Aktualności

Nasza aktywność podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej PUBLIC MANAGEMENT 2017 w Akademii Sztuki Wojennej

W dniach 06-07.11.2017 r. aktywnie uczestniczyliśmy w VII edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej PUBLIC MANAGEMENT 2017 (VII International Scientific Conference PUBLIC MANAGEMENT 2017), zorganizowanej przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej. Podczas tego wydarzenia, którego tematem przewodnim była współczesna problematyka zarządzania, obronności i bezpieczeństwa narodowego, zaprezentowaliśmy:

  • główne obszary i ponad 20-letnie kompetencje TELDATu w zakresie zapewnienia oraz podniesienia bezpieczeństwa narodowego i sojuszniczego;
  • projekt Patriot Router, jako praktyczny przykład budowania skutecznych relacji z interesariuszami, uczestniczącymi we wzmacnianiu bezpieczeństwa sojuszniczego na bazie opracowania i systematycznie wzrastających dostaw tego wysokospecjalistycznego i wysokowydajnego wyrobu (jednego z naszych najnowszych militarnych rozwiązań IT), realizowanych w ostatnich latach na rynek globalny dla amerykańskiego przemysłu obronnego.

Na dowód uznania i naszego zaangażowania w tę konferencję, Prezes TELDATu - Pan dr inż. Henryk Kruszyński otrzymał pisemne podziękowanie za współudział w organizacji tego przedsięwzięcia, przekazane od Przewodniczących Komitetu Naukowego ASzWoj: Pani dr hab., prof. ASzWoj Anety Wysokińskiej-Senkus (Prorektora ds. naukowych) oraz Pana płk. dr. hab., prof. ASzWoj Tadeusza Zielińskiego (Dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia).

Szersze informacje (w tym zdjęcia) nt. niniejszej konferencji, a także naszego udziału w tym wydarzeniu, dostępne są także na poniższych stronach: