Aktualności

Obecność inżynierów i rozwiązań TELDAT w obchodach święta Wojsk Łączności i Informatyki

W dniu 19.10.2017 r. wzięliśmy udział w tegorocznych obchodach święta Wojsk Łączności i Informatyki w Zegrzu, co miało miejsce na zaproszenie Organizatorów tego ważnego przedsięwzięcia. W ramach ww. podniosłego wydarzenia m.in.:

  • praktycznie zademonstrowaliśmy kolejną odsłonę Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN - jako kompleksowego i innowacyjnego zbioru rozwiązań klasy C4ISR, dedykowanych na wszystkie szczeble dowodzenia;
  • wzięliśmy udział w konferencji szkoleniowo-metodycznej nt. „Kierunków rozwoju wojskowych systemów łączności i informatyki” i zaprezentowaliśmy studium przypadku wielostronnego i wieloszczeblowego rozwoju Systemu Systemów JAŚMIN, jako odpowiedź na problemy i obszary z jakimi można spotkać się na współczesnym polu walki, zwłaszcza w zakresie automatyzacji dowodzenia;

  • Szef Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności DG RSZ - Pan Płk. dypl. Zygmunt Malec wręczył Prezesowi TELDATu - Panu dr. inż. Henrykowi Kruszyńskiemu pisemne wyrazy uznania dla naszej Spółki za wieloletni wkład i aktywne zaangażowanie w zakresie modernizacji oraz rozwoju systemów dowodzenia i łączności. Zatem tą drogą serdecznie dziękujemy za to uznanie i zaproszenie przedstawicieli TELDATu do udziału w obchodach święta Wojsk Łączności i Informatyki.

Więcej informacji (w tym zdjęć) z przebiegu obchodów tego doniosłego święta i naszego udziału w nich można znaleźć również na poniższych stronach: