Produkty

WAN Access Box

 

Opis

WAN Access Box jest zasadniczym elementem BMS JAŚMIN oraz VIS JAŚMIN (nowoczesnego interkomu - Systemu Komunikacji Pokładowej). Jest on integratorem teleinformatycznym przeznaczonym do zastosowania w: wozach dowodzenia, wozach bojowych (w tym transporterach opancerzonych, kołowych, gąsienicowych i czołgach) oraz innych pojazdach. W zależności od ukompletowania może on:

  • pełnić rolę serwera w systemie teleinformatycznym, stanowiąc punkt dystrybucji danych dla Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN;
  • realizować funkcję routera sieci pokładowej, jak również serwera zarządzania telefonią IP (CallManager Express) oraz gatekeepera;
  • zapewniać komunikację zewnętrzną poprzez wbudowany moduł WiFi, a także integrację z bezprzewodowymi środkami łączności, tj. radiostacjami KF i UKF;
  • umożliwiać komunikację pokładową dla członków załogi, w tym obsługę i monitorowanie czujników (zestawu sensorów) pojazdu oraz integrację z sieciami telekomunikacyjnymi polowymi i stacjonarnymi.

Omawiany integrator teleinformatyczny, tak jak pozostałe rozwiązania JAŚMINa, posiada budowę modułową. Składa się on z elementów sprzętowych umożliwiających dołączenie poszczególnych urządzeń systemu pokładowego oraz oprogramowania, pozwalającego na ich logiczne powiązanie i świadczenie usług Użytkownikom końcowym, w tym w zakresie wsparcia dowodzenia i działań wojsk.

WAN Access Box wykonany jest w technologii militarnej (o zwiększonej odporności mechaniczno-klimatycznej). Każdy element integratora może występować również jako rozwiązanie autonomiczne i pracować samodzielnie.

Zdjęcia

WAN Access Box - integrator pokładowy BMS

WAN Access Box - podstawowy integrator pokładowy BMS