Aktualności

Intensywny rozwój także Wielośrodowiskowego Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN

Wielośrodowiskowy Zautomatyzowany System Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN (SZK JAŚMIN) - innowacyjny i rozlegle działający produkt TELDAT doskonale wpisuje się w aktualne potrzeby rynku. Rozwiązanie to zapewnia kompleksowe wsparcie organów administracji publicznej oraz działań Sił Zbrojnych RP podczas akcji ratowniczych, działań kryzysowych i prewencyjnych. System ten ułatwia całościowe wsparcie wszystkich struktur biorących udział w tych przedsięwzięciach, dzięki niemu możliwe jest np.: planowanie, zarządzanie, dowodzenie, kierowanie oraz bieżące cyfrowe zobrazowanie i monitorowanie zagrożeń militarnych oraz niemilitarnych na wielu poziomach i szczeblach. SZK JAŚMIN i jego możliwości były implementowane, prezentowane i wykorzystywane także w 2023 roku w licznych przedsięwzięciach związanych z omawianym obszarem działania, w tym ćwiczeniach, warsztatach, laboratoriach, kongresach, konferencjach i wystawach. Ostatnimi z nich były chociażby: poniżej wskazane laboratoria szkolno-treningowe, Security Forum Darłowo, Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej ODPORNOŚĆ, Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa KOBED, konferencja bITconf, Warszawskie Forum Bezpieczeństwa - Warsaw Security Forum, obchody święta 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, konferencja planistyczna w 9. Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, a także liczne warsztaty zrealizowane m.in. dla przedstawicieli Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im Tadeusza Kościuszki, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy, Urzędu Marszałkowskiego oraz powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego województwa kujawsko-pomorskiego, a także Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W wielu z ww. przedsięwzięć SZK JAŚMIN był i nadal jest prezentowany, wykorzystywany, a także intensywnie rozwijany przez TELDAT w wersji web’owej, który w ostatnim czasie dokonał przełomowego przeskoku, implementując liczne nowe technologie, istotne funkcjonalności oraz zyskując swobodny dostęp do wielu danych krytycznych z punktu widzenia zarządzania kryzysowego itp. Rozwiązanie to w powyższej wersji można zasilić m.in. w dowolne podkłady mapowe oraz informacje pozyskiwane w czasie rzeczywistym, np.: meteorologiczne, hydrologiczne, czy np. o ruchu statków morskich i powietrznych. Umożliwia ono również dostęp do danych z ogólnie dostępnych źródeł informacji przestrzennej, na bazie dyrektywy wspólnotowej INSPIRE, np. dotyczących: obszarów zagrożeń powodziowych, lokalizacji placówek opieki zdrowotnej, budowli ochronnych, hydrantów, posterunków policji oraz straży pożarnej.

Bieżące zapotrzebowanie na operatorów / specjalistów z dziedziny zarządzania kryzysowego zostało dostrzeżone też przez wojskowe i cywilne uczelnie wyższe, które od kilku lat wprowadzają ww. kierunek do swojej oferty, zwłaszcza po zaistnieniu i trwaniu ostatnich istotnych zagrożeń: militarnych, związanych z nielegalną migracją itp. Dlatego również w 2023 roku zostały utworzone we współpracy z TELDAT kolejne profesjonalne laboratoria szkolno-treningowe zarządzania kryzysowego wyposażone w SZK JAŚMIN, m.in. w: Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Mławie oraz Łużyckiej Szkole Wyższej w Żarach (co jest selektywnie zilustrowane poniżej). Proces ten był zainicjowany i przeprowadzony przez właściwe instytucje oraz uczelnie i poprzedzony stosownymi postępowaniami przetargowymi przeprowadzonymi przez te podmioty, w których SZK JAŚMIN w wyniku obiektywnych ocen, został wybrany jako rozwiązanie spełniające stawiane wymagania dla tego typu rozwiązań.

Aktualnie w Polsce funkcjonuje 7 tego typu laboratoriów. Wyszkolono w nich ponad 1000 specjalistów, w tym instruktorów i operatorów z zarządzania kryzysowego, co jest dużym kapitałem w tym zakresie.