Aktualności

TELDAT z kolejnymi sukcesami na MSPO

Zostały one odniesione na tegorocznej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO 2019 – jednych z trzech najbardziej liczących się targów obronnych w Europie, odbywających się w dniach 03-06.09.2019 r.). Osiągnięcia te miały wielowymiarowy zakres, ponieważ:

  • po pierwsze naszą bogatą ekspozycję odwiedziła wyjątkowo duża liczba Gości, m.in.: Prezydent RP, Przedstawiciele: MON i Kierownictwa niniejszego resortu na czele z jego Szefem, BBN oraz Kadry kierowniczej tej instytucji również na czele z jej Szefem, SKON i Kierownictwa tej ważnej komisji sejmowej, Wojska Polskiego i jego Dowództwa, innych krajowych i zagranicznych ministerstw, agend rządowych, innych armii, przemysłu polskiego i zagranicznego oraz licznych mediów. Odwiedzający żywo interesowali się dużymi, liczącymi się w świecie i w wielu przypadkach unikalnymi osiągnięciami TELDAT w dziedzinie wojskowego ICT itp. Korzystając zatem z tej okazji jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim Osobom przybyłym na naszą ekspozycję targową oraz zainteresowanie jakie wykazały m.in. kompetencjami i produktami naszej firmy;
  • po drugie nasza spółka i tym samym Polska kolejny raz potwierdziła, iż dysponuje bogatą, w dużej mierze zunifikowaną oraz kompleksową paletą jednych z najlepszych w świecie dojrzałych (i w niektórych dziedzinach unikalnych) rozwiązań z zakresu wojskowego ICT (ich przykładowy wykaz, ukompletowanie, wyjątkowość, kompleksowość itp. selektywnie demonstruje poniższa tabela). Niektóre z tych wyrobów i/lub ich komponenty sprzętowo-programowe są już z powodzeniem wykorzystywane przez MON oraz wiele armii sojuszniczych i wdrażane przez kolejne, a następne z tych produktów będą dostarczane w najbliższym czasie. Należą do nich np. ostatnio zakontraktowane przez resort ON: Węzły Teleinformatyczne (także jedyne zwłaszcza polskie tego typu WTi przeznaczone na szczebel operacyjno-taktyczny) oraz HMS C3IS JAŚMIN - oprogramowanie/również jedyny polski, dojrzały, sprawdzony, certyfikowany i rekomendowany przez NATO oraz działający też w warunkach mobilnych z wykorzystaniem środków radiowych Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Komponentu Wojskowego, Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku, m.in. nagrodzony DEFENDERem w 2018 r. wraz z innymi systemami SWD C3IS JAŚMIN - też unikalnego Zautomatyzowanego Systemu Systemów Zarządzania Walką od Szczebla Operacyjnego do Żołnierza włącznie, w którego skład wchodzą m.in. również prezentowane na MSPO 2019 (wraz ze sprzętem specjalnie zaprojektowanym dla tych rozwiązań wojskowych): BMS C3IS JAŚMIN DSS C3IS JAŚMIN - oprogramowania/Zautomatyzowane Systemy Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu, Drużyny i Żołnierza oraz JFSS C3IS JAŚMIN - oprogramowanie Systemu Wymiany Danych dla Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP. Te wyroby, wraz z innymi systemami (w tym także wyjątkowo szerokim zbiorem urządzeń) wchodzącymi w skład Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, były też wcześniej (jako pierwsze i jedyne tego typu, również wywodzące się z prywatnego sektora przemysłu obronnego) nagrodzone np. przez Prezydenta RP, Ministra NiSW oraz MON, jako rozwiązania techniki wojskowej: najlepiej służące bezpieczeństwu żołnierzy, innowacyjne i najbardziej zaawansowane technologicznie;

  • po trzecie w trakcie tegorocznych targów kolejny zasadniczy produkt TELDAT otrzymał prestiżową nagrodę DEFENDER - która jest przyznawana przez liczną komisję składającą się z prominentnych przedstawicieli: Prezydenta i Premiera RP, MON (w tym PUiM) i SZ RP, MSZ, MNiSW, ŻW, ABW, SG, Policji i PSP. To eksponowane wyróżnienie zostało tym razem przyznane naszym najnowszej generacji ww. WTi, będących też wyjątkowo dużym zbiorem innowacyjnych rozwiązań sprzętowych i programowych oraz mających istotne znaczenie dla systemu dowodzenia i łączności SZ RP. Wyroby te powstały na bazie bogatego i unikalnego doświadczenia TELDAT, zdobytego (także za granicą, w tym na wielu teatrach działań wojskowych), m.in. w trakcie: wykorzystywania i doskonalenia węzłów teleinformatycznych JAŚMIN (również przeznaczonych dla żołnierza i pojazdów) oraz realizacji szkoleń ich Obsług, Administratorów i Remontowców;
  • po czwarte w trakcie MSPO 2019 Zarząd TELDATu otrzymał nagrody specjalne przyznane przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych w ramach konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2019, odbywającego się pod honorowym patronatem Szefa BBN. Prezes naszej firmy został odznaczony Złotą Gwiazdą Lider Bezpieczeństwa Państwa, a Wiceprezes Złotym Medalem za Innowacyjność na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności. Są to najwyższe tego typu wyróżnienia przyznane w tym roku;
  • po piąte ponownie zacieśniliśmy i zawiązaliśmy kontakty biznesowo-techniczne z wieloma ważnymi dotychczasowymi oraz nowymi Partnerami z kraju i zagranicy. Także i tym razem dobrze rokują one rozwojem i/lub rozpoczęciem obopólnie korzystnej współpracy przemysłowo-naukowej itp.

W świetle powyższego ogromnie dziękujemy także Naszej Kadrze za wyjątkowo ofiarne oraz profesjonalne przygotowanie i zrealizowanie praktycznych demonstracji dużej gamy naszych specjalistycznych rozwiązań w trakcie tegorocznego MSPO. Serdeczne podziękowania kierujemy również pod adresem Naszych Partnerów biznesowo-przemysłowych, w tym Konsorcjantów, za wysokospecjalistyczne oraz twórcze wsparcie kompetencyjno-eksperckie i produktowe realizowane również w toku przygotowań oraz trwania ww. targów.