Aktualności

TELDAT podczas Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa 2023

W dniach od 31 maja do 02 czerwca 2023 r. liczne grono wystawców i uczestników brało udział w pierwszej edycji kongresu poświęconego nowoczesnym technologiom w służbie ochrony dóbr kultury KOBED. Przedsięwzięcie to było organizowane przez Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa oraz Akademię Marynarki Wojennej. Odbyło się ono w Gdyni pod patronatem honorowym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków – Pana dr. Jarosława Sellina oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Pana Gen. Brygadiera Andrzeja Bartkowiaka. Wśród prezentowanych obszarów tematycznych przedstawianych w trakcie kongresu były m.in. bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych i sytuacjach kryzysowych, nowe technologie w bezpieczeństwie i ochronie dóbr kultury, najnowsze systemy informatyczne wspierające ich zabezpieczenie oraz wyzwania dla nowych technologii w tym zakresie.

Podczas niniejszego przedsięwzięcia inżynierowie TELDAT przedstawili możliwości SZK JAŚMIN – Wielośrodowiskowego Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego we wspomaganiu ochrony i ratowania zabytków. Szczegółowo prezentowali rozwiązania ułatwiające pracę i koordynację działań komórek i jednostek służb ratunkowych wszystkich szczebli, związaną np. z ewakuacją dzieł sztuki z miejsc ich przechowywania/eksponowania w przypadku zaistnienia zagrożenia. Z powodzeniem przeprowadzili też dla uczestników kongresu warsztaty z praktycznego zastosowania SZK JAŚMIN w zarządzaniu, planowaniu, kierowaniu i monitorowaniu zagrożeń, m.in. przez instytucje o charakterze kulturalnym i historycznym.

W trakcie kongresu przy udziale Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Straży Pożarnej oraz służb ratunkowych przeprowadzono też ćwiczenie, które polegało na zainscenizowanym wybuchu pożaru w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Pozwoliło ono w pełni udowodnić zalety SZK JAŚMIN, m.in. w monitorowaniu sytuacji kryzysowej w czasie rzeczywistym i przy wykorzystaniu także streamingu obrazu z bezpilotowego środka latającego i kamer ratowników.