Aktualności

Wyróżnienie dla naszego projektu badawczo-rozwojowego - medal podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Designu KIDE 2016 na Tajwanie

Niniejszym mamy zaszczyt poinformować, że projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu realizacji projektów na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa - konkurs nr 4/2013 pt. Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania zdobył srebrny medal World Invention Intellectual Property Association za innowacyjność podczas Kaohsiung International Invention and Design EXPO 2016 na Taiwanie.

098 2 medal2