Aktualności

Kontynuacja dostaw na eksport

Zrealizowaliśmy kolejną eksportową dostawę wysoce specjalistycznych i wysokowydajnych komponentów teleinformatycznych specjalnie zaprojektowanych oraz produkowanych dla zestawów nowej generacji systemu Patriot. Kolejny raz odbyło się to przed terminem określonym w umowie oraz bez jakichkolwiek uwag ze strony Zamawiającego i Odbiorcy tych rozwiązań - amerykańskiej korporacji Raytheon. Z realizacji tego kontraktu czerpią również wymierne korzyści inne polskie podmioty gospodarcze, głównie WZL 2 S.A. - spółka PGZ, która efektywnie i profesjonalnie wykonuje swoje zadania w tym zakresie.

 162 a