Aktualności

Dziesiąte szerokie i efektywne badanie oraz wykorzystanie Systemu Systemów JAŚMIN podczas ćwiczenia NATO CWIX 2017

Najdłużej, najszerzej i najintensywniej z krajowych przedsiębiorstw obronnych systematycznie podejmujemy kosztowne wyzwania i wysiłki (również czasowe) zmierzające m.in. do weryfikacji w wiarygodnym wojskowym środowisku międzynarodowym (także bojowym) swoich specjalistycznych wyrobów oraz kompetencji, co sprzyjało i nadal sprzyja ich dynamicznemu oraz unikalnemu rozwojowi. Te działania i przede wszystkim uzyskane w ich rezultacie efekty (w tym produktowe) w dużym stopniu przyczyniły się do usytuowania Polski w ścisłej czołówce państw NATO w zakresie opracowywania i rozwoju systemów wsparcia dowodzenia, działania wojsk i łączności. Istotną rolę w tym obszarze odegrał np. wielokrotny owocny udział TELDAT i naszych rozwiązań w kolejnych edycjach największego sojuszniczego ćwiczenia interoperacyjności NATO CWID i następnie NATO CWIX. Tak też stało się w trakcie tegorocznej edycji tego ważnego przedsięwzięcia wojskowego, które było dla nas dziesiątym (jubileuszowym) tego rodzaju doświadczeniem itp. Odbywało się ono w dniach 12-29 czerwca 2017 r. w natowskiej siedzibie JFTC (Joint Force Training Centre). TELDAT ponownie uczestniczył w tym ćwiczeniu z najliczniejszym spośród polskich firm: zespołem inżynierów oraz zbiorem najnowszych kompleksowych rozwiązań klasy C4ISR - produktów wchodzących w skład Systemu Systemów JAŚMIN. Po raz kolejny systemy, urządzenia i oprogramowania JAŚMINa pozytywnie przeszły wszystkie zaplanowane badania i z dużym powodzeniem odgrywały swoją rolę w wielu specjalistycznych, dedykowanych obszarach ćwiczenia NATO CWIX, tzw. Focus Areas: Land, Air, Maritime, MIP, FFT, TDL, Communications oraz Modelling & Simulation. W tym roku do testów zostały przez nas zgłoszone, akredytowane przez Krajową Władzę Bezpieczeństwa i zakwalifikowane przez Organizatorów tego ważnego przedsięwzięcia sojuszniczego, zasadnicze komponenty platformy JAŚMIN:

  • HMS JAŚMIN - System Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji i Brygady, ukompletowany głównie w następujące jedyne polskie, dojrzałe i co ważne wdrożone do SZ RP rozwiązania: węzeł teleinformatyczny (ZWT JAŚMIN) oraz oprogramowanie wsparcia dowodzenia i działania wojsk SWD C3IS JAŚMIN - Moduł Programowy HMS C3IS JAŚMIN (wraz z jego ważnym komponentem Web Portal JAŚMIN);
  • BMS JAŚMIN - System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny, także składający się zwłaszcza z następujących jedynych narodowych, dojrzałych i jednych z najnowocześniejszych w świecie rozwiązań: pokładowego węzła teleinformatycznego oraz oprogramowania wsparcia dowodzenia i działania wojsk SWD C3IS JAŚMIN - Modułu Programowego BMS C3IS JAŚMIN. Pierwszorzędną cechą tego systemu jest również to, że jest on zunifikowany z ww. HMS JAŚMIN w dużej ilości z powodzeniem eksploatowanym w SZ RP i w większości składa się z tożsamych komponentów programowych, oferujących funkcjonalności wsparcia dowodzenia oraz zarządzania sprzętem i oprogramowaniem niniejszego rozwiązania szczebla taktycznego (ponieważ jest ono zbudowane na bazie m.in. uniwersalnego Zestawu Usług dedykowanych dla całego omawianego Systemu Systemów JAŚMIN);
  • JFSS JAŚMIN - również jedyny polski System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP, w którego skład wchodzi m.in.: Serwer Identyfikacji Bojowej CID JAŚMIN oraz oprogramowanie SWD C3IS JAŚMIN - Moduł Programowy JFSS C3IS JAŚMIN. Pierwszorzędną cechą tego systemu jest także to, że jest on też w zasadniczej części zunifikowany ze wspomnianym HMS JAŚMIN oraz posiada tożsame oprogramowanie wsparcia dowodzenia, działania wojsk i zarządzania jego zasadniczymi komponentami.

Wymienione rozwiązania JAŚMINa były z powodzeniem wykorzystywane i licznie badane (przeszły około 400 testów) w środowisku koalicyjnym (w którego skład wchodziło blisko 30 państw) w następujących zakresach:

  1. Scenariuszowym - w ramach szeroko rozgrywanych scenariuszy operacyjnych. Brały w nich udział systemy kilkunastu krajów, w tym na najwyższym poziomie dowodzenia HMS JAŚMIN, a także BMS JAŚMIN i JFSS JAŚMIN. Z satysfakcją stwierdzamy, iż te kompleksowe systemy m.in.: odgrywały jedną z głównych ról w scenariuszu wojsk lądowych, stanowiły punkt dostępowy dla innych systemów, efektywnie wspierały procesy dowodzenia oraz skutecznie integrowały i współpracowały z podległymi systemami. Nasze rozwiązania były także z pełnym powodzeniem poddawane badaniom standardów interoperacyjności oraz kolejny raz z dużym sukcesem wykorzystywały wchodzący w jego skład Web Portal JAŚMIN, który wspomagał pracę na stanowiskach dowodzenia, np. poprzez tworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej (POSO).
  2. Funkcjonalnym, w którym także po raz kolejny z dużym powodzeniem przeprowadzono sprawdzenie interoperacyjności rozwiązań HMS JAŚMIN, BMS JAŚMIN, a także JFSS JAŚMIN w głównych obszarach zainteresowań tego ćwiczenia. W ramach niniejszego zestawu testów przeprowadzono też pozytywną weryfikację szeregu zaimplementowanych najnowszych standardów interoperacyjności (które znacząco wzbogacają zestaw usług SWD C3IS JAŚMIN), głównie w zakresie: wymiany danych i wizualizacji sytuacji powietrznej oraz wymiany danych pomiędzy systemami natowskimi oraz innych państw. W tym kontekście na uwagę zasługuje fakt, iż w niniejszym przedmiocie nasi inżynierowie i rozwiązania JAŚMINa od wielu miesięcy zaangażowani (zaangażowane) w ramach sojuszniczej grupy roboczej MIP Working Group (też jako jedyny polski zespół i jedyne krajowe produkty) w badania i rozwój najnowszej wersji standardu interoperacyjności MIP 4.0, co także wysoko pozycjonuje nasz kraj na arenie międzynarodowej w dziedzinie rozwoju systemów C4ISR. W ramach tego standardu HMS JAŚMIN był ponownie jako jedyny i pierwszy polski system z powodzeniem poddany badaniom eksperymentalnym.
  3. Mobilnym, realizowanym w tzw. obszarze Communications Focus Area, w którym ponownie z powodzeniem bardzo intensywnie były wykorzystywane: BMS JAŚMIN oraz JFSS JAŚMIN wraz z najnowszymi Terminalami Taktycznymi - jedynymi tego typu mobilnymi rozwiązaniami klasy C4ISR, które w większości są już od 2012 r. wykorzystywane w działaniu dynamicznym omawianego ćwiczenia. W rezultacie tych testów istotny jest fakt, że produkty te ponownie wiarygodnie potwierdziły m.in. zdolność do integracji i współpracy z innymi systemami (również sojuszniczymi): dowodzenia, działania wojsk, łączności, rozpoznania oraz symulacyjno-szkoleniowymi. Ponadto BMS JAŚMIN, kolejny raz jako jedyny w całym ćwiczeniu, był zaimplementowany w pojeździe oraz wykorzystywany w ruchu i co ważne operował na terenie miasta nawet na dużych odległościach. Jednym z praktycznych i wzbudzających znaczne zainteresowanie wśród uczestników ćwiczenia przykładów jego wykorzystania był pokaz transmisji obrazu video z sieci jawnej (przesyłanego na żywo z pojazdu) do sieci niejawnej o klauzuli TAJNE/NATO-SECRET przy wykorzystaniu certyfikowanej natowskiej diody (NC3A DIODE).

Omawiane ćwiczenie wizytowali wysokiej rangi przedstawiciele władz NATO i pozostałych krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, m.in.: Z-ca Sekretarza Generalnego NATO, Z-ca Przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO, Sojuszniczy Dowódca ds. Transformacji, Podsekretarz Stanu w MON oraz Z-ca Szefa Sztabu Generalnego WP. W tym kontekście miło nam poinformować, że najnowsze rozwiązania programowe i sprzętowe JAŚMINa cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających wojskowych i cywilnych delegacji oraz pozostałych gości i mediów. Wynikało to m.in. z tego, że ponownie udowodniły one, iż są wykonane na najwyższym światowym poziomie przez ich najwyższej klasy polskich twórców i posiadają standardy interoperacyjności oraz funkcjonalności w pełni wpisujące je w bieżące potrzeby i najistotniejsze projekty C4ISR, realizowane i planowane do wykonania m.in. dla MON.

 

CWIX Logo