Aktualności

Już 27-rok płynnie realizujemy zadania na rzecz obronności narodowej i sojuszniczej

Komunikujemy to też m.in. na bazie przedsięwzięć zrealizowanych i wykonywanych w pierwszej połowie 2023 r. Ponownie były i są one związane z:

  • ważnymi oraz wysoce specjalistycznymi kontraktami, projektami, programami, produktami oraz usługami, głównie z zakresu wojskowego ICT;
  • licznym udziałem Inżynierów TELDAT i naszych produktów w dużej ilości wojskowych przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych, co sprzyja weryfikacji i rozwojowi kompetencji spółki oraz jej wyrobów, zwłaszcza Wielodomenowego Systemu Systemów Zarządzania Walką i Łączności JAŚMIN i jego systemów: HMS JAŚMIN, BMS JAŚMIN, JFSS JAŚMIN, DSS JAŚMIN i CID JAŚMIN. Wiąże się to z ogromnym jej wysiłkiem, także ekonomicznym. Aktualnie nasi Specjaliści (ponownie najliczniejsza grupa z polskich firm) oraz rozwiązania TELDAT (kolejny raz też ich najszersza narodowa gama) uczestniczą/uczestniczy m.in. w NATO CWIX 2023 - największym ćwiczeniu sojuszniczym interoperacyjności bojowej, w którym bierzemy udział już 16. raz, czyli także zdecydowanie najwięcej zwłaszcza z krajowych podmiotów gospodarczych.

Tym razem powyższe zadania także zrealizowaliśmy i wykonujemy bez uwag Zamawiających oraz Organizatorów tych ważnych i złożonych przedsięwzięć. W ten sposób już 27-rok przysparzamy wymiernych korzyści w skali narodowej oraz sojuszniczej, też od wielu lat dla Skarbu Naszego Państwa oraz wizerunku i promocji Marki Polskiej w świecie.

W aspekcie powyższego, słowa najwyższego szacunku, uznania i podziękowania kolejny raz adresujemy zwłaszcza pod adresem Naszych Specjalistów, którzy bezpośrednio przygotowywali, realizowali i wykonują niniejsze zadania oraz ponownie w trakcie tych złożonych działań wzorowo reprezentowali i reprezentują Polskę oraz Krajowy Przemysł Obronny.