Aktualności

Podsumowanie naszego udziału w ćwiczeniu Bold Quest 17-2 w USA

Bold Quest 2017TELDATjako jedyna polska firma, od blisko 20 lat z sukcesem systematycznie, intensywnie i szeroko podejmuje kosztowne i czasochłonne wyzwania (zwłaszcza organizacyjno-techniczne), zmierzające głównie do wiarygodnej weryfikacji oraz doskonalenia swoich kompetencji oraz produktów z zakresu wojskowego IT w środowisku międzynarodowym (w tym NATO i UE). Kolejny raz podejmowano je w dniach 03.10 - 04.11.2017 r. w trakcie tegorocznej edycji ćwiczenia wojskowego BOLD QUEST 17-2 (Coalition Capability Demonstration and Assessment), które rozgrywano w kilkunastu miejscach na terenie USA oraz Europy. Do udziału w tym przedsięwzięciu TELDAT - ponownie jako jedyna spółka krajowego przemysłu obronnego - obok swoich inżynierów desygnował rozwiązania Systemu Systemów JAŚMIN. Były nimi głównie: System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego (TZKOP / JTAC) - JFSS JAŚMIN, a także współpracujący z nim Serwer Identyfikacji Bojowej CID JAŚMIN, które są także jedynymi tego typu polskimi produktami, podobnie jak wiele innych rozwiązań wchodzących w skład platformy JAŚMINWażnym jest przy tym to, że ich komponenty programowe wywodzą się z kompleksowego systemu systemów wsparcia dowodzenia i działania wojsk - SWD C3IS JAŚMIN, który jest z powodzeniem eksploatowany w WP, głównie w ukompletowaniu HMS C3IS JAŚMIN - jedynym dojrzałym i zaawansowanym odpowiednikiem „Wierzby” (w tym kontekście nie bez znaczenia jest również to, że z tego specjalistycznego narzędzia programowego wywodzi się też oprogramowanie: BMS JAŚMIN i DSS JAŚMIN).

W rezultacie efektywnego wykorzystania (w tym testowania) JFSS JAŚMIN oraz CID JAŚMIN w przedmiotowym ćwiczeniu (BQ), potwierdzona została: wysoka jakość i dojrzałość tych rozwiązań oraz zgodność i poprawność zaimplementowanych w nich najnowszych wersji standardów komunikacyjnych i wymiany danych (w tym: ADatP-37 oraz ADatP-36, Link16 oraz VMF). Powyższe znacząco wpłynęło na zwiększenie zdolności interoperacyjnych pomiędzy Siłami Powietrznymi, Lądowymi oraz Morskimi wojsk biorących udział w tym przedsięwzięciu.

W niniejszej edycji BQ:

 • JFSS JAŚMIN:
  • był z powodzeniem poddawany testom funkcjonalnym, które były realizowane w obszarze cyfrowo wspomaganego bezpośredniego wsparcia lotniczego - DACAS (Digitally Aided Close Air Support),
  • z sukcesem zakończył testy laboratoryjne, podczas których współpracował z systemami sojuszniczymi, w tym DVMT (DACAS VMF Messaging Tool) - narzędziem do badania cyfrowej wymiany informacji związanej z precyzyjnym naprowadzaniem lotnictwa na cel w oparciu o standard VMF,
  • zrealizował badania w zakresie integracji z wyposażeniem Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego (TZKOP) SZ RP, np.: dalmierzem laserowym VECTOR, Tactical Network ROVER oraz GPS DAGR;
 • CID JAŚMIN:
  • zrealizował z sukcesem wszystkie testy zgodne z wymaganiami i pod nadzorem wielonarodowej natowskiej komisji CIAV (Coalition Interoperability Assurance & Validation), która potwierdziła pełną zgodność i poprawność zaimplementowanego w tym rozwiązaniu standardu interoperacyjności ADatP-37 w jego najnowszej wersji. Testy te przeprowadzane były w ściśle określonych i nadzorowanych przez członków komisji CIAV scenariuszach użycia,
  • z powodzeniem był wykorzystywany (w tym testowany) zgodnie z główną ideą tego ćwiczenia, tj. poprawy współdziałania i wymiany informacji w całej gamie możliwości koalicyjnych dla rozwiązań już wdrożonych oraz eksploatowanych na polu walki i tych, które są do tego celu opracowywane oraz doskonalone, zwłaszcza pod kątem ich interoperacyjności oraz przydatności w działaniach wojsk. Odbywało się to we współdziałaniu z jednostkami wojskowymi biorącymi rzeczywisty udział w tej dużej operacji militarnej, charakterem i zasięgiem zbliżonej do wojennej. To innowacyjne rozwiązanie pełniło w tym procesie rolę integratora istotnie podnoszącego zwłaszcza poziom: identyfikacji obiektów wojsk własnych i sojuszniczych, wymiany danych w tym zakresie między rodzajami sił zbrojnych oraz bezpieczeństwa wojsk i tym samym efektywności ich działań,
  • był owocnie poddawany m.in. testom scenariuszowym, obciążeniowym, laboratoryjnym i tzw. Live Fly (sprawdzeniom współdziałania z rzeczywistymi statkami powietrznymi), które były realizowane w ramach dwóch zasadniczych obszarów: Friendly Force Tracking (FFT) i Ground to Air Situational Awareness (G2A SA),
  • z sukcesem zakończył testy, podczas których współpracował z systemami sojuszniczymi, m.in.: USA FTAMS (Force Tracking Advanced Management System), USA SAS-E (Situational Awareness Service - Enhanced), USA BAE CID Server, BOSS (Battlefield Operational Support System), FRA Alliance TOC CID, FRA Army CSI CID, FRA Elias, DNK CSI CID (Combat System Interface) oraz MTDS (Multi-Link Translator Display System) / JRE (Joint Range Extension),
  • pośredniczył w wymianie danych pomiędzy wojskami lądowymi a powietrznymi, m.in. samolotami i/lub ich symulatorami A-10C, B-1B, F-15E, F/A-18 i Mirage 2000D, głównie w zakresie: pozyskiwania rzeczywistych danych o położeniu jednostek, optymalizacji ilości wymienianych informacji, wizualizacji bieżącej sytuacji i gotowości operacyjnej serwera CID JAŚMIN oraz śledzenia pozycji wymienionych obiektów,
  • przeszedł również pozytywnie wszystkie zaplanowane i bardziej zaawansowane w odniesieniu do ubiegłych lat zestawy testów, dedykowane dla tej klasy rozwiązań, np. z wykorzystaniem standardów: Link 16, VMF, NFFI i FFI-MTF;
 • nasze ww. rozwiązania pozytywnie przeszły też złożone oraz rygorystyczne procedury w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i otrzymały akredytację podłączenia do sieci tego przedsięwzięcia o klauzuli NATO SECRET, a także jako jedne z pierwszych uzyskały gotowość operacyjną we wszystkich zakładanych obszarach ćwiczenia;
 • nasi inżynierowie uczestniczyli także w konferencjach oraz spotkaniach technicznych, dotyczących: perspektyw tego ćwiczenia, rozwoju militarnych technologii IT i standardów interoperacyjności, a także obszaru DACAS, gdzie poddawano testom różne zestawy JTAC (Joint Terminal Attack Controller), w tym nasz wcześniej wymieniony JFSS JAŚMIN. Wraz z omawianym praktycznym udziałem w BQ po raz kolejny pozwoliło to m.in. na doskonalenie i poszerzanie ich wiedzy eksperckiej oraz specjalistycznych umiejętności, a także zdobywanie unikalnego doświadczenia, niezbędnego zwłaszcza w tworzeniu i rozwijaniu najwyższej klasy niezawodnych rozwiązań w zakresie wsparcia dowodzenia, działania wojsk i łączności.

W świetle powyższego, słowa najwyższego uznania i podziękowania kierujemy pod adresem Naszych Kolegów Inżynierówktórzy bezpośrednio przygotowywali i realizowali od strony przemysłowo-technicznej nasz narodowy udział w tym przedsięwzięciuwzorowo reprezentowali w jego trakcie Nasz Kraj oraz Polski Przemysł Obronny itp.