Produkty

System Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA (w tym ZWT JAŚMIN)

System Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA

System Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA (w tym ZWT JAŚMIN) oparty jest o oprogramowanie, które służy do zarządzania i monitoringu pracy urządzeń wchodzących w skład m.in. wymienionych Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych. Narzędzie to wykorzystuje m.in. protokoły: TCP (Transfer Control Protocol), IP (Internet Protocol), UDP (User Datagram Protocol) oraz SNMP (Simple Network Management Protocol), stosowany do nadzorowania pracy sieci.

System Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA

Do zasadniczych funkcji systemu należy zaliczyć m.in.:

  • wizualizację nadzorowanej sieci i zgłaszanie awarii, celem ich szybkiej identyfikacji i usunięcia;
  • budowanie historii pracy sieci tak, aby można było odnaleźć jej elementy krytyczne, ewentualne obciążenia i zwiększyć jej wykorzystanie;
  • budowanie pełnej dokumentacji zarządzanej sieci.

System Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA

System Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA