Aktualności

Szerokie i efektywne wykorzystanie rozwiązań JAŚMINa w trakcie ćwiczeń ANAKONDA 2016 oraz NATO CWIX 2016

W czerwcu 2016 r. główne rozwiązania platformy JAŚMIN oraz nasi inżynierowie z sukcesem uczestniczyli w dwóch największych sojuszniczych ćwiczeniach wojskowych, które odbywały się na terenie RP. Były to:

  • w pierwszej kolejności ćwiczenie z wojskami pk. „ANAKONDA-16”, które rozgrywano w dniach 6-17.06.2016 r. W przedsięwzięciu tym w dużej skali stosowano rozwiązania sprzętowe i programowe JAŚMINa - Systemu Systemów, w które wyposażone były m.in. ćwiczące brygady i dywizje oraz stacjonarne stanowiska szczebla operacyjnego. Wykorzystywały one: HMS JAŚMIN (Zintegrowane Węzły Teleinformatyczne JAŚMIN w wersjach: kontenerowej i przenośnej), oprogramowanie wsparcia dowodzenia i działania wojsk SWD C3IS JAŚMIN-Moduł Programowy HMS C3IS JAŚMIN wraz z Web Portal JAŚMIN. Produkty te umożliwiły m.in. informatyczne wspomaganie dowodzenia w pełnym wymiarze tego ćwiczenia (co dotychczas w tak dużym zakresie nie miało miejsca), w tym bieżące tworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej (POSO) oraz zintegrowanie naszych narodowych systemów z systemami ćwiczących jednostek z państw NATO;
  • największe natowskie ćwiczenie interoperacyjności NATO CWIX, rozgrywane w dniach 13-30 czerwca 2016 r., w którym grupa naszych inżynierów (kolejny raz najliczniejsza polska) i szeroka gama rozwiązań JAŚMINa (ponownie także zdecydowanie największa spośród krajowych produktów) z sukcesem wzięły aktywny i szeroki zakresowo udział w tegorocznej edycji tego przedsięwzięcia. W jego trakcie rozwiązania JAŚMINa kolejny raz z powodzeniem przeszły zaplanowane sprawdzenia i znakomicie odegrały swoją rolę. Były nimi głównie: HMS JAŚMIN (w tym wchodzące w jego skład jedyne rzeczywiście istniejące narodowe: Węzeł Teleinformatyczny oraz wspomniany już SWD C3IS JAŚMIN-Moduł Programowy HMS C3IS JAŚMIN wraz z jego Web Portal JAŚMIN) oraz Serwer Identyfikacji Bojowej CID JAŚMIN. Wymienione rozwiązania platformy JAŚMIN, były efektywnie wykorzystywane i badane w następujących zakresach testów:
  1. Scenariuszowych – w ramach szeroko rozgrywanych scenariuszy operacyjnych. Brały w nich udział systemy kilkunastu krajów, w tym na wysokim poziomie dowodzenia HMS JAŚMIN. Z satysfakcją stwierdzamy, iż ten kompleksowy system: odgrywał jedną z głównych ról w scenariuszu wojsk lądowych, stanowił punkt dostępowy dla innych systemów, efektywnie wspierał procesy dowodzenia oraz skutecznie integrował również podległe systemy, był także z pełnym powodzeniem poddawany badaniom standardów interoperacyjności oraz kolejny raz z dużym sukcesem wykorzystywał wchodzący w jego skład Web Portal JAŚMIN, który jeszcze bardziej usprawnił pracę na stanowisku dowodzenia, np. poprzez tworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej (POSO).
  2. Funkcjonalnych, w których także po raz kolejny z dużym powodzeniem przeprowadzono sprawdzenie interoperacyjności rozwiązań HMS JAŚMIN oraz CID JAŚMIN w głównych obszarach zainteresowań tego ćwiczenia. W ramach tego zestawu testów przeprowadzono pozytywną weryfikację szeregu zaimplementowanych standardów w rozwiązaniach HMS JAŚMIN i CID JAŚMIN.
  3. Eksperymentalnych, w ramach których również z pozytywnym wynikiem badano rozwiązania HMS JAŚMIN oraz CID JAŚMIN, głównie w zakresie: wizualizacji sytuacji powietrznej, zaimplementowanych najbardziej aktualnych standardów interoperacyjności, które znacząco wzbogacają zestaw usług SWD C3IS JAŚMIN, a także wymiany danych pomiędzy systemami, np.: natowskimi oraz innych państw.

Wszystkie zastosowane w trakcie powyższych przedsięwzięć rozwiązania programowe i sprzętowe JAŚMINa ponownie udowodniły, iż posiadane przez ten system zdolności i funkcjonalności w pełni wpisują się w cele osiągania zdolności sieciocentrycznych i interoperacyjnych, określone m.in. przez SZ RP. Nie byłoby to możliwe - co podkreślamy z całą mocą - bez pełnej unifikacji komponentów składowych i wszystkich zastosowanych rozwiązań technologicznych JAŚMINa, co kolejny raz wiarygodnie w pełni zademonstrowano oraz sprawdzono w sposób praktyczny w wymienionych ćwiczeniach. Powyższe przedsięwzięcia ponownie w 100% udowodniły również, iż dzięki np. kompleksowości i szerokiemu spektrum możliwości JAŚMINa jest on jedynym polskim Systemem Systemów i jednym z niewielu w świecie.

W kontekście powyższego istotnym jest, że od kilkunastu lat TELDAT systematycznie, z dużym sukcesem, zdecydowanie najdłużej, najliczniej oraz najszerzej w dotychczasowej historii polskiego przemysłu obronnego podejmuje ogromne (także w zakresie kosztów) wyzwania i wysiłki zmierzające m.in. do wiarygodnej weryfikacji swoich kompetencji oraz produktów z zakresu wsparcia dowodzenia i łączności, także w trakcie licznych, długotrwałych i najważniejszych międzynarodowych przedsięwzięć wojskowych. Powyższe w dużej mierze pozwoliło także na: systematyczny, dynamiczny i efektywny rozwój naszych wysoce specjalistycznych zdolności oraz produktów, tworzenie nowych wyrobów i w konsekwencji sytuowanie Polski w tej dziedzinie na czołowej pozycji wśród sojuszników, co nie miało miejsca wcześniej. Rezultatem tego było m.in. powstanie nowej jakości w zakresie wojskowego ITSieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN - innowacyjnego i unikalnego Systemu Systemów w zakresie wsparcia dowodzenia i łączności, w którego skład wchodzą liczne specjalistyczne: systemy, podsystemy, urządzenia i oprogramowania.

 

CWIX Logo