Aktualności

Dotychczas w 2023 r. ponownie odnieśliśmy sukcesy w ważnych przedsięwzięciach narodowych i sojuszniczych

TELDAT kolejny raz udział w nich przygotowywał i realizował dużym wysiłkiem organizacyjno-technicznym i finansowym. Ponownie z dużym zaangażowaniem i determinacją podejmował te złożone działania, bowiem wydatnie służą one m.in. rozwojowi / doskonaleniu naszych kompetencji, potencjału, produktów oraz usług. Głównymi z tych wyzwań były np.:

  • liczne ćwiczenia wojskowe, w których Inżynierowie i systemy TELDAT od wielu lat systematycznie, z powodzeniem, najdłużej i w najszerszym zakresie biorą udział. W br. miało to miejsce szczególnie w trakcie rozgrywania: NATO CWIX (największego ćwiczenia sojuszniczego interoperacyjności bojowej, w którym uczestniczyliśmy 16. raz), BQ (największego międzynarodowego ćwiczenia z wojskami i wyjątkowo dużą ilością sprzętu bojowego, w którym braliśmy udział już 8. raz) oraz ANAKONDA, zwłaszcza w ramach jej eksperymentalnej części FEX - Field Experimentation Exercise (jednego z największych krajowych ćwiczeń odbywających się w warunkach poligonowych);
  • duża ilość innych istotnych krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, w tym sprawdzeń / testów specjalistycznych rozwiązań TELDAT, także przeznaczonych do wykorzystania w zarządzaniu kryzysowym oraz pojazdach wojskowych, które również przeszły z pełnym sukcesem.

Wobec powyższego, słowa najwyższego szacunku, uznania i podziękowania kierujemy szczególnie pod adresem Naszych Specjalistówktórzy bezpośrednio przygotowywali i realizowali od strony przemysłowo-technicznej nasz narodowy udział w tych przedsięwzięciach, a także kolejny raz wzorowo reprezentowali w ich trakcie Polskę oraz Krajowy Przemysł Obronny.