkich Szczebli / Poziomów Dowodzenia i Działań Wojsk, do żołnierza włącznie. Jednym z głównych komponentów programowych tego rozwiązania jest istotnie rozwinięty JFSS C3IS JAŚMIN;

 • nagrodą Air Fair za kompleksowy System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym realizowanego przez statki powietrzne, zintegrowany m.in. z HMS i BMS JAŚMIN.