O firmie

Informacje ogólne

 

 

 

TELDAT siedziba noc

 

TELDAT jest jedyną polską firmą z zakresu wojskowego ICT (w tym kompleksowych, zintegrowanych, mobilnych oraz rozlegle działających zautomatyzowanych systemów zarządzania walką i działaniami kryzysowymi) 28. rok dynamicznie i efektywnie funkcjonującą w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa i obronności narodowej oraz sojuszniczej, która posiada w tej dziedzinie: największy narodowy i liczący się w świecie wysoko wyspecjalizowany potencjał (także inżynierski), szerokie kompetencje i zdolności oraz kompleksowe i zunifikowane, w niektórych płaszczyznach unikalne i referencyjne, cenione w kraju oraz za granicą rozwiązania sprzętowe i programowe. Spółka jest przedsiębiorcą realizującym zadania na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dysponuje jednymi z najwyższych i najszerszych uprawnień w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony informacji niejawnych. Specjalizuje się głównie w wzorowej / skutecznej i terminowej realizacji przedsięwzięć: badawczo-rozwojowych, związanych z projektowaniem, produkcją, rozwojem oraz wdrażaniem i utrzymaniem (w tym rzadko spotykanym w wojskowych rozwiązaniach ICT zdalnym serwisowym nadzorem) specjalistycznych produktów teleinformatycznych, dedykowanych zwłaszcza dla podmiotów realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obrony narodowej oraz sojuszniczej (dla których zawsze wykonuje umowy / zamówienia przed terminem i bez uwag z ich strony). Posiada również niezbędne świadectwa, certyfikaty, inne szerokie uprawnienia oraz wyjątkowo liczne i znaczące  nagrody oraz wyróżnienia, uzyskane w Polsce i za granicą, m.in. za opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań (były one przyznane np. przez: Prezydenta, MON, Ministra NiSW RP i czołowe światowe korporacje obronne). Całość ww. atrybutów pozycjonuje TELDAT w czołówce projektantów i producentów zwłaszcza zintegrowanych (zautomatyzowanych oraz kompleksowych) systemów zarządzania walką, wsparcia działań wojsk i łącznościtakże określanych systemami systemów.

Wyroby oraz świadczone usługi TELDAT (jak żadne inne polskie tego typu) były i są w dużym asortymencie, dużej ilości, szerokim zakresie oraz z sukcesem wykorzystywane, a także badane i testowane, m.in. w:

  • większości jednostek i instytucji Wojska Polskiego, Siłach Zbrojnych wielu państw sojuszniczych (a także w fazie wdrażania w kolejnych armiach koalicyjnych) oraz na najważniejszych międzynarodowych teatrach działań pokojowych i stabilizacyjnych, zdyslokowanych zwłaszcza w: Afganistanie, Pakistanie, Republice Środkowoafrykańskiej, Kongo, Czadzie, krajach nadbałtyckich, na Bałkanach, Kuwejcie oraz kontyngentach na Łotwie, w Rumunii i we Włoszech, Iraku, Bośni i Hercegowinie oraz Libanie;

  • kolejnych edycjach największych militarnych ćwiczeń organizowanych przez Siły Zbrojne RPUSA oraz NATO, w tym w zakresie wsparcia dowodzenia i łączności. Były i są nimi m.in.: Combined EndeavorNATO CWIDNATO CWIX (rozgrywane w wielu państwach europejskich), Bold Quest (realizowane głównie w USA), ALLIED SPIRIT i COMBINED RESOLVE (rozgrywane w Niemczech), SABER STRIKE oraz ANAKONDA (szczególnie edycje rozgrywane w ostatnich latach np. w Polsce) oraz BAGRAM, DRAGON, COMPACT GREY, BORSUK, STOKROTKA, PIERŚCIEŃ, ŚWIDER i LATOWICZ (realizowane na polskich poligonach). W wielu tych przedsięwzięciach rozwiązania i usługi TELDAT były wykorzystywane jako referencyjne oraz jedyne polskie;

  • międzynarodowych projektach i programach o zasięgu globalnym, np.: realizowanych w coraz szerszym zakresie z Raytheon z USA oraz w ramach Wielostronnego Programu Interoperacyjności MIP (Multilateral Interoperability Programme), w którym TELDAT oraz jego produkty występują od lat także jako jedyne polskie i będące jednymi z nielicznychktóre przeszły najwyższy poziom tych sprawdzeń;

  • polskich, NATO-wskich, europejskich i amerykańskich laboratoriach badawczych, w tym wielokroć w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Przykładowo w tych ostatnich były one szeroko sprawdzane (także w przedmiocie wspomnianego bezpieczeństwa) przez ponad rok. Pozytywne rezultaty m.in. tego procesu zdecydowały, że wojskowe rozwiązania produkowane przez TELDAT są dedykowane na rynek globalny do nowej generacji systemu Patriot.

28-letnia aktywna i efektywna działalność TELDAT w omawianej dziedzinie istotnie przyczyniła się do rozwoju zautomatyzowanych systemów dowodzenia, wsparcia działań wojsk i łączności, również w wymiarze sojuszniczymPozwoliło to na usytuowanie Polski w niniejszym zakresie w czołówce państw NATO, co wcześniej nigdy nie miało miejsca. Rozsławiło i rozsławia także nasz kraj w świecie oraz przyczyniło się do promocji polskiej marki.

Flagowym i zarazem innowacyjnym zbiorem produktów TELDAT jest Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN (SPT JAŚMIN) - unikalny, a także kompleksowy Wielodomenowy System Systemów Zarządzania Walką i Łączności. Jest on szerokim zbiorem specjalistycznych narodowych systemów, urządzeń i oprogramowań, na bazie których sprawnie (jak z klocków) można budować i rozwijać zautomatyzowane, w pełni zintegrowane oraz rozlegle działające systemy zarządzania walką itp., czego nie umożliwiają żadne inne, zwłaszcza polskie produkty.

Powyższe rozwiązania cieszyły się i cieszą uznaniem Zamawiających, Gestorów, Organizatorów oraz Użytkowników wojskowych systemów teleinformatycznych Sił Zbrojnych RP, a także Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i USA. Ich walory, niezawodność i wysoka interoperacyjność zostały udokumentowane m.in. licznymi: nagrodami, certyfikatami, potwierdzeniami i pozytywnymi opiniami, w tym sygnowanymi przez Agencję NCI (NATO Communications and Information Agency) / NATO C3 Agency. Tego typu ważnymi nobilitacjami, w tym Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie dysponują zwłaszcza żadne inne polskie tej klasy wyroby techniki wojskowejNie mają one także np. referencji eksploatacyjnych Akademii Sztuki Wojennej (wcześniej AON), które posiada głównykompleksowy i w wielu zakresach też unikalny i jeden z najważniejszych komponentów ww. platformy JAŚMIN - SWD C3IS JAŚMIN - oprogramowanie / Wielodomenowy Zautomatyzowany System Systemów Zarządzania Walką na wszystkich poziomach dowodzenia i działań wojsk, z którego uniwersalnego i także unikalnego zestawu usług (co jest pierwszorzędną cechą tego rozwiązania) zbudowane są jego zunifikowane i wzajemnie spójne systemy / moduły programowe (zasadniczym i najbardziej kompleksowym z nich jest HMS C3IS JAŚMIN - Wielodomenowy Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego), dedykowane dlaHMS JAŚMIN (Systemu Zarządzania Walką i Łączności Poziomu Operacyjnego/Taktycznego), BMS JAŚMIN (Systemu Zarządzania Walką i Łączności Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny), którego istotnym komponentem jest także VIS JAŚMIN (jedyny tej generacji System Komunikacji Pokładowej, stanowiący najbardziej zminiaturyzowany podstawowy pokładowy węzeł teleinformatyczny), DSS JAŚMIN (Systemu Zarządzania Walką i Łączności Żołnierza), JFSS JAŚMIN (Systemu Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP / JTAC), CID JAŚMIN (Serwera Identyfikacji Bojowej) istotnie zwiększającego identyfikację obiektów wojsk własnych i sojuszniczych oraz wymianę danych w tym zakresie między rodzajami sił zbrojnych, który - także jako jedyny polski wyrób - uzyskał rekomendację NATO (jego międzynarodowej komisji CIAV - Coalition Interoperability Assurance & Validation) do operacyjnego wykorzystania oraz SZK JAŚMIN (Systemu Zarządzania Kryzysowego).

Kolejną pierwszorzędną cechą ww. rozwiązań jest to, że posiadają one także specjalnie zaprojektowany dla nich sprzęt wojskowy. Podobnie jak omówione powyżej oprogramowanie jest on również wzajemnie zunifikowany i cechuje go pełna spójność, minimalne gabaryty, waga i zużycie energii, zdolność do ochrony informacji niejawnych, wysoka odporność na uszkodzenia i warunki klimatyczne. Dotyczy to też urządzeń pokładowych (w tym jednych z najlepszych w świecie wojskowych terminali komputerowych) przeznaczonych do transporterów opancerzonych, czołgów itd., np. ww. BMS JAŚMIN.

Następnym wyróżnikiem rozwiązań ww. Systemu Systemów JAŚMIN jest m.in. to, że wywodzą się z nich (technologicznie i funkcjonalnie) wojskowe wyroby teleinformatyczne od wielu lat wykorzystywane w nowej generacji systemach Patriot w dużej ilości armii sojuszniczych oraz wdrażane w kolejnych. Za dynamiczne wzrastające i wzorowe dostawy tych rozwiązań na rynek globalny oraz ich wysoką jakość TELDAT, jako dotychczas również jedyna polska firma obronna, został w latach 2018-2022 wyróżniony także: medalem „Zasłużony dla Eksportu RP”, nagrodami „EPIC Award” przez Raytheon Global, „4-Gwiazdkowy Doskonały Dostawca” („4-Star Supplier Excellence Award”) przez Raytheon Integrated Defense Systems (IDS) oraz „Premier Award” przez Raytheon Technologies. Do ww. zagranicznych nobilitacji spółka została wyselekcjonowana spośród wielu tysięcy dostawców z całego świata, którzy realizują kontrakty dla ww. czołowej i liczącej się na międzynarodowym rynku obronnym korporacji amerykańskiej.