Produkty

Moduł Programowy DSO

Moduł Programowy DSO

Moduł programowy Dyżurnej Służby Operacyjnej (DSO) dysponuje oprogramowaniem:

 • KTSA Alarm DSO - aplikacja zainstalowana i obsługiwana przez Użytkownika na terminalu dyspozytorskim DSO;
 • Serwer DSO - oprogramowanie serwerowe, stanowiące główną platformę bazodanową dla modułów programowych DSO i SZ.

Moduł umożliwia korzystanie z utworzonej za pomocą Modułu Programowego SZ hierarchii stanowisk wraz ze zdefiniowanymi dla nich Użytkownikami i przypisanymi terminalami dyspozytorskimi. Do głównych zadań Użytkowników należy definiowanie i wysyłanie sygnałów alarmowych oraz generowanie sygnałów zwrotnych, tj. meldunków (odpowiedzi).

Moduł Programowy DSO

Główne funkcjonalności Modułu Programowego DSO:

 • rozległa (hierarchiczna - pionowa) dystrybucja informacji (m.in. sygnałów alarmowych i powiadomień), najczęściej między służbami dyżurnymi, z wykorzystaniem sieci typu WAN;
 • udostępnianie danych o:
  • Użytkownikach systemu,
  • zdefiniowanych alarmach i komunikatach / sygnałach dla danego stanowiska,
  • stanowiskach (terminalach dyspozytorskich), ich hierarchii, lokalizacji itp.,
  • historii wysyłanych informacji (w tym: sygnałów alarmowych, meldunków, raportów i odpowiedzi):
   • lokalnych - data aktywności sygnałów nie jest starsza niż 3 miesiące,
   • zdalnych (pobieranych z serwera) - dot. wszystkich archiwalnych sygnałów danego stanowiska;
 • wizualizacja danych - hierarchii stanowisk, przesyłanych informacji, statystyk itp.;
 • przesyłanie dowolnych plików;
 • dystrybuowanie sformatowanych komunikatów ADatP-3;
 • przesyłanie sytuacji bojowych dla Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN.