Aktualności

O tym, że Polska dysponuje bogatą zunifikowaną paletą jednych z najlepszych rozwiązań z zakresu wojskowego IT potwierdziliśmy również podczas MSPO 2017

Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach zaprezentowaliśmy premierową wersję Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMINuniwersalnego, w wielu dziedzinach unikalnego i rozlegle działającego systemu systemów zarządzania walką od szczebla operacyjnego do żołnierza włącznie oraz także nowe wersje jego zasadniczych, zunifikowanych i też jedynych tego typu zwłaszcza narodowych komponentów, m.in.:

  • System Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (SWD C3IS JAŚMIN) zintegrowany z systemami szkolenia i symulacji działań bojowych - zautomatyzowany i innowacyjny system zarządzania walką dla wszystkich szczebli dowodzenia i działania wojsk (także: OT i TZKOP), m.in. integrujący inne systemy krajowe i sojusznicze. Jest to kluczowe, dojrzałe i rozlegle działające narzędzie programowe całej prezentowanej platformy teleinformatycznej. W jego skład wchodzą Moduły Programowe (np.: HMS C3IS JAŚMIN, BMS C3IS JAŚMIN, DSS C3IS JAŚMIN, JFSS C3IS JAŚMIN i SZK C3IS JAŚMIN), które stanowią zasadnicze oprogramowanie wsparcia dowodzenia i działania wojsk większości poniżej wymienianych systemów;
  • System Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji i Brygady - HMS JAŚMIN z wysoce mobilnymi i zdolnymi do przerzutu Węzłami Teleinformatycznymi w wersjach kontenerowej i przenośnej;
  • System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny - BMS JAŚMIN, także z pokładowym Węzłem Teleinformatycznym, w którego skład wchodzi m.in. superINTERKOM-VIS JAŚMIN wykonany w technologii IPv6 (dedykowany dla wszelkich platform mobilnych, w tym czołgów);
  • System Zarządzania Walką Żołnierza - DSS JAŚMIN, również z personalnym Węzłem Teleinformatycznym;
  • System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP / JTAC - JFSS JAŚMIN, wykorzystujący też symulację wirtualną w procesie kształcenia operatorów wsparcia ogniowego i naprowadzenia lotnictwa (również z WOT);
  • System Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN (SZK JAŚMIN) - także innowacyjne i rozlegle działające rozwiązanie, przeznaczone do zastosowania na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego w strukturach Sił Zbrojnych RP oraz administracji publicznej;
  • Rodzina najbardziej odpornych i wydajnych komputerowych terminali i serwerów militarnych dla wszystkich rodzajów platform bojowych (w tym ww. BMS) i żołnierza;
  • System Bezpiecznej Wymiany Informacji - SBWI (zwany także SARON), wyposażony w najnowszy kompaktowy Moduł Bramy KTSA GSM, przeznaczony do globalnego, grupowego alarmowania i powiadamiania/informowania Sił Zbrojnych RP i administracji publicznej, np. za pomocą sieci komórkowych GSM/LTE/CDMA.

Skład, wyjątkowość, unifikację i kompleksowość SPT JAŚMIN oraz rozwiązań wchodzących w skład tej platformy teleinformatycznej (sprzętowych i programowych) obrazowo przedstawia poniższa tabela.

Ww. wyroby stanowiły także najbogatszy zbiór targowych wysoko specjalistycznych rozwiązań z zakresu wojskowego IT, które były wysoko oceniane (a nawet podziwiane) m.in. przez wyjątkowo liczne polskie i zagraniczne delegacje rządowe, wojskowe, sektora publicznego, a także ogólnopolskie media itp. W wielu przypadkach potwierdzały one potrzebę wdrożenia wielu tych rozwiązań, a także przydatność i efektywność licznych tych, które są już wykorzystywane w strukturach resortu ON i innych ważnych agendach rządowych, w tym na arenie międzynarodowej, np. w misjach pokojowo-stabilizacyjnych.

Wszystkim Gościom serdecznie dziękujemy za odwiedzenie stoiska TELDAT, a naszej kadrze inżynierskiej gratulujemy profesjonalnie przygotowanej i zrealizowanej demonstracji wszystkich eksponowanych rozwiązań.