Aktualności

W 2023 r. też wzorowo wykonywaliśmy zamówienia krajowe i zagraniczne

Obejmowały one kilkadziesiąt dostaw / realizacji dla Kontrahentów krajowych oraz zewnętrznych (również licznych liczących się przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych i dydaktycznych) wysoce specjalistycznych projektów, produktów, usług oraz warsztatów z zakresu wojskowego ICT. Tak jak dotychczas: wykonaliśmy je bez uwag Zamawiających i przed terminem. W ten sposób ponownie przysporzyliśmy wymiernych korzyści w skali narodowej oraz sojuszniczej, też dla Skarbu Państwa.

Zasadnicze z ww. zamówień (często wieloletnich) odnosiły się i/lub dotyczą: