Aktualności

Wielowymiarowy sukces TELDAT na MSPO 2018

Z przyjemnością informujemy, że odnieśliśmy olbrzymi sukces na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO 2018 – jednych z trzech największych targów obronnych w Europie, odbywających się w dniach 04–07.09.2018 r.). Osiągnięcie to miało wielowymiarowe znaczenie, ponieważ:

 • po pierwsze odwiedziła naszą bogatą ekspozycję rekordowa liczba Gości, na czele z: Prezydentem RP, Przedstawicielami SKON i Kierownictwa tej ważnej komisji sejmowej, MON i Kierownictwa niniejszego resortu, BBN i Kadry kierowniczej tej instytucji, Wojska Polskiego i jego Dowództwa, innych krajowych i zagranicznych ministerstw, agend rządowych, innych armii, przemysłu polskiego i zagranicznego oraz licznych mediów. Odwiedzający żywo interesowali się dużymi, liczącymi się w świecie i w wielu przypadkach unikalnymi osiągnięciami TELDAT w zakresie wojskowego IT itp. Zatem tą drogą jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim Osobom przybyłym na naszą ekspozycję targową oraz zainteresowanie jakie wykazali m.in. kompetencjami i produktami TELDAT oraz naszego wieloletniego Partnera Gospodarczegospółki CMGI;
 • po drugie nasza spółka i tym samym Polska potwierdziła, że dysponuje bogatą zunifikowaną paletą jednych z najlepszych w świecie (w niektórych dziedzinach unikalnych) rozwiązań z zakresu wojskowego IT, które w większości wchodzą w skład Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN (jej ukompletowanie, wyjątkowość, kompleksowość itp. przedstawia poniższa tabela). W trakcie niniejszych targów zasadniczy produkt tej platformy otrzymał prestiżową nagrodę DEFENDERnajwyższą i jedyną tego typu dedykowaną dla wyrobów z zakresu dowodzenia, łączności, informatyki, geografii wojskowej i rozpoznania, która jest przyznawana przez liczną komisję składającą się z prominentnych przedstawicieli: MON (w tym PUiM) i SZ RP, BBN, MSZ, MNiSW, Kancelarii Premiera, ŻW, ABW, SG, Policji i PSP. Ta wysoka nobilitacja została przyznana SWD C3IS JAŚMINzautomatyzowanemu Systemowi Systemów zarządzania walką dla wszystkich szczebli/poziomów dowodzenia i działań wojsk, do żołnierza włącznie. Stanowi ona jednocześnie wyróżnienie m.in. dla HMS JAŚMIN, BMS JAŚMIN, DSS JAŚMIN, JFSS JAŚMIN i SZK JAŚMIN, których głównymi komponentami są nw. moduły programowe wchodzące w skład nagrodzonego rozwiązania. Powstanie tego innowacyjnego, kompleksowego, wysoce specjalistycznego i interoperacyjnego Systemu Systemów przyczyniło się do istotnego rozwoju zautomatyzowanych systemów dowodzenia oraz wsparcia działań wojsk, także w wymiarze sojuszniczym. Pozwoliło również na usytuowanie Polski w tej dziedzinie w czołówce państw NATO, co wcześniej nigdy nie miało miejsca. Sprzyjało temu zaprojektowanie, tworzenie i dynamiczne rozwijanie SWD C3IS JAŚMIN zgodnie z koncepcją Service-Oriented Architecture oraz dysponowanie przezeń unikalnym, w pełni zunifikowanym, kompleksowym oraz uniwersalnym zestawem usług, zapewniającym zwłaszcza skalowalność oraz modułową budowę tego wyrobu techniki wojskowej. Dzięki temu ten System Systemów pozwala w prosty sposób (jak z klocków) budować w pełni zunifikowane specjalistyczne systemy oraz moduły programowe, dedykowane dla konkretnych szczebli/poziomów dowodzenia i działań wojsk (dostosowane do wymagań Użytkowników), w tym prezentowane podczas tegorocznego MSPO:
  • HMS C3IS JAŚMIN z Web Portal JAŚMIN – oprogramowanie-główny komponent Systemu Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku (HMS JAŚMIN), które posiada również duże udokumentowane zdolności m.in. do: integracji innych systemów krajowych oraz sojuszniczych i tym samym tworzenia POSO (Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej). Rozwiązanie to jest wdrożone i globalnie wykorzystywane w SZ RP,
  • BMS C3IS JAŚMIN – oprogramowanie-też zasadniczy komponent Systemu Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny (BMS JAŚMIN), które – co bardzo ważne – jest zunifikowane/w pełni spójne m.in. z ww. HMS C3IS JAŚMIN (w szerokiej skali eksploatowanym już w WP), zawierającym około 80% zasadniczych funkcjonalności BMS,
  • DSS C3IS JAŚMIN – oprogramowanie-główny element Systemu Zarządzania Walką Żołnierza (DSS JAŚMIN), też w pełni zintegrowane z wszystkimi komponentami programowymi omawianymi w niniejszym dokumencie,
  • JFSS C3IS JAŚMIN – oprogramowanie-także zasadniczy komponent Systemu Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP (JFSS JAŚMIN), również w pełni spójne i gotowe do współpracy z wszystkimi prezentowanymi rozwiązaniami,
  • SZK C3IS JAŚMIN – oprogramowanie-najważniejszy element Systemu Zarządzania Kryzysowego (SZK JAŚMIN) dla jednostek administracji publicznej oraz Resortu Obrony Narodowej, także gotowe do współdziałania z opisywanymi wyrobami techniki wojskowej.

Wszystkie walory i innowacyjne zdolności SWD C3IS JAŚMIN (także jego wskazanych komponentów) potwierdzają też inne przyznane mu nagrody/wyróżnienia (również otrzymane od resortu ON, np. w 2016 r.) oraz liczne dokumenty, którymi w jednym oraz drugim przypadku nie dysponowały i nie dysponują żadne inne tego typu wyroby techniki wojskowej w Polsce. Dowodami tego są m.in.: polecenie wdrożenia do SZ RP oprogramowania HMS C3IS JAŚMIN (wspomnianego zasadniczego systemu nagrodzonego rozwiązania) oraz szerokie zapotrzebowanie dowódców na wykorzystanie operacyjne tego SpW, liczne potwierdzenia otrzymania przez ten System Systemów wskazanych nobilitacji (w tym od: Prezydenta RP, MON i Rady Programowej MSPO), uzyskane przezeń certyfikaty oraz również potwierdzenia interoperacyjności i referencyjności wydane m.in. przez NATO i WP, rekomendacje i pozytywne opinie eksploatacyjne sygnowane np. przez ASzWoj (dedykowane także dla ww.: HMS, BMS i DSS C3IS JAŚMIN), liczne dokumenty oraz raporty zawierające pozytywne wyniki z wyjątkowo szerokich badań i testów, publikowane i/lub będące w dyspozycji m.in.: MON (np. PUiM), SZ RP, NATO, U.S. Army (w tym U.S. European Command) oraz Wielostronnego Programu Interoperacyjności (MIP).

W kontekście powyższego pierwszorzędne znaczenie ma również fakt, iż nagrodzony SWD C3IS JAŚMIN oraz jego ww. komponenty są w zdecydowanej większości dobrze znane żołnierzom WP (również użytkowo), na wprost wpisują się w realizowane i planowane do wykonania przez MON programy oraz projekty i gwarantują im szybki sukces, np. w: „WIERZBie”, „BMSie”, „SPARTANie”, „TYTANie”, „TZKOP”, „KRYZYSie i postępowaniach dot. dostaw oraz modernizacji pojazdów, w tym ich wyposażenia z zakresu automatyzacji dowodzenia itp.;

 • po trzecie zacieśniliśmy i zawiązaliśmy kontakty biznesowo-techniczne z wieloma ważnymi dotychczasowymi oraz nowymi partnerami z kraju i zagranicy. Dobrze rokują one rozwojem i/lub rozpoczęciem obopólnie korzystnej współpracy przemysłowo-naukowej.

Korzystając z tej okazji dziękujemy także Naszej Kadrze za profesjonalne przygotowanie i fachową realizację praktycznych demonstracji naszych specjalistycznych rozwiązań w trakcie tegorocznej edycji MSPO. Serdeczne podziękowania kierujemy również pod adresem Naszego Partneraspółki CMGI za wysokospecjalistyczne oraz niezwykle twórcze wsparcie eksperckie i produktowe w niniejszym zakresie - dzięki Wam Przyjaciele.