Produkty

TELDAT Battlefield Directory

TELDAT Battlefield Directory

Oprogramowanie TELDAT Battlefield Directory jest częścią Systemu Zarządzania JAŚMIN. Jest to oprogramowanie dostarczające głównie usługi katalogowe zawierające obiekty, np.: Użytkowników, aplikacje, urządzenia i inne zasoby sieciowe.

Usługa katalogowa zapewnia jeden logiczny i precyzyjny sposób opisu wszystkich urządzeń i usług sieciowych. Hierarchicznie organizuje zasoby sieciowe (np.: Użytkowników, urządzenia, zespoły robocze, usługi sieciowe, woluminy, serwery plików, serwery baz danych, obiekty itp.) na drzewie katalogowym.

TELDAT Battlefield Directory umożliwia udostępnianie danych aplikacjom za pomocą protokołu LDAPv3 szyfrowanego z użyciem TLS. Może być wykorzystany przez wielu klientów pocztowych (MS Outlook, Outlook Express i Mozilla Thunderbird) jako książka adresowa.

TELDAT Battlefield Directory

Główną zaletą oprogramowania TELDAT Battlefield Directory jest możliwość budowania uniwersalnej bazy informacji na potrzeby prowadzonych działań, a także automatyczny i bezpieczny dostęp do tych zasobów przez nowych Użytkowników w każdych warunkach.

W oparciu o urządzenia Systemu JAŚMIN, stanowiące sprzętową platformę bazodanową, możliwe jest zapewnienie usług katalogowych podczas działań na szczeblu taktycznym i operacyjnym.

TELDAT Battlefield Directory