Aktualności

To już 14-ty udział TELDAT w NATO CWIX

Wystartowaliśmy 14. rekordowy raz w NATO CWIX - największym cyklicznym międzynarodowym ćwiczeniu sojuszniczej interoperacyjności bojowej, w którego kolejnych edycjach uczestniczymy nieprzerwanie zdecydowanie najdłużej z polskiego przemysłu obronnego. W tym ważnym przedsięwzięciu koalicyjnym tradycyjnie: angażujemy największą ilość polskich inżynierów i produktów z zakresu wojskowego ICT oraz z powodzeniem poddajemy je sprawdzeniom w najszerszym możliwym zakresie. Od lat pozwala to m.in. na weryfikację/sprawdzenie w środowisku sojuszniczym naszych kompetencji i wyrobów wojskowych oraz ich dynamiczny rozwój, w tym Systemu Systemów Zarządzania Walką i Łączności JAŚMIN, głównie jego: HMS JAŚMIN, BMS JAŚMIN, JFSS JAŚMIN, DSS JAŚMIN i CID JAŚMIN. Odbywa to się w najnowszych standardach interoperacyjności w następujących dedykowanych obszarach: operacyjnym, funkcjonalnym oraz mobilnym, w którym np. nasze rozwiązania (zwłaszcza ww. BMS) od lat są też wykorzystywane/testowane jako jedyne narodowe.

W związku z rozpoczęciem wskazanego ćwiczenia, jego wszystkim Uczestnikom, w tym Inżynierom TELDATu, życzymy powodzenia, efektywnego twórczego działania i reprezentowania Polski na najwyższym poziomie!!!

14-ty udział TELDAT w NATO CWIX