Aktualności

SZK JAŚMIN podczas międzynarodowych przedsięwzięć dot. zarządzania kryzysowego

W dniach 21-22.05 br., na zaproszenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wzięliśmy udział w międzynarodowej konferencji i warsztatach Littoral OpTech-Poland Workshop 2024. Wydarzenie poświęcone było analizie wyzwań w świetle dynamicznie zmieniającej się sytuacji na Morzu Bałtyckim. Razem z przedstawicielami Marynarki Wojennej, analitykami oraz ekspertami z morskiej branży technologicznej i sektora obronnego, mieliśmy okazję omówić bieżące szanse, zagrożenia, trendy polityczne na Morzu Bałtyckim. Konferencja była doskonałą okazją do dyskusji, w jaki sposób działająca na AMW, multimedialna pracownia taktyki działań sił morskich, oparta o systemy programowe TELDAT (w tym: HMS C3IS JAŚMIN - Wielodomenowy Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego, BMS C3IS JAŚMIN - Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny, CID C3IS JAŚMIN - Serwer Identyfikacji Bojowej i SZK JAŚMIN - Wielośrodowiskowy Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego), wpisuje się w krajobraz operacyjnego i taktycznego zarządzania bieżącą sytuacją na morskim wybrzeżu. Duże zainteresowanie przedstawicieli świata nauki i uczelni wojskowych, po raz kolejny potwierdziło potencjał SZK JAŚMIN rekomendowanego naszym partnerom. Podczas niniejszego wydarzenia prezentowaliśmy właśnie ten produkt i jego funkcjonalności, które mogą z powodzeniem zostać wykorzystane do zarządzania sytuacjami kryzysowymi, takimi jak np. katastrofy w ruchu morskim.

Z kolei „Technologie satelitarne w zarządzaniu kryzysowym” to temat następnej międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Gdańsku przez Polską Agencję Kosmiczną, w której uczestniczyliśmy w dniach 27-28 maja. Tegoroczne spotkanie miało na celu przybliżenie i prezentację najnowszych technologii przedstawicielom administracji publicznej z Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Dzięki licznej obecności reprezentantów europejskich agencji, parlamentu i instytucji samorządowych, eksperci oraz przedstawiciele biznesu mieli okazję przybliżyć m.in. rolę technologii kosmicznych i usług satelitarnych wykorzystywanych na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz rozwiązania zapewniające ochronę ludności cywilnej. Nasz ekspert podczas prelekcji przedstawił potencjał i możliwości  SZK JAŚMIN – kompleksowego, Wielośrodowiskowego Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego, wykorzystującego jako jeden z kanałów telekomunikacyjnych także łączność satelitarną, która może być z powodzeniem wykorzystana jako jedno z mediów zapewniających kompleksowe zobrazowanie sytuacji w systemie SZK JAŚMIN. W części praktycznej tego wydarzenia prezentowaliśmy m.in. przykładowe mobilne wyposażenie ratowników / funkcjonariuszy / wolontariuszy zintegrowane z SZK JAŚMIN, a także demonstracyjne  (polowe i pojazdowe) Mobilne Centra Zarządzania Kryzysowego wyposażone w to innowacyjne rozwiązanie.