Produkty

Moduł Programowy OD

 Moduł Programowy OD

Moduł programowy Oficera Dyżurnego (OD) dysponuje oprogramowaniem:

  • KTSA Alarm OD - aplikacja zainstalowana i obsługiwana przez Użytkownika na terminalu dyspozytorskim OD, przeznaczona głównie do alarmowania i powiadamiania osób;
  • KTSA Serwer - oprogramowanie przeznaczone do konfiguracji Serwerów KTSA baz danych, używanych w Module Programowym OD.

Moduł Oficera Dyżurnego (OD) służy głównie do alarmowania i powiadamiania osób poprzez sieć telefoniczną PSTN. Umożliwia on archiwizację powiadamianego personelu z uwzględnieniem przynależności do jednostek / instytucji (np. wojskowych) oraz definiowanie i wywoływanie alarmów / komunikatów o różnej konfiguracji i treści. System daje możliwość alarmowania nawet, gdy łączność z bazą danych na serwerze zostanie przerwana lub w ogóle nie będzie możliwa.

Moduł Programowy OD

Główne funkcjonalności Modułu Programowego OD:

  • alarmowanie i powiadamianie grup osobowych oraz pojedynczych osób funkcyjnych;
  • praca w sieci typu WAN, a także z wykorzystaniem sieci telefonicznej PSTN;
  • przechowywanie danych o alarmowanych osobach, zdefiniowanych alarmach oraz historii przeprowadzonych alarmów;
  • możliwość sprawowania nadzoru nad Użytkownikami systemu oraz powierzonymi im w tym zakresie funkcjami.