Produkty

Zintegrowane Węzły Teleinformatyczne KTSA (wersje stacjonarne)

Zintegrowane Węzły Teleinformatyczne KTSA stanowią stacjonarną wersję rodziny tych urządzeń i przeznaczone są głównie do:

  • budowy i rozbudowy sieci teleinformatycznych typu WAN/LAN;
  • wymiany danych, transmisji głosu, videoprzekazu i faksów;
  • przekazywania informacji (m.in. sygnałów, meldunków, komunikatów i poleceń) również w zakresie alarmowania, powiadamiania i ostrzegania, głównie do jednostek i instytucji wojskowych, grup osobowych oraz pojedynczych osób funkcyjnych;
  • zapewniania telefonicznej łączności dyspozytorskiej wewnątrz obiektów;
  • łatwego oraz sprawnego zarządzania, nadzorowania i konfigurowania urządzeń KTSA oraz obrazowania pracy sieci teleinformatycznych zbudowanych w oparciu o te systemy;
  • zapewniania bezpieczeństwa (autoryzacji, szyfrowania i kontroli dostępu do urządzeń oraz sieci), terminowości wymiany informacji i pewności jej dostarczenia.

Ponadto ZWT KTSA w swoim ukompletowaniu, w zależności od przeznaczenia i potrzeb, posiada następujące zasadnicze oprogramowanie:

ZWT KTSA

ZWT KTSA

Opinia techniczna dla Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA wydana przez Instytut Łączności w Warszawie:

Opinia techniczna dla Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA wydana przez Instytut Łączności w Warszawie:

ZWT KTSA mogą występować również jako rozwiązanie autonomiczne i pracować samodzielnie.

Produkt zdobył nagrodę ZŁOTY LAUR za Zintegrowane Węzły Teleinformatyczne KTSA na V MTL LOGISTYKA'99