Produkty

Moduł Programowy SZ

 Moduł Programowy SZ

Moduł Programowy Systemu Zarządzania (SZ) dysponuje oprogramowaniem KTSA Zarządzanie Alarmowaniem, zainstalowanym i obsługiwanym przez Użytkownika na terminalu dyspozytorskim SZ.

Moduł SZ służy do zarządzania i sprawowania kontroli nad całością Modułu Dyżurnej Służby Operacyjnej (DSO) i w tym zakresie korzysta z serwerów baz danych modułu DSO. Jego głównym zadaniem jest tworzenie stanowisk, Użytkowników oraz wydawanie kart dostępu umożliwiających korzystanie z terminala dyspozytorskiego oraz identyfikuję Użytkownika.

Moduł Programowy SZ

Główne funkcjonalności Modułu Programowego SZ:

 • tworzenie hierarchii terminali dyspozytorskich DSO;
 • praca w sieci typu WAN;
 • przechowywanie danych o kartach dostępu;
 • obrazowanie hierarchii terminali dyspozytorskich DSO;
 • wyświetlanie wszystkich aktywnych terminali DSO;
 • sprawowanie nadzoru nad Użytkownikami Modułu DSO oraz powierzonymi im funkcjami;
 • wgląd do przesyłanych informacji pomiędzy terminalami dyspozytorskimi DSO;
 • prowadzenie statystyk aktywności serwerów;
 • wyświetlanie stanu replikacji serwerów;
 • generowanie raportów z bieżącej aktywności systemu;
 • zarządzanie Modułami, ich historią i dostępem do nich określonych grup osób.