Produkty

System Zarządzania JAŚMIN

System Zarządzania JAŚMIN

System Zarządzania JAŚMIN (SZJ) jest zbiorem specjalistycznych i kompleksowych narzędzi programowych, przeznaczonych do pełnej obsługi, zarządzania, monitoringu oraz konfiguracji wszystkich komponentów Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, w tym jej urządzeń i oprogramowania, a także ich pozostałych elementów funkcjonalnych, np.: usług, systemów operacyjnych oraz urządzeń końcowych. Jest to rozwiązanie sprawdzone, dojrzałe, stale rozwijane, wdrożone i od wielu lat z powodzeniem szeroko eksploatowane w SZ RP w ramach Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych JAŚMIN (ZWT JAŚMIN) oraz SWD C3IS JAŚMIN (zautomatyzowanego kompleksowego systemu zarządzania walką).

W skład Systemu Zarządzania JAŚMIN wchodzą następujące Moduły Programowe:

  • Zarządzanie Modułami JAŚMIN (ZMJ) - jest Modułem Programowym o bardzo łatwej i intuicyjnej obsłudze, przeznaczonym do projektowania sieci teleinformatycznych wraz z generowaniem konfiguracji przeznaczonych dla urządzeń platformy JAŚMIN. Głównym zadaniem tego narzędzia jest zapewnienie możliwości prostej i szybkiej konfiguracji w pełni funkcjonalnej sieci teleinformatycznej;
  • Zarządzanie Konfiguracją JAŚMIN (ZKJ) - jest specjalistycznym Modułem Programowym umożliwiającym zaawansowaną konfigurację urządzeń platformy JAŚMIN. Oprogramowanie to przeznaczone jest dla zaawansowanego Użytkownika, posiadającego wiedzę ekspercką w zakresie konfiguracji sieci teleinformatycznych poprzez własny (autorski) bezpieczny protokół;
  • TELDAT Battlefield Directory (TBD) - jest Modułem Programowym dostarczającym usługi katalogowe, które zapewniają jeden logiczny i precyzyjny sposób opisu wszystkich urządzeń i usług sieciowych. W oparciu o urządzenia wchodzące w skład SPT JAŚMIN, stanowiące sprzętową platformę bazodanową dla modułu TBD, możliwe jest zapewnienie uniwersalnej bazy informacji podczas działań na szczeblu taktycznym i operacyjnym;
  • System Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA (w tym ZWT JAŚMIN) - jest Modułem Programowym umożliwiającym zarządzanie i monitoring pracy (w tym bieżącą wizualizację nadzorowanej sieci) głównie urządzeń wchodzących w skład ZWT KTSA oraz platformy JAŚMIN.

Schemat przykładowego procesu przygotowania konfiguracji w Systemie Zarządzania JAŚMIN przedstawia poniższy rysunek:

Przykłady praktycznego wykorzystania Systemu Zarządzania JAŚMIN obrazują poniższe zdjęcia.