Produkty

System Zarządzania KTSA

System Zarządzania KTSA przeznaczony jest głównie do zarządzania i monitoringu wszystkich modułów (urządzeń KTSA) w rozległej sieci teleinformatycznej typu WAN. Może występować również jako rozwiązanie autonomiczne i pracujące samodzielnie. Zapewnia on m.in.:

 • bieżącą informację o urządzeniach pracujących w sieci;
 • bieżącą informację o awariach urządzeń i łączy;
 • szybki dostęp do informacji o rozmieszczeniu urządzeń w sieci typu WAN;
 • graficzny schemat połączeń i lokalizacji urządzeń w systemie;
 • graficzne zobrazowanie stanu systemu;
 • zdalną konfigurację urządzeń;
 • łatwość detekcji i usuwania awarii;
 • kompleksowy dostęp do modułów konfiguracyjnych urządzeń i ustawień sieciowych;
 • budowanie pełnej dokumentacji zarządzanej sieci;
 • bezpieczeństwo przed ewentualną utratą danych poprzez zastosowanie replikacji odbywającej się na bieżąco (dane z serwera są dublowane na dowolną konfigurowalną ilość serwerów w sieci);
 • bezpieczeństwo przed dostępem osób nieuprawnionych (realizowane za pomocą kart elektronicznych);
 • zarządzanie odpowiednią polityką bezpieczeństwa (definiowanie uprawnień do modułów - urządzeń KTSA, generowanie kart elektronicznych itp.).

W skład Systemu Zarządzania KTSA wchodzi następujące oprogramowanie użytkowe: