Aktualności

Nasza obecność i oferta na MSPO 2016

W dniach 06-09.09.2016 r. podczas XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach zaprezentowaliśmy to czego nie mają inni, czyli jedyne polskie, kompleksowe oraz rozległe systemy zarządzania walką i sytuacjami kryzysowymi.

Swoją premierę miała najnowsza, najbardziej rozwinięta, dojrzała i rozlegle działająca wersja Systemu Systemów Zarządzania Walką (wzajemnie spójnego i wysokospecjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania), składającego się z następujących zunifikowanych zasadniczych komponentów:

 • Systemu Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji i BrygadyHMS JAŚMIN z Węzłami Teleinformatycznymi w wersjach kontenerowej i przenośnej;
 • Systemu Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii i PlutonuBMS JAŚMIN, także z Pokładowym Węzłem Teleinformatycznym;
 • Systemu Zarządzania Żołnierzem/Sekcją SpieszonąDSS JAŚMIN, również z osobistym wyposażeniem teleinformatycznym;
 • innych specjalistycznych modułów JAŚMINa:
  • Web Portal JAŚMIN (umożliwiający m.in.: tworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej – POSO i usprawniający bieżące zobrazowanie danych dostarczanych z systemów zewnętrznych, w tym rozpoznania),
  • Systemu Wsparcia Ogniowego (w głównym ukompletowaniu: CID JAŚMIN – Serwer Identyfikacji Bojowej oraz Podsystem Taktycznego Zespołu Kontroli Obszaru Powietrznego – TZKOP),
  • Information Exchange Gateway JAŚMIN – brama bezpiecznej wymiany informacji, zapewniająca głównie zautomatyzowany i bezpieczny transfer danych pomiędzy systemami o różnej klasyfikacji informacji,
  • Systemów Szkolenia i Wirtualnej Symulacji JAŚMIN.

Premierę swojej najbardziej rozwiniętej wersji miał również System Bezpiecznej Wymiany Informacji (SBWI, zwany także w jednej ze swoich zasadniczych wersji SARON), przeznaczony głównie do rozległej, szybkiej oraz bezpiecznej wymiany informacji, m.in. inicjujących i raportujących zwłaszcza określone, pożądane oraz niezbędne działania w służbach publicznych, np. w zakresie obrony narodowej i/lub zarządzania kryzysowego.

Wymienione i prezentowane podczas tegorocznego MSPO nasze zaawansowane wyroby cieszyły się b.dużym zainteresowaniem i były wysoko oceniane m.in. przez odwiedzające: liczne polskie i zagraniczne delegacje rządowe, wojskowe, sektora publicznego, a także przedstawicieli naszych kontrahentów, ogólnopolskich mediów i innych środowisk. Niejednokrotnie nasi Goście potwierdzali potrzebę wdrożenia najnowszych komponentów naszych rozwiązań (w tym ich zasadniczych dodatkowych premierowych funkcjonalności i zdolności), a także przydatność i efektywność ich aktualnego wykorzystania w strukturach resortu ON i innych ważnych agendach rządowych, w tym na arenie międzynarodowej i misjach pokojowo-stabilizacyjnych.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za odwiedzenie naszej ekspozycji, a także Naszej Kadrze za profesjonalne przygotowanie i fachową realizację praktycznych demonstracji wszystkich naszych specjalistycznych rozwiązań przez cały okres trwania MSPO. Serdeczne podziękowania kierujemy również pod adresem Naszego Partnera – spółki CMGI i osobiste dla jej Kadry za wysoko specjalistyczne i twórcze wsparcie eksperckie i produktowe w niniejszym zakresie-dzięki Wam Przyjaciele.