Produkty

Web Portal JAŚMIN

Web Portal JASMIN pl full

Web Portal JAŚMIN jest dedykowanym rozwiązaniem intranetowym, m.in. wspierającym procesy dowodzenia / zarządzania poprzez zastosowanie scentralizowanego portalu, umożliwiającego głównie tworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej / Kryzysowej. Rozwiązanie to jest kolejnym innowacyjnym i jednym z głównych komponentów Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN. Posiada zdolność integracji innych systemów i pełni rolę modułu programowego zapewniającego Użytkownikowi m.in. dostęp do funkcji Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN. Rozwiązanie to przeznaczone jest głównie dla: sił zbrojnych, służb publicznych i organizacji cywilnych (np. w systemach zarządzania kryzysowego). Może być wykorzystywane autonomicznie i pracować samodzielnie.

W oprogramowaniu tym wykorzystano technologię serwisów internetowych, co m.in. daje Użytkownikom dostęp do współdzielonej informacji operacyjnej za pomocą typowych przeglądarek internetowych. Głównym przeznaczeniem niniejszego rozwiązania jest wsparcie procesów dowodzenia / kierowania poprzez zastosowanie scentralizowanego portalu, umożliwiającego efektywną współpracę wszystkich elementów organizacyjnych uczestniczących w procesie dowodzenia.

Web Portal JAŚMIN zaprojektowany został w oparciu o technologię Microsoft SharePoint z jej wszystkimi funkcjonalnościami, zapewniającymi jednocześnie dostęp wszystkim Użytkownikom do informacji w zintegrowanych systemach. Pozwala tworzyć bezpieczne witryny w ramach intranetu lub ekstranetu. Witryny te służą do jednoczesnej pracy grupowej i są miejscem, gdzie użytkownicy mają szybki dostęp do pożądanych informacji za pomocą dostępnych przeglądarek internetowych.

Web Portal JASMIN standardy

Web Portal JAŚMIN stworzony został z myślą o dostarczeniu funkcjonalnego rozwiązania, które na etapie wdrożenia może zostać w łatwy sposób dostosowane do realizacji bieżących zdefiniowanych przez Użytkowników zadań. Na etapie instalacji i wdrożenia dostarczany jest szkielet oraz zestaw komponentów, zapewniających dedykowane dla Użytkowników funkcjonalności. Zakres wykorzystania oraz układ graficzny tych komponentów może zostać dostosowany do potrzeb Użytkownika po instalacji niniejszego rozwiązania.

Web Portal JAŚMIN zapewnia jednoczesną pracę nad dokumentami oraz narzędzia umożliwiające kolaborację w czasie rzeczywistym na popularnych typach dokumentów, np.: tekstowych, arkuszach kalkulacyjnych oraz prezentacjach. Umożliwia również interoperacyjność w środowisku systemów dowodzenia i baz danych, a także posiada szerokie zastosowanie przy tworzeniu Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej, m.in. poprzez współpracę z zespołami wsparcia dowodzenia, pozyskiwanie bieżących informacji z zewnętrznych komponentów, np.: jednostek wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych lub organizacji cywilnych.

Główne zdolności Web Portal JAŚMIN:

 • tworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej;
 • interoperacyjność z systemami sojuszniczymi;
 • integracja i pozyskiwanie bieżących informacji z różnych źródeł danych, w tym systemów wsparcia teleinformatycznego stosowanych w siłach zbrojnych, służbach publicznych i organizacjach cywilnych;
 • usprawnienie procesu dowodzenia wojskami i sterowania ich systemami uzbrojenia;
 • dostęp do funkcji i usług Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN;
 • możliwość indywidualnej regulacji poziomu głośności dla każdego członka załogi;
 • zapewnienie efektywnej współpracy organów dowodzenia;
 • umożliwienie efektywnej pracy grupowej Użytkowników na wspólnych dokumentach;
 • wspólny interfejs umożliwiający sprawną współpracę Użytkowników;
 • obrazowanie informacji na podkładzie mapowym;
 • łatwość dostosowania, m.in. uniwersalnych i dedykowanych funkcjonalności WPJ, do potrzeb aktualnie obowiązujących struktur sił zbrojnych, służb publicznych lub organizacji cywilnych, głównie z uwagi na modułową budowę tego portalu.

Przykłady praktycznego wykorzystania i usytuowania Web Portal JAŚMIN w zintegrowanym systemie informacyjnym jaki tworzą wszystkie komponenty JAŚMINa przedstawiają poniższe: schemat oraz ilustracje.

 

Web Portal JAŚMIN był wyróżniany, m.in. nagrodami:

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za produkt najlepiej służący podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP - integrację Automatycznego Sygnalizatora Skażeń PROMETHEUS z JAŚMINEM - Systemem Systemów (którego jednym z głównych komponentów był Web Portal JAŚMIN) podczas MSPO 2014 w Kielcach;

DEFENDER, przyznany za Zintegrowany System Informacyjny WTS podczas MSPO 2013, którego jednymi z głównych komponentów był także Web Portal JAŚMIN.