Aktualności

TELDAT uhonorowany przez Raytheon Technologies nagrodami Premier Award

Raytheon Technologies w maju br. przyznał firmie TELDAT nagrody Premier Award za współpracę w 2021 r. i szczególne osiągnięcia w kategoriach: Zarządzanie Biznesem/Obsługa Klienta i Współpraca. Premier Award to coroczna platforma nagradzania w ramach Programu Raytheon Technologies Performance+, mająca na celu wyróżnienie dostawców o najwyższej wydajności, którzy zapewnili firmie Raytheon Technologies wyjątkową wartość w jednej z czterech kluczowych kategorii: Konkurencyjność Kosztowa, Technologia i Innowacje, Zarządzanie Biznesem/Obsługa Klienta oraz Współpraca.

Są to już kolejne bardzo ważne i prestiżowe wyróżnienia dla TELDAT przyznane przez Raytheon Techonologies. Wieloletnia już współpraca z tym amerykańskim Partnerem to od samego początku proces twórczy, systematycznie rozwijający się i korzystny dla obu stron, również dla obronności sojuszniczej, promocji Polski oraz marki polskiej w świecie. Współdziałanie to umożliwiło zwłaszcza wprowadzenie TELDAT na globalny rynek obronny i ugruntowywanie pozycji na nim. Umożliwiło również zacieśnienie polsko-amerykańskich relacji biznesowo-technicznych i międzyludzkich na każdym poziomie współpracy i zarządzania. Dzięki owocnemu i konstruktywnemu współdziałaniu z Raytheon Missiles & Defense, jednej z czterech firm wchodzących w skład Raytheon Technologies, TELDAT zaznaczył też silniejszą obecność m.in. na amerykańskim rynku obronnym, co umożliwiło też ustanowienie swojej stałej obecności w Stanach Zjednoczonych i aktywniejsze działanie w tej części świata. 

 

Szersze informacje uzupełniające i obrazujące zaangażowanie TELDAT, a także rezultaty dotychczasowej współpracy z Raytheon Missiles & Defense, przedstawiają m.in. poniższe:

  • materiały filmowe:

 

  • fotografie: