Produkty

Web Portal JAŚMIN

Web Portal JAŚMIN

Web Portal JAŚMIN (zwany także w skrócie WPJ) jest dedykowanym rozwiązaniem intranetowym, będącym komponentem programowym Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (w tym również Systemu Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN), najczęściej wykorzystywanym: w ramach HMS C3IS JAŚMIN i SZK C3IS JAŚMIN lub we współdziałaniu z tymi specjalistycznymi oprogramowaniami. Produkt ten istotnie uefektywnia zarządzanie walką i/lub działaniami kryzysowymi dzięki zastosowaniu scentralizowanego portalu, umożliwiającego m.in.: tworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej / Kryzysowej oraz sprawne (także grupowe) opracowywanie i dystrybuowanie dokumentów dowodzenia (np.: szablonów i rozkazów), kontrolę przepływu informacji itp.

WPJ jest kolejnym innowacyjnym oraz uniwersalnym rozwiązaniem programowym platformy JAŚMIN, które zapewnia m.in.: sprawną integrację innych systemów (w tym: Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Specjalnych, Wojsk Obrony Terytorialnej i koalicyjnych) oraz efektywny dostęp do pozostałych funkcji i usług SWD C3IS JAŚMIN (jako w zasadzie kompleksowego systemu wsparcia dowodzenia i działania Wojsk Lądowych). Produkt ten przeznaczony jest głównie dla: sił zbrojnych, służb publicznych i innych podmiotów realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności, w tym zarządzania kryzysowego.

Web Portal JAŚMIN jest oprogramowaniem bazującym m.in. na technologii serwisów internetowych, umożliwiających zwłaszcza w systemach zintegrowanych m.in.: sprawny, jednoczesny i bezpieczny dostęp do współdzielonej informacji operacyjnej za pomocą typowych przeglądarek internetowych. Odbywa się to przez tworzenie stosownie zabezpieczonych witryn w ramach intranetu lub ekstranetu, które służą np. do równoczesnej pracy grupowej na dokumentach i są miejscem, gdzie Użytkownicy mają szybki dostęp do nich i innych pożądanych informacji, w tym zobrazowanych na cyfrowych podkładach mapowych.

Główne funkcjonalności Web Portal JAŚMIN:

 • skuteczna integracja i pozyskiwanie danych z narodowych oraz koalicyjnych systemów wsparcia dowodzenia i działania wojsk, zarządzania kryzysowego itp. oraz tworzenie na tej bazie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej / Kryzysowej;
 • efektywny dostęp do funkcji i usług Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (w tym również Systemu Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN);
 • istotne usprawnienie dowodzenia i działania wojsk;
 • uefektywnienie i automatyzacja współpracy organów dowodzenia (np. Centrów Zarządzania Kryzysowego), m.in. poprzez zapewnienie im pracy grupowej na wspólnych dokumentach (raportach, meldunkach itp.);
 • dostarczenie wspólnego interfejsu umożliwiającego sprawną współpracę Użytkowników;
 • obrazowanie informacji na cyfrowych podkładach mapowych;
 • łatwość dostosowania m.in. uniwersalnych i dedykowanych funkcjonalności WPJ do bieżących potrzeb sił zbrojnych, służb publicznych lub innych podmiotów realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności, głównie z uwagi na modułową budowę tego portalu.

Przykłady praktycznego wykorzystania i usytuowania Web Portal JAŚMIN w Systemie Systemów JAŚMIN, jego zdolności integracyjne itp. przedstawiają następujące schematy oraz ilustracje.

Web Portal JAŚMIN był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in.:

 • wyróżnieniem w 2016 r. przez MON w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP w kategorii przemysł dla Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN jako innowacyjnego, kompleksowego, wzajemnie spójnego i unikalnego Systemu Systemów (którego Web Portal JAŚMIN jest jednym z głównych komponentów programowych) w zakresie wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia i łączności, dedykowanego dla wszystkich szczebli dowodzenia do żołnierza włącznie;

 • nagrodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla produktu najlepiej służącemu bezpieczeństwu żołnierzy Sił Zbrojnych RP - przyznaną podczas XXII MSPO, za integrację Systemu Systemów JAŚMIN (którego jednym z głównych komponentów programowych był również Web Portal JAŚMIN) z Automatycznym Sygnalizatorem Skażeń PROMETHEUS;

 • 2 nagrodami Defender uzyskanymi podczas kolejnych edycji MSPO:
  • za najnowszą / znacznie rozbudowaną wersje SWD C3IS JAŚMIN - Zautomatyzowany System Systemów Zarządzania Walką dla Wszystkich Szczebli / Poziomów Dowodzenia i Działań Wojsk, do żołnierza włącznie. Jednym z zasadniczych komponentów programowych tego rozwiązania jest Web Portal JAŚMIN:
  • za Zintegrowany System Informacyjny WTS, którego jednym z głównych komponentów programowych był także Web Portal JAŚMIN:

 • tytułem "Symbol Innowacji 2015" w ramach ogólnopolskiego programu prowadzonego przez Monitor Rynkowy Dziennika Gazeta Prawna i Monitor Biznesu Rzeczpospolitej, głównie za Sieciocentryczną Platformę Teleinformatyczną JAŚMIN, w tym jej oprogramowanie Web Portal JAŚMIN.